HAM Helsingin taidemuseo

HAM Helsingin taidemuseo

HAM Helsingin taidemuseo hoitaa ja kartuttaa helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta. Kokoelmaan kuuluvat myös kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin tuotannosta.

HAM Helsinki Art Museum looks after an art collection that belongs to the people of Helsinki, which includes over 10,000 individual works of art. HAM maintains and accrues this art collection and manages public art both indoors and outdoors in the city. In its domestic and international exhibitions held at Tennis Palace, HAM showcases modern and contemporary art. HAM also produces the contemporary art event Helsinki Biennial.

HAM Helsingfors konstmuseum har hand om helsingforsarnas egen konstsamling, som omfattar över 10 000 verk. HAM tar hand om och utökar konstsamlingen samt förvaltar den offentliga konsten i stadens inre och yttre rum. I sina inhemska och internationella utställningar i Tennispalatset presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM ansvarar också för produktionen av samtidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen.

HAM Helsingin taidemuseo

HAM Helsingin taidemuseo hoitaa ja kartuttaa helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta. Kokoelmaan kuuluvat myös kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin tuotannosta.

HAM Helsinki Art Museum looks after an art collection that belongs to the people of Helsinki, which includes over 10,000 individual works of art. HAM maintains and accrues this art collection and manages public art both indoors and outdoors in the city. In its domestic and international exhibitions held at Tennis Palace, HAM showcases modern and contemporary art. HAM also produces the contemporary art event Helsinki Biennial.

HAM Helsingfors konstmuseum har hand om helsingforsarnas egen konstsamling, som omfattar över 10 000 verk. HAM tar hand om och utökar konstsamlingen samt förvaltar den offentliga konsten i stadens inre och yttre rum. I sina inhemska och internationella utställningar i Tennispalatset presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM ansvarar också för produktionen av samtidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen.