Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vid färjleden i Högsar genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar

Dela

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan 2018. Man kan avsevärt minska utsläppen från färjetrafiken med eldrivna vajerfärjor. Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på färjleden i Högsar. Syftet med projektet är att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna.

En sjötrafikljusboj och Högsar färjan
En sjötrafikljusboj och Högsar färjan

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan 2018. Man kan avsevärt minska utsläppen från färjetrafiken med eldrivna vajerfärjor jämfört med traditionella dieseldrivna vajerfärjor. I praktiken minskar koldioxidutsläppen från den lokala trafiken helt och den totala energiförbrukningen minskar betydligt, till och med över 50 procent. Vajerdragningen avlägsnar rörelserna i bottensedimenten som orsakas av färjans propellerströmmar samt grumlingen av vattnet och elanvändningen minskar bullerutsläppen från färjetrafiken avsevärt. Totalt sett minskar vajerdragningen betydligt utsläppen i miljön från färjetrafiken.

Dragvajrarna rör sig annorlunda vid belastning än traditionella styrvajrar. Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken genomför NTM-centralen i samarbete med Arctia Meritaito Oy, Finlands Färjetrafik Ab och Transport- och kommunikationsverket Traficom ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på Högsar färjled innan vajerdragningen blir vanligare i färjetrafiken. Man säkerställer att den övriga sjötrafiken kan röra sig över färjleden så säkert som möjligt genom att styra sjötrafiken till den officiella farleden, där man lägger till ljussignaler som styr sjötrafiken.

Genom pilotprojektet bedöms möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna

Experimentellt har man kunnat påvisa att energi- och kostnadseffektiviteten i driften av den eldrivna dragvajerfärjan är på en utmärkt nivå. Under det följande decenniet kommer vajerdragna färjor sannolikt att bli allt vanligare i och med att miljökraven för färjetrafiken som fastställts av NTM-centralen skärps.

I samband med färjan i Högsar genomförs ett pilotprojekt för märkning för framtida behov. Syftet med projektet är att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna. Pilotprojektet pågår i ett år och avsikten är att under projektet föra fram observationer om säkerhet, teknik och användbarhet samt eventuella utvecklingsbehov.

Sjötrafikljus och andra markeringar på farleder

På båda sidor av färjleden i Högsar installeras 8 specialmärken för att ange färjans trafikeringsområde. I farleden som korsar färjleden (3395: Erstan-Nötö farled) installeras dessutom trafikljusbojar i korsningen av färjleden för att stoppa trafiken på den korsande farleden när färjan är i rörelse. I samband med försöket flyttas Erstan-Nötö farleds sträckning också något norrut vid färjeleden. Märkningsförsöket i sig orsakar inga ändringar i sjötrafikens väjningsregler, enligt vilka den övriga sjötrafiken ska väja för en färja med begränsad styrförmåga.

I korsningen mellan Erstan-Nötö och Högsar färjeled installeras i pilotprojektet två trafikljusbojar på båda sidor om färjeleden. Trafikljusbojarna har ett rött fast ljus medan färjan är i rörelse, annars finns det inget ljus i bojen. Färjföraren tänder lamporna innan färjan startar och släcker lamporna när den anländer till den motsatta stranden. När rött ljus lyser är det förbjudet att korsa färjleden framför färjan. Färjan har dessutom gula blinkljus och en upplyst blinkande pil som anger färdriktningen när den är i rörelse. På färjan finns också informationstavlor som berättar om vajerdragningen.

Förhandsmärken för sjötrafik som meddelar om vajerfärjan förnyas i samband med försöket och placeringen av det sjötrafikmärke som är öster om färjan ändras. I anslutning till förhandsmärkena för vajerfärjan monteras tilläggsskyltar där man meddelar om ljusstyrning och varnar separat för vajer. Tilläggsskyltarnas texter finns på både finska och svenska. Tilläggsskyltarna anger så tydligt som möjligt vad som avses med ljusstyrning.

Installationen av skyltar, vägmärken och trafikljusbojar kommer sannolikt att ske under vecka 27.

Tilläggsinformation: NTM-centralen i Egentliga Finland, kontakt via Trafikens kundservice, tel. 0295 020600

Nyckelord

Bilder

En sjötrafikljusboj och Högsar färjan
En sjötrafikljusboj och Högsar färjan
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomessa 21 800 työtöntä työnhakijaa kesäkuussa26.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 21 800 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvaa yleensä reilusti toukokuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä kasvoi 2 200 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 3 600 henkilöllä (14 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (18%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 1 400 (53%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,5 % eli 1,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,9 %). Kesäkuussa työttömiä oli reilusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (15%) ja pienin Vakka-Suomessa (11%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,1 %) sekä Turun kaupungissa (13,1 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,2 %) sekä kunnis

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum