Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat on kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ammattiliitto, johon kuuluu 23  jäsenyhdistystä. 

Akavan Erityisalat: Kannustavia avauksia budjettiriihessä31.8.2017 17:49 | Tiedote

Akavan Erityisalat pitää erinomaisena, että hallitus mahdollistaa työttömyysturvan käytön lyhytkestoiseen opiskeluun ilman TE-toimiston tarveharkintaa. Tämä kannustaa hyödyntämään työttömyysaikaa ja päivittämään osaamista, mikä edistää tutkitusti työllistymistä.  Muutos vähentää byrokratiaa ja helpottaa opintojen aloittamista nopeallakin aikataululla. Puoli vuotta voi olla juuri riittävä aika ammattitaidon syventämiseksi. Akavan Erityisalat kiittää myös, että jatkossa yritystoimintaa voi kokeilla työttömyysturvalla neljä kuukautta. Tämä on merkittävä muutos liiton jäsenten kannalta. Työttömyysturvan menettämisen uhka on ollut suurimpana esteenä oman yritystoiminnan aloittamiselle. Askel hyvää suuntaan on myös se, että kehysriihen mukaisesti työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta selkeytetään ja laajennetaan ensi vuoden alusta.  Kantamme on, että tässä tulisi edetä niin, että kaikki työnantajan kustantama koulutus tulisi olla työntekijälle verotonta. Ammattikorkeakoulujen tutkim

Puoliväliriihessä lisärahoitus korkeakouluille ja museoille, työttömän aktiivisuutta tuettava19.4.2017 12:09 | Tiedote

Korkeakoulujen rahoitusta vahvistettava merkittävästi Akavan Erityisalojen mielestä hallituksen tulee tehdä puolivälitarkastelussaan ratkaisut korkeakoulujen pääomittamisesta sekä Tekesin rahoittamisesta, kuten muun muassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on esittänyt. Sen sijaan Akavan Erityisalat ei kannata Etlan esitystä korkeakoulujen lukikausimaksuista suomalaisille ja ETA-maiden opiskelijoille. Akavan Erityisalojen näkemyksen mukaan korkeakoulujen pääomittamisen tulee olla huomattavaa, useita satoja miljoonia euroja. Lisäksi korkeakoulujen tekemään perus- ja soveltavaan tutkimukseen tulee osoittaa lisää voimavaroja. Suomi tarvitsee uuden kansallisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vision, jossa painopisteenä tulee olla korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö, tki-toiminnan vaikuttavuus ja ns. osaamiskeskittymien tukeminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on parhaillaan käynnissä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen ja tutkimuksen visiotyö. Tä

Akavan Entre: Pienten toimijoiden asema turvattava sote-uudistuksessa4.4.2017 15:10 | Tiedote

– Pienet yritykset ovat avainasemassa tuottamassa sote-palveluita muun muassa haja-asutusalueilla.Yksinyrittäjä voi kansainvälisiä ketjuja helpommin toimia ilman suuria asiakasvirtoja, arvopohjaisesti ja asiakaslähtöiseen palveluun sitoutuen.Tällaisten palveluntuottajien asema tulee turvata valinnanvapauslaissa, sanoo akavalaisia yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä edustavan Entren puheenjohtaja Salla Luomanmäki. – Nyt pelkonamme on, että sote-järjestelmästä tulee suuria terveysketjuja ja järeää korjaavaa sairaanhoitoa suosiva. Esimerkiksi kaavailtu palveluseteli voi johtaa ketjujen ja ylimitoitetun hoidon suosimiseen. Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät vaatii, että pienet palveluntuottajat pääsevät tasavertaisesti ja ilman välikäsiä mukaan sote-palvelujen tarjouskilpailuihin. Uudistus ei saa pakottaa yksinyrittäjiä alisteiseen asemaan ketjuihin ja alihankkijoiksi.  Jatkossa maakunta määrittelee sote-palvelujen tarpeen, määrän ja laadun sekä niiden tuottamistavan. Lisäksi se

Akavan Erityisalat: EK:n irtiotto jättää "tessittömät" suojattomiksi17.2.2017 15:47 | Tiedote

EK:n yksipuolisesti irtisanomilla keskusjärjestösopimuksilla on ollut olennainen merkitys myös työehtosopimusten ulkopuolisilla aloilla. Näillä sopimuksilla on voitu taata tärkeitä vähimmäistyöehtoja myös ”tessittömille”.  – Kun keskusjärjestösopimukset raukeavat, sopimuksettomat ovat jäämässä heittopussiksi; heillä ei ole työehtosopimuksen eikä jatkossa edes keskusjärjestösopimuksen turvaa, sanoo yksityissektorin asiamies Saara Aikio Akavan Erityisaloista. Esimerkiksi palvelualoilla sopimuksettomien asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtoja turvaa EK:n nyt irtisanoma sopimus, jossa määritellään yleisistä työehdoista, yhteistoiminnasta ja yrityskohtaisista palkkausperusteista. – On hyvä, jos irtisanottujen keskusjärjestösopimusten ehtoja saadaan nyt pikaisesti neuvoteltua eri alojen työehtosopimuksiin työantaja- ja palkansaajaliittojen kesken. EK:n jäsenliitoilla ei varmaankaan ole halua heikentää niitä työehtoja, joita on määräytynyt keskusjärjestösopimuksilla. Mutta

KUTSU Turun kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita koskevaan kuntavaalitilaisuuteen 30.1.26.1.2017 16:03 | Kutsu

Akavan Erityisalat järjestää kuntavaalitilaisuuden jäsenilleen maanantaina 30.1. klo 17.00 – 18.30 Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa. Keskustelussa vierainamme ovat  Turun kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Maija Perho, nuorisolautakunnan puheenjohtaja Muhis Azizi ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Janina Andersson. Vapaamuotoisen paneelin vetää toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.  Julkistamme samana päivänä ensimmäisiä tuloksia Kantar TNS:n tekemästä tutkimuksesta, joka koskee suomalaisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen koskevia arvostuksia.  Medianne edustaja on tervetullut tilaisuuteen keskustelemaan ja kyselemään! Salaattibuffet on tarjolla 16.30 alkaen. Tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia.Tilaisuuden jälkeen on mahdollista osallistua ohjattuun museoesittelyyn Aboa Vetus & Ars Nova -museossa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen: viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Akavan Erityisalat on kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ammattiliitto, johon kuuluu 23  jäsenyhdistystä.