Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vid veckoslutsinspektioner på byggarbetsplatser övervakas användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten

Dela
I år görs arbetarskyddsinspektioner på byggarbetsplatser i Södra Finland under flera veckoslut. Vid inspektionerna övervakas särskilt användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten. Samtidigt samlar man in information för den fortsatta övervakningen om hur arbetsgivaren iakttar anställningsförhållandets minimivillkor till exempel i fråga om lön och arbetstider. På detta sätt strävar man efter att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft inom byggbranschen.

Veckoslutsinspektioner gjordes också 2022. I tillsynen framkom brister i iakttagandet av anställningsförhållandets minimivillkor, särskilt i betalningen av övertids- och söndagsersättningar.

I år inriktas tillsynen bland annat på de arbetsgivare hos vilka brister upptäcktes i fjol. Vid inriktningen av tillsynen utnyttjas också uppgifter från andra myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt andra organisationer.

Vid inspektionerna övervakas huvudentreprenörens och arbetsgivarens skyldigheter vid säkerställandet av utländska arbetstagares rätt att arbeta och bevarandet av tillhörande uppgifter, användningen av personkort samt upprättandet av en arbetstagarförteckning. Dessutom övervakas arbetsförhållandena och arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen. Inspektionerna görs utan förhandsanmälan.

"På byggarbetsplatser arbetar man sju dagar i veckan. Det är viktigt att även myndighetens tillsyn fungerar i samma tidsfönster", berättar inspektör Janne Varonen, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.Nyckelord

Kontakter

Inspektör Janne Varonen, tfn 0295 016 238, etunimi.sukunimi@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum