EMMA – Espoo Museum of Modern Art

EMMA – Espoo Museum of Modern Art

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa, professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa betoniarkkitehtuuria edustavassa Näyttelykeskus WeeGeessä. Näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat, ja pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. Tervetuloa!

@emmamuseum

Espoo’s new Family Centre displays artworks from EMMA and Saastamoinen Foundation Art Collection12.9.2022 12:00:00 EEST | Press release

Espoo’s first Family Centre has recently been opened in Espoon keskus. The new Family Centre brings under the same roof children’s, youth’s and family services. The City of Espoo commissioned art from EMMA – Espoo Museum of Modern Art to the Family Centre’s premises, which were under construction. The purpose of the art is to bring joy to those living and working on the premises.

Espoon uudessa perhekeskuksessa on esillä paljon taidetta EMMAsta ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta12.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Espoon ensimmäinen perhekeskus on hiljattain avautunut Espoon keskuksessa. Perhekeskus kokoaa alueen lasten, nuorten ja perheiden palvelut saman katon alle. Espoon kaupunki tilasi taidekokonaisuuden EMMA – Espoon modernin taiteen museolta perhekeskuksen rakenteilla oleviin tiloihin. Taiteen avulla pyritään tuomaan iloa tiloissa asioiville ja työskenteleville ihmisille.

Höstens program på EMMA öppnar med På spaning efter nutiden, en upplevelsefylld grupputställning i korsningen mellan vetenskap och konst25.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

På spaning efter nutiden som öppnar på EMMA är en omfattande och internationell utställning med samtidskonst som fördjupar sig i vår teknologipräglade verklighet och teknologins inverkan på vem vi är. Till utställningen har vi bjudit in 16 visionärer inom den internationella samtidskonsten, som var och en i sin konst tar upp relationerna mellan natur och teknologi och mellan mänskligt tänkande och artificiell intelligens. På spaning efter nutiden öppnar för publik lördagen den 27 augusti 2022.

In Search of the Present, a group show at the crossroads of art and science, will open EMMA’s autumn programme25.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

In Search of the Present is a broad international exhibition of contemporary art that takes a profound look at our world, which is defined by technology and its impact on who we are. EMMA has invited 16 visionary contemporary artists to the exhibition. Through their work they explore the relationships between nature, technology, human thought and artificial intelligence. In Search of the Present will open to the public on Saturday 27 August 2022.

Elämyksellinen ryhmänäyttely taiteen ja tieteen risteyskohdassa Nykyaikaa etsimässä avaa EMMAn syksyn ohjelmiston25.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

EMMAssa avautuva Nykyaikaa etsimässä on laaja kansainvälinen nykytaiteen katselmus, joka syventyy taiteen kautta teknologian täyteiseen todellisuuteemme ja teknologian vaikutukseen siihen, ketä olemme. Näyttelyyn on kutsuttu 16 kansainvälistä nykytaiteen visionääriä, jotka pohtivat taiteessaan luonnon ja teknologian sekä inhimillisen ajattelun ja tekoälyn välisiä suhteita. Nykyaikaa etsimässä avautuu yleisölle lauantaina 27. elokuuta 2022.

INBJUDAN till media: Vi presenterar den internationella grupputställningen På spaning efter nutiden på en presskonferens torsdagen den 25.8. kl. 1011.8.2022 11:20:00 EEST | Kutsu

Höstens program på EMMA öppnar med ett mångsidigt urval av samtidskonst: På spaning efter nutiden. På utställningen ses verk av 16 internationella konstnärer som i sin konst på ett upplevelseinriktat sätt tar upp relationerna mellan natur och teknologi och mellan mänskligt tänkande och artificiell intelligens. Välkommen till presskonferensen för utställningen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa, professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa betoniarkkitehtuuria edustavassa Näyttelykeskus WeeGeessä. Näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat, ja pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. Tervetuloa!

@emmamuseum