Diakonissalaitos

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Säätiö, siihen kuuluva Rinnekoti ja tytäryritykset Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Caritas Palvelut Oy tuottavat yhdessä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden elämää. Yhteiskunnallisena yrityksenä Diakonissalaitos laittaa hyvän kiertämään. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla autetaan niitä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. ​

Anne Hammad: Paperittomat ja yhdenvertaisuus22.4.2022 13:17:00 EEST | Blogi

Seitsemän vuotta sitten Suomessa tehtiin kiireellä päätöksiä rajojen sulkemiseksi ja turvapaikanhakijoiden suuren määrän ehkäisemiseksi. Turvapaikanhakijoiden tilannetta vaikeutettiin merkittävästi kiristämällä ulkomaalaislakia ja lopettamalla siitä esimerkiksi humanitäärisen suojelun perusteet. Nyt tilannetta yritetään korjata sekä sisäministeriön johdolla että kansalaisaloitteella, ja kaikki tämä on tärkeää. Jokainen yritys parantaa epäinhimilliseksi käynyttä tilannetta on askel eteenpäin.

Kiertolaiselämästä ihmisoikeustoimijoiksi – Kondurin kahdeksanhenkisen romaniperheen elämäntehtävä on edistää romanien ihmisoikeuksia Ukrainassa1.4.2022 14:30:28 EEST | Tiedote

Ukrainalaiset ihmisoikeusaktivistit Zola ja Yulia Kondur vierailevat Suomessa ja ovat tavattavissa haastatteluja varten 5.-10.4. Koko Kondurin perhe on omistanut elämänsä syrjityn romanivähemmistön oikeuksien puolustamiseen. Yulia Kondur on erityisesti romaninaisten ja -tyttöjen oikeuksien edistämisen uranuurtaja Ukrainassa.

Paikalliset kansalaisjärjestöt Ukrainassa toimittavat suomalaisten antaman avun sitä eniten tarvitseville – vaikeimmassa asemassa olevat vähemmistöt ovat kohdanneet syrjintää turvaa hakiessaan31.3.2022 08:37:59 EEST | Tiedote

Diakonissalaitoksen ukrainalaisen yhteistyökumppanin Roma Women Fund Chiriclin hätäapu on tavoittanut maaliskuun loppuun mennessä yli 20 000 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa ihmistä. Paikallisten toimijoiden verkosto on saavuttanut myös ne, joita muu apu ei tavoita. Kohdennetulle avulle on tarvetta, sillä jo ennestään syrjittyä romanivähemmistöä on kohdeltu epätasa-arvoisesti niin Ukrainan kunnallisissa avustuskeskuksissa kuin rajoilla ja naapurimaissa. Myös vammaiset tarvitsevat usein juuri heille räätälöityä apua.

Diakonissalaitos vastaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hätään Ukrainassa5.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Diakonissalaitos lahjoittaa 100 000 euroa hädässä olevien evakuointiin sekä sota-alueelle jääneiden auttamiseen. Samalla käynnistyy hätäapukeräys humanitaariseen työhön Ukrainassa ja Ukrainasta paenneiden parissa. Apu kohdistetaan jo valmiiksi haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille, esimerkiksi syrjitylle romaniväestölle, vähävaraisille naisille ja lapsille sekä maan sisäisille pakolaisille.

Oikea-aikainen tuki edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua 24.2.2022 08:26:20 EET | Tiedote

Tuen tarpeessa olevan opiskelijan varhainen tunnistaminen, kohtaaminen ja kuuleminen ennaltaehkäisee opinnoista putoamista ja opintojen keskeyttämistä. Mutta opiskelijoiden ohjaaminen moniin tukipalveluihin vaatii kuitenkin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Äskettäin päättyneessä Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa toteutettiin ammattikorkeakouluissa opiskeleville verkostokartat, joiden avulla opiskelijoita voidaan ohjata tarpeiden ja toiveiden mukaisiin palveluihin.

Siirtolaistaustaiset romaninaiset kokevat jatkuvaa turvattomuutta Helsingin julkisissa tiloissa21.2.2022 06:00:00 EET | Tiedote

Siirtolaisromaninaiset joutuvat julkisilla paikoilla oleskellessaan ja työskennellessään kohtaamaan syrjintää paitsi etnisyyden, myös kodittomuuden, työttömyyden ja sukupuolen takia. Turvattomuus on lisääntynyt korona-aikana, mutta samaan aikaan arkipäiväistyneet syrjintäkokemukset jäävät raportoimatta ja siten näkymättömiksi. Tänään käynnistyvä Kaupunki kaikille -kampanja kiinnittää huomiota siirtolaistaustaisten romaninaisten julkisessa tilassa kohtaamaan moniperustaiseen syrjintään.

Hävikkiruuan logistiikkakeskus sai lentävän lähdön Oulussa: ruokaa jaetaan jo tuhansia kiloja viikossa26.1.2022 16:12:35 EET | Tiedote

Syksyllä avatun Prikka kiertoon -hävikkiruuan logistiikkakeskuksen toiminta on käynnistynyt vauhdikkaasti Oulussa. Hävikkiruokaa haetaan jo lähes 50 kaupasta, vapaaehtoisia on 40 ja ruoka-apua jakaa vakituisesti 25 toimijaa. Ruokaa jaetaan tällä hetkellä noin 20 000 kiloa kuukaudessa. Keskitetty malli takaa elintarviketurvallisuuden ja vapauttaa ruoka-aputoimijoiden aikaa logistiikan sijaan auttamiseen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Säätiö, siihen kuuluva Rinnekoti ja tytäryritykset Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Caritas Palvelut Oy tuottavat yhdessä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden elämää. Yhteiskunnallisena yrityksenä Diakonissalaitos laittaa hyvän kiertämään. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla autetaan niitä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. ​