Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa Hangaskurunkankaan tuulipuiston (Alavieska) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jaa

Arviointiohjelma täyttää pääosin YVA-lain edellytykset. Lausunnossaan yhteysviranomaisena toiminut ELY-keskus edellyttää kuitenkin joitakin täydennyksiä arviointiin.

Hankkeen merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi on alustavasti arvioitu vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luontoon (erityisesti lintuihin) sekä ihmisten elinoloihin, joihin arviointia aiotaan painottaa.

Hankealue sijoittuu haja-asutusalueen pienkylien väliselle asumattomalle alueelle. Lähimmät kyläalueet ovat Typpö, Kähtävä, Alapää ja Yli-Kääntä noin 2 - 3,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lähin taajama on Alavieska noin neljän kilometrin etäisyydellä keskustasta lounaaseen. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat noin 2,4 kilometrin ja lomarakennukset noin 1,2 kilometrin etäisyydellä alustavista voimalapaikoista. Arviointiselostuksessa tulee esittää asuinrakennusten lukumäärä etäisyysvyöhykkeittäin ja arvioida hankkeen vaikutukset hankealueen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen ja asutukseen.

Maisemavaikutusten arviointia varten kuvasovitteita tulee tehdä riittävä määrä ja myös vaihtelevilta etäisyyksiltä hankealueesta ja niiden voimaloista eri etäisyyksille sijoittuvien kohteiden vaikutusten havainnollistamiseksi. Lentoestevalojen näkymisen havainnollistamiseksi on tarpeen tehdä myös hämärään/pimeään vuorokaudenaikaan ajoittuvia valokuvasovitteita.

Hankkeen melumallinnus ja myös mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti. Melumallinnuksen perusteella määritetyt melualueet tulee esittää karttapohjalla, johon on merkitty myös melulle altistuvat kohteet. Lisäksi tulee esittää melulle altistuvien kohteiden määrät.

Antenni-tv -lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa.

Lisäksi lausunnossa on esitetty täydennystarpeita mm. kulttuuriympäristöön ja liikenteeseen liittyen.

Arvioinnissa tulee hyödyntää asukaskyselyä, sidosryhmätyöskentelyä sekä muuta vaikutusalueen asukkailta saatua palautetta.

Hanke etenee YVA-selostusvaiheeseen, myös kaavoitus vireillä

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelemaa 9 voimalan tuulivoimapuisto sijoittuu Alavieskan kuntaan Kalajoen kaupungin rajan välittömään läheisyyteen. Suunnitellut voimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on maksimissaan 8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Voimalatornit voivat edellyttää tornien harustamista.

Tuulivoimalat liitetään toisiinsa ja hankealueelle rakennettavaan sähköasemaan maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti alueelle rakennettavien ja alueella jo olemassa olevien teiden varsille kaivettaviin kaapeliojiin. Sähköasema sijoittuisi hankealueen läpi vuosina 2021-2022 rakennettavan Jylkkä-Pahkamaa 2 x 110 kV voimajohdon läheisyyteen. Tuulipuisto liitettäisiin hankealueen sähköasemalta valtakunnanverkkoon johtovarsiliittymällä tämän voimajohdon kautta.

Hanke etenee YVA-selostusvaiheeseen. Myös tuulivoimahankkeen kaavoitus on vireillä Alavieskan kunnassa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 038 340
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaalla oli tammikuun lopussa noin 24 000 työtöntä työnhakijaa2.3.2021 08:08:08 EETTiedote

Keväällä 2020 alkaneen koronakriisin vaikutukset näkyvät edelleen Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanteessa. Työttömien työnhakijoiden määrä on suuri, mikä näkyy mm. kokoaikaisesti lomautettujen lähes kaksinkertaisena määränä vuoden takaiseen verrattuna. Viime kesänä lomautettujen määrä alkoi kuitenkin selvästi laskea viime kevään luvuista ja myös joulukuusta lomautettujen määrä on edelleen vähentynyt.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus varoittavat hyyteiden nostamasta korkeasta vedenpinnasta Iijoen vesistöalueella Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla12.2.2021 13:55:14 EETTiedote

Syksyn runsaiden sateiden myötä Iijoen valuma-alueella on paljon vettä ja Iijoessa virtaama ovat ajankohtaan nähden suuria. Tämän vuoksi Iijokeen ei ole pakkasista huolimatta joka paikkaan muodostunut hyyteiltä suojaavaa jääkantta. Jääkannen puuttumisen takia jokivesi on päässyt kokonaisuudessaan jäähtymään ja Iijokeen on jo viikkojen ajan muodostunut virtausta haittaavaa hyydettä.

Oulun seudun kehityskuva 2030+29.1.2021 14:17:16 EETTiedote

Oulun seudun kehityskuvan 2030+ tekeminen on käynnistynyt. Kehityskuva 2030+ tavoitteena on aktiivisen vuoropuhelun kautta hakea kuntien yhteinen linja ja tavoite koko seutua palvelevasta kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä sekä elinvoimaisesta seudusta. Oulun seudun kehityskuva 2030+ on kirjattu syksyllä hyväksyttyyn maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimukseen eli MAL-sopimukseen valtion ja Oulun seudun kuntien kesken. Kehityskuva valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun eteläisen kunnat: Yhteistyöllä vauhtia kuntien kehitykseen28.1.2021 15:34:11 EETTiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Oulun eteläisten kuntien kanssa seutuseminaarin 28. tammikuuta. Yhteisiksi kehittämisteemoiksi nousi kolme kokonaisuutta: saavutettavuuden, yrittäjyyden ja työllisyyden sekä alueen vetovoiman kehittäminen. Keskiössä alueen näkökulmasta on raideliikenteen sekä valtateiden 4,8 ja 22 kehittäminen. Matkailua halutaan alueella viedä eteenpäin, vetovoimaa tuovat mm. Geopark, merellisyys ja Ruutikankaan alue. Koronan jälkeiseen elpymiseen eli työllisyyden, yrittäjyyden ja vähähiilisen kiertotalouden edistämiseen on saatavilla tukea ja rahoitusta mm. uusien elpymisrahastojen kautta.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita 25 450 - pitkäaikaistyöttömyys nousussa28.1.2021 08:26:54 EETTiedote

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoille. Koronakriisin äkillinen puhkeaminen nosti työttömyyden jyrkkään kasvuun keväällä. Moni työnantaja turvautui vaikeassa tilanteessa henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin. Kesällä lomautettujen määrä alkoi jo selvästi laskea ja moni palasi entisiin tehtäviinsä. Loppuvuoden aikana työttömien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta parempaan tai huonompaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme