Uudenmaan ELY-keskus

Vid diskussionsevenemanget för programmet för inhemskt ägande i Helsingfors presenterades ämnen som att höja värdet av att äga, bristen på kunnig arbetskraft och beskattning

Dela

Arbets- och näringsministeriet har inlett ett program för inhemskt ägande, vars syfte är att stödja tillväxten genom att hitta sätt att stärka företagens finländska ägarskap, samt göra det göra mångsidigare och mer jämlikt. Ordförande för arbetsgruppen är riksdagsledamot Juha Sipilä. Under evenemanget deltog även följande av arbetsgruppens medlemmar: Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Oy, Kari Jussi Aho, ordförande för Finlands näringsliv EK:s delegation för företagande, samt Sari Lounasmeri, verkställande direktör för Börsstiftelsen.

Riksdagsledamot Juha Sipilä är ordförande för arbetsgruppen.
Riksdagsledamot Juha Sipilä är ordförande för arbetsgruppen.

Diskussionsevenemanget för programmet för inhemskt ägande ordnades torsdagen 29.10.2020 kl. 13–16 i Helsingfors på hotell Scandic Park och på webben.

Sammanlagt ordnas sex evenemang på olika håll i Finland. Före evenemanget i Helsingfors ordnades redan evenemang i Kuopio, Åbo och Tammerfors, och evenemang ska ännu hållas i Uleåborg och Vasa.

Evenemanget öppnades av överdirektör Petri Knaapinen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland genom att välkomna deltagarna.

Arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot Juha Sipilä, konstaterade att målet är att med ett starkt ägarskap få upp ekonomin, eftersom det alltid kommer uppstå kriser, men för att klara av dem behövs endast tillräckligt med luft under vingarna.

”Skuld oroar företagen och skuldtagningen ökar oron för att beskattningen skärps, vilket också syns i ägarskapet”, konstaterade Sipilä i sitt inledande anförande.

I evenemangets key note-anföranden framhävdes vikten av att öka värdet av ägarskap, bristen på kunnig arbetskraft och beskattningen.

Anförandena inleddes av Marjo Miettinen vid Ensto Group som betonade öppenhetens betydelse i företagsverksamheten.

”Även svåra beslut bör fattas på ett transparent sätt.”

Miettinen betonade också att man även måste lära sig hur man äger.

”Det ligger i allas intresse att egendom ägs på ett bra sätt.”

Hon beklagade att en höjning av värdet av att äga ofta ses som negativt, även om alla drar nytta av det: företaget, samfundet och samhället.

Följande talartur hade Samuli Sipilä vid Juuri Partners: ”Familjeföretag är en fin institution, men företagande är inte på livstid”, konstaterade Sipilä. Han tillade dock att det alltid finns företag som fungerar bättre som familjeföretag.

Han frågade också hur man finansierar företagsöverlåtelse och konstaterade att man kan finansiera ny företagsverksamhet med kapital från företagsförvärv.

Den tredje talarturen hade Kustaa Piha vid Athensmed, som betonade att få de faktorer som sporrar till ägande i gott skick. Piha betonade tillgång till kompetens, hantering av misslyckanden och minimering av utvisande faktorer. Han ansåg att en verksamhetsmiljö som inte är konsekvent är ett problem.

Enligt Piha kunde placerarägarna stödas bland annat genom att öppna upp offentliga upphandlingar.

”Samhällets inköp från den privata sektorn borde ökas”, föreslog han.

Dessutom bör utbildning som förbereder för styrelsearbete stödjas. Piha talade också om en start up-ansvarsförsäkring och om att få fler ungdomar med i styrelsearbetet. Piha ansåg bland annat att inkomster från företagsverksamhet lätt kunde placeras tillbaka i tillväxtföretag och att detta skulle stödas genom beskattning.

Till sist höll Börsstiftelsens börsambassadör Jim Koskinen ett inspirerande anförande om hur var och en kan bli ägare.

”Var och en har rätt att äga”, sammanfattade Koskinen och uppmanade till att skapa ägaranda redan från unga år. Koskinen önskade att det skulle bli lättare att spara i aktier. Han eftersträvade också bättre placerarrelationer mellan företagen och småägarna.

Slutligen kommenterar arbetsgruppen talturerna. Ordförande Sipilä sammanfattade: ”Ett företag klarar sig när samhället klarar sig.” Han önskade att även ägarna skulle tas in aktivare i diskussionen om företagande.

Utarbetandet av programmet för inhemskt ägande grundar sig på regeringsprogrammet och är en del av den mer omfattande helheten ”Ett Livskraftigt Finland”. Arbetsgruppen ger sitt förslag före februari 2021.

Mer information om programmet för inhemskt ägande: tem.fi/kotimainenomistajuus

Kontakter

NTM-centralen i Nyland, Team Finland-tillväxt- och internationaliseringskoordinator Henri Molander, tfn 0295 021 106, e-post henri.molander(at)ely-keskus.fi

Bilder

Riksdagsledamot Juha Sipilä är ordförande för arbetsgruppen.
Riksdagsledamot Juha Sipilä är ordförande för arbetsgruppen.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum