Akavan Erityisalat
Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat on kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ammattiliitto, johon kuuluu 23  jäsenyhdistystä. 

Tiedotteet
92
Valikko

Akavan Erityisalat: Kannustavia avauksia budjettiriihessä31.8.2017 17:49 | Tiedote

Akavan Erityisalat pitää erinomaisena, että hallitus mahdollistaa työttömyysturvan käytön lyhytkestoiseen opiskeluun ilman TE-toimiston tarveharkintaa. Tämä kannustaa hyödyntämään työttömyysaikaa ja päivittämään osaamista, mikä edistää tutkitusti työllistymistä.  Muutos vähentää byrokratiaa ja helpottaa opintojen aloittamista nopeallakin aikataululla. Puoli vuotta voi olla juuri riittävä aika ammattitaidon syventämiseksi. Akavan Erityisalat kiittää myös, että jatkossa yritystoimintaa voi kokeilla työttömyysturvalla neljä kuukautta. Tämä on merkittävä muutos liiton jäsenten kannalta. Työttömyysturvan menettämisen uhka on ollut suurimpana esteenä oman yritystoiminnan aloittamiselle. Askel hyvää suuntaan on myös se, että kehysriihen mukaisesti työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta selkeytetään ja laajennetaan ensi vuoden alusta.  Kantamme on, että tässä tulisi edetä niin, että kaikki työnantajan kustantama koulutus tulisi olla työntekijälle verotonta. Ammattikorkeakoulujen tutkim

Puoliväliriihessä lisärahoitus korkeakouluille ja museoille, työttömän aktiivisuutta tuettava19.4.2017 12:09 | Tiedote

Korkeakoulujen rahoitusta vahvistettava merkittävästi Akavan Erityisalojen mielestä hallituksen tulee tehdä puolivälitarkastelussaan ratkaisut korkeakoulujen pääomittamisesta sekä Tekesin rahoittamisesta, kuten muun muassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on esittänyt. Sen sijaan Akavan Erityisalat ei kannata Etlan esitystä korkeakoulujen lukikausimaksuista suomalaisille ja ETA-maiden opiskelijoille. Akavan Erityisalojen näkemyksen mukaan korkeakoulujen pääomittamisen tulee olla huomattavaa, useita satoja miljoonia euroja. Lisäksi korkeakoulujen tekemään perus- ja soveltavaan tutkimukseen tulee osoittaa lisää voimavaroja. Suomi tarvitsee uuden kansallisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vision, jossa painopisteenä tulee olla korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö, tki-toiminnan vaikuttavuus ja ns. osaamiskeskittymien tukeminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on parhaillaan käynnissä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen ja tutkimuksen visiotyö. Tä

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Akavan Erityisalat on kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ammattiliitto, johon kuuluu 23  jäsenyhdistystä.