Akava ry

Akavan selvitys kertoo: jopa 74 prosentilla työsopimukseen kirjattu salassapitoehto16.6.2017 07:00 | Tiedote

Akava selvitti salassapitoehtojen yleisyyttä ja piirteitä yrityksissä työtä tekevien akavalaisten työsopimuksissa maalis–huhtikuussa 2017. Akavan kyselyyn vastanneista 74 prosentilla työsopimukseen on kirjattu liikesalaisuuksia koskeva salassapitoehto. Käytäntö on yleistynyt viime vuosien aikana. Vuoden 2015 jälkeen solmituista työsopimuksista 84 prosentissa on salassapitoehto, tai työntekijä on solminut erillisen salassapitosopimuksen.

Akava: Yliopistojen tuettava opiskelijoita oman osaamisensa tunnistamisessa3.5.2017 13:01 | Tiedote

Akava pitää huolestuttavana, että yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston tuoreen uraseurantakyselyn mukaan yliopistot eivät ole pystyneet kertomaan opiskelijoille yliopisto-opintojen oppimistavoitteista riittävän hyvin. Ilahduttavaa tuloksissa on, että laadukas koulutus tukee korkeakouluista valmistuneiden työllisyyttä, ja moni valmistunut voi hyödyntää työssään opinnoissaan saamaansa osaamista.

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>