Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Vinnaren av Train Factorys arkitekttävling är A Roof for Helsinki

Dela
Train Factory är hjärtat i Böle maskinverkstadsområde som håller på att utvecklas. Med arkitekttävlingen ville man hitta lösningar till hur en ny hotell- och kontorsbyggnad kunde placeras som en naturlig del av det historiskt värdefulla området. Till vinnare valdes A Roof for Helsinki med en kraftfull och originell planeringslösning som förenar Industrigatan med Böle maskinverkstadsområde på ett nytt och intressant sätt.
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.

Böle maskinverkstadsområde är för närvarande ett av de intressantaste stadsutvecklingsområdena i Helsingfors. Maskinverkstadsområdet är en fascinerade kombination av Finlands industrihistoria och modernt kompletteringsbygge. På maskinverkstadsområdet finns det redan nu bostäder, kontor, co-working-lokaler, restauranger, kultur och välbefinnande, och helheten kommer att kompletteras under kommande år. Industrigatan löper bredvid området, och gatan förenar Böle centrum och Fiskehamnens centrum i egenskap av huvudgata.

The Train Factory Oy köpte 2018 de mest centrala byggnaderna på området, monteringshallen och målarverkstaden som ritats av Bruno Granholm och byggdes 1899–1910. I den historiska byggnadshelheten ingår även en före detta hall för eltåg som byggts på 70-talet. De två byggnaderna håller på att renoveras och utvecklas för modern användning, och avsikten är att bygga ett hotell och kontorslokaler för huvudkontor på stället för hallen för eltåg. Våningarna på marknivån kommer att få nya, mångsidiga funktioner.

För stället ville man hitta en planeringslösning i vilken effektivare byggande utgör en naturlig del av Böle Maskinverkstads detaljplanerade helhet och den historiskt värdefulla miljön. Samtidigt ska den nya byggnaden främja Helsingfors stads mål att utveckla Industrigatan som ett centralt arbetsplats- och centrumområde samt förbättra kvaliteten på och förbindelserna till områdets fotgängarmiljö.

Till den internationella tävlingen Train Factory som ordnades i samarbete med Helsingfors stad och Finlands arkitektförbund SAFA bjöds in fem arkitektbyråer.

”Det är fint att ägaren beslutade ordna en arkitekttävling för den här svåra planeringsuppgiften. Tävlingsförslagen var högklassiga, och de uppfyllde tävlingens mål: vi kunde granska olika alternativa sätt hur dessa nya funktioner och byggnadsmassor kunde placeras på en stadsbildsmässigt värdefull tomt som är besvärlig till formen”konstaterar markanvändningsdirektör för Helsingfors stad Rikhard Manninen.

Över tusen kommentarer om tävlingsbidragen från stadsbor

Respons på tävlingsförslagen samlades in via tjänsten Säg din åsikt. I omröstningen fick förslaget 444044 som består av jämnhöga byggnader med sadeltak och förslaget 271096 som består av tre torn som reser sig mot öster mest understöd (40 och 34 procent), medan understödet för de övriga förslagen uppgick till endast 6–11 procent. I många svar tyckte man inte om nybyggets storlek och höga torn, men å andra sidan ansåg man att tornen också passar in i miljön även om de kunde vara lite lägre än i förslaget. I svaren bedömdes mångsidigt och noggrant även till exempel förslagens arkitektur, material, arrangemang på gatunivån och förbindelser.

Högt byggande på det här stället är stadsbildsmässigt utmanande, men å andra sidan behöver stället något annat än en lång och enformig mur av byggnader. I de mest lyckade lösningarna hade man lyckats med att skapa en graciös volym som indelas i flera delar och som också hade något nytt för gatunivån. I alla förslagen hade dock något som behövde utvecklas, och juryn beslutade be om preciseringar till tävlingsbidragen av alla tre arbetsgrupperna. Alla förslagen utvecklades märkbart under den andra omgången.

Vinnarbidragets lockande gatunivå tilltalade juryn

Till vinnare valdes slutligen förslaget 278412 A Roof for Helsinki med en kraftfull och originell planeringslösning som förenar Industrigatan och Böle maskinverkstadsområde på ett nytt och intressant sätt. Juryn bedömde att förslagets aktiva och lockande gatunivå – som skapar ett mer givande offentligt område – uppfyllde bäst projektets mål och att förslaget hade mest potential att skapa både en ny entré till Maskinverkstadens område och ett nytt och attraktivt besöksmål i staden. Domarna gillade att hotellets volym placerats i ett smalt och ljust torn som ”försvinner” i himlen vilket minskar beskuggningen av gatan. Vinnarbidraget planerades av den portugisiska arkitektbyrån MASSLab Porto i samarbete med AFRY & AFRY Ark Studio.

”Vi ägarna av Train Factory är medvetna om vårt ansvar som utvecklare av området. De historiska byggnaderna är en väsentlig del av Helsingfors och Finlands industrihistoria. De äldsta byggnaderna är över 100 år gamla och deras sanering och renovering har redan framskridit långt. Dessutom är avsikten att byggnadshelheten utgör ett centrum för den nya Industrigatan både visuellt och med tanke på det sociala livet och kulturlivet. Detta framhåller betydelsen av vårt projekt med tanke på stadsplaneringen av hela Vallgård. Härnäst fortsätter vi beredningen av detaljplanen i samarbete med den vinnande arbetsgruppen och Helsingfors stads sakkunniga”, berättar verkställande direktör Cameron Sawyer.

Under detaljplaneringsskedet bearbetas planerna vidare, och man diskuterar dem också med stadsbor och andra parter. Det överensstämmer med stadens mål att det kommer mer kontorslokaler och fler tjänster på Industrigatan som utvecklas som arbetsplats- och centrumområde. I och med det nya byggandet blir våningarna på marknivån livligare och rutterna för fotgängare på området förbättras. Samtidigt blir Böle maskinverkstadsområdes roll som livskraftigt arbetsplats-, kultur- och evenemangscentrum starkare.

Bakgrund

  • Monteringshallen och målarverkstaden har byggts 1899–1910.
  • I den historiska delen finns redan nu Nationalteaterns scen i Vallgård samt Lidl. Under 2023 inleder Wihuri Metro-tukku sin verksamhet i lokalerna.
  • Renoveringen och saneringen av den historiska delen färdigställs under 2023.
  • Lokalerna kommer att ha restaurangvärld, vinvärld, bageri och småbryggeri efter internationell modell.
  • Monteringshallen och målarverkstaden kommer att ha innovativa och nya slags kontorslokaler på cirka 7 000 m2 v-y.
  • Hallen för eltåg byggdes i två skeden 1971 och 1979, och nybyggnaderna kommer att byggas på stället för hallen. I lokalerna finns för närvarande Bille Beino-padelplan, Eagle Club Golf-simulatorvärlden, motionsklubben Motivus och en parkeringshall. Storleken på hallen uppgår till 4 354 m2 v-y.
  • För närvarande har fastigheterna outnyttjad byggrätt på cirka 10 500 m2 v-y och målet med planändringen är att öka omfattningen av byggrätten till 45 000 m2 v-y.
  • Den historiska delen är kolneutral och använder Helens fjärrvärme och -kyla. All inköpt el produceras med kärnkraftsenergi. Man utreder möjligheten att flytta den nuvarande hallen för eltåg till ett annat ställe.

Nyckelord

Kontakter

Tiia Ettala
Ledande arkitekt
Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
t. 09 310 20511
tiia.ettala@hel.fi


Cameron Sawyer
verkställande direktör
The Train Factory Oy
t. 044 737007
csawyer@gvasawyer.com

Bilder

Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Ladda ned bild
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Ladda ned bild
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Ladda ned bild
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Visualisering av Train Factorys arkitekttävlingens vinnare A Roof for Helsinki. Bild: MASSLab Porto sekä AFRY & AFRY Ark Studio.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Competition seeks an implementer for the island of Puotilanranta2.6.2023 14:20:23 EEST | Press release

The City of Helsinki is looking for a partner for the development and implementation of an island that is to be constructed in Puotilanranta. A new neighbourhood for approximately 2,700 residents is being planned in the area of the current Puotila marina, close to the services of Itäkeskus. One of the districts of the area will take the form of an island, the design and implementation of which will be chosen in this competition. The Urban Environment Committee will discuss the Puotilanranta island competition in its meeting on 6 June 2023.

Helsingfors utlyser tävling för ön i Botbygårdsstranden2.6.2023 14:13:38 EEST | Tiedote

Helsingfors stad söker en partner för att utforma och anlägga den ö som ska byggas i Botbygårdsstranden. I området kring nuvarande Botby gårds småbåtshamn, i närheten av tjänsterna i Östra centrum, planerar man ett nytt grannskap för cirka 2 700 invånare. Ett av kvarteren i området kommer att realiseras i form av en ö, och det är planeringen och byggandet av den som tävlingen gäller. Stadsmiljönämnden behandlar ötävlingen i Botbygårdsstranden på sitt sammanträde den 6 juni 2023.

Puotilanrannan saarelle etsitään toteuttajaa kilpailun kautta2.6.2023 14:05:44 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki etsii kumppania Puotilanrantaan rakennettavan saaren kehittämiseen ja toteuttamiseen. Nykyisen Puotilan venesataman alueelle, lähelle Itäkeskuksen palveluja, suunnitellaan uutta naapurustoa noin 2 700 asukkaalle. Yksi alueen kortteleista tullaan toteuttamaan saarena, jonka suunnittelua ja toteutusta kilpailu koskee. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Puotilanrannan saarikilpailua kokouksessaan 6.6.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum