Autonrengasliitto ry - Bildäcksförbundet rf

Autonrengasliitto ry on yrittämistä ja yhteistyötä arvostava rengasalan toimialajärjestö, joka perustettiin vuonna 1944. Sen tehtävänä on rengasliikkeiden ja pinnoitusyritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvonta. Liitolla on 70 jäsenyritystä, joilla on yhteensä noin 260 toimipaikkaa. Yhteisen vision mukaan renkaat hankitaan ja huolletaan Suomessa jatkossakin ensisijaisesti rengasalan erikoisliikkeissä.

Tiedotteet
65
Valikko

Allt färre anmärkningar i höstens däckratsior - Uppskattningsvis 250 000 bilister kör med dåliga däck21.9.2017 10:30 | Tiedote

I däckratsiorna som arrangerades förra veckan konstaterades bristfälliga däck endast hos 8 % av bilisterna. I proportion till hela bilparken innebär detta att antalet person- eller paketbilar som rör sig på våra vägar med dåliga däck, är cirka 250 000. Användningen av vinterdäck tycks också ha minskat i jämförelse med tidigare år. Antalet bilar med brister i däckens tryck hade däremot ökat i jämförelse med fjolårets resultat.

Rengasratsioissa entistä vähemmän huomautettavaa - Teillämme yhä 250 000 huonorenkaista autoilijaa21.9.2017 10:30 | Tiedote

Viime viikolla järjestetyissä rengasratsioissa huonokuntoisia renkaita oli enää vain 8 prosentilla autoilijoista. Autokantaan suhteutettuna teillämme liikkuu yhä noin 250 000 huonoilla renkailla varustettua henkilö- tai pakettiautoa. Myös talvirenkaiden käyttö kesäkaudella näyttäisi vähentyneen aiemmista vuosista. Sen sijaan rengaspaineissa todettiin puutteita viime syksyistä enemmän.

VINTERDÄCK ÄNTLIGEN OBLIGATORISKA FÖR TUNGA FORDON - Ändringar kan också ske i däckkraven för personbilar22.12.2016 10:00 | Tiedote

Enligt förordningen som statsrådet igår utfärdat kommer det till kalendern bundna vinterdäckstvånget att gälla även tunga fordon från och med 2.1.2017. Därtill är det möjligt att ändringar ännu aktualiseras i däckkraven vintertid genom att man på kommunikationsministeriet i samband med totalrevisionen av vägtrafiklagen som bäst genomför en utvärdering av däckkraven för samtliga fordonsklasser.

BILISTERNA KÄNNER INTE TILL KRAVEN SOM GÄLLER DÄCK - Användningen av däckexperter ökar i bytet av däck11.10.2016 14:08 | Tiedote

SÄSONGINFO 11.10.2016. Allt färre finländska bilister känner till de krav som ställs på däckens mönsterdjup. Enligt Bildäcksförbundets konsumentenkät är endast 35 procent av bilisterna medvetna om det lagstadgade minimimönsterdjupet (1,6 mm) för sommardäck och för vinterdäckens del var det endast 29 procent av de tillfrågade som visste det rätta svaret (3 mm). Två år tidigare var respektive andelar 38 och 31 procent.

Allt färre anmärkningar i höstens däckratsior - VAR SJÄTTE BILIST KÖR MED BRISTFÄLLIGA DÄCK23.9.2016 10:58 | Tiedote

UPPFÖLJNINGSINFO 23.9.2016/BILDÄCKSFÖRBUNDET, TRAFIKSKYDDET, POLISEN. I däckratsiorna som arrangerades förra veckan konstaterades brister i däckens mönsterdjup, lufttryck eller däcktyp hos cirka var sjätte bilist. Enligt förhandsuppgifterna har det dock skett en klar utveckling mot det bättre beträffande såväl mönsterdjup som lufttryck. Däremot har användningen av vinterdäck under sommarsäsongen hållits på ungefär samma nivå som förra året.

Rengasratsioissa entistä vähemmän huomautettavaa - JOKA KUUDENNELLA AUTOILIJALLA PUUTTEITA RENKAISSA23.9.2016 10:00 | Tiedote

SEURANTATIEDOTE 23.9.2016/AUTONRENGASLIITTO, LIIKENNETURVA, POLIISI. Viime viikolla järjestetyissä rengasratsioissa noin joka kuudennella autoilijalla todettiin puutteita renkaiden urasyvyyksissä, ilmanpaineissa tai rengastyypissä. Ennakkotietojen mukaan urasyvyydet ja ilmanpaineet ovat kuitenkin kehittyneet selkeästi parempaan suuntaan. Sen sijaan talvirenkaiden käyttö kesäkaudella on pysytellyt viime vuotisella tasolla.

Positiv överraskning från däckratsiorna i början av veckan - VAR TIONDE BILIST KÖR MED DÅLIGA DÄCK15.9.2016 14:37 | Tiedote

Enligt förhandsuppgifterna har det skett en klar förbättring i sommardäckens höstskick. Av resultatet från däckratsiorna, som arrangerades i början av veckan, kan utläsas att andelen bilar med dåliga däck i urvalet på drygt 1 800 kontrollerade bilar var endast 9,7 procent, då motsvarande andel på hösten för två år sedan var 13 procent. Under kampanjveckan kontrolleras totalt cirka 10 000 person- och paketbilars däck på 50-60 orter.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>

Autonrengasliitto ry on yrittämistä ja yhteistyötä arvostava rengasalan toimialajärjestö, joka perustettiin vuonna 1944. Sen tehtävänä on rengasliikkeiden ja pinnoitusyritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvonta. Liitolla on 70 jäsenyritystä, joilla on yhteensä noin 260 toimipaikkaa. Yhteisen vision mukaan renkaat hankitaan ja huolletaan Suomessa jatkossakin ensisijaisesti rengasalan erikoisliikkeissä.