Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Yläkoulut siirtyvät pääkaupunkiseudulla etäopetukseen, toisella asteella etäopetus jatkuu4.3.2021 17:39:25 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 4.3.2021, että toisen asteen etäopetusta jatketaan alueella poikkeusoloihin liittyvien sulkutoimien ajan 28.3.2021 saakka. Yhtäjaksoinen etäopetus on jatkunut 3.12.2020 lähtien. Päätöksen etäopetuksen jatkamisesta tekevät koulutuksen järjestäjät eli kunnat ja yksityiset koulutuksen järjestäjät. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa vahvasti myös yksityisten oppilaitosten järjestävän opetuksen toisella asteella etäopetuksena 8.–28.3.2021.

Koronakriisi ravistelee kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoita2.3.2021 12:50:24 EET | Tiedote

Vuosi 2020 alkoi ja päättyi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaana, mutta keväällä puhjennut koronapandemia hiljensi kaupankäynnin muutamaksi kuukaudeksi lähes kokonaan. Poikkeusolojen tyhjentämät toimistot ja kauppakeskukset vaikuttivat myös toimitilavuokramarkkinoihin – uusia vuokrasopimuksia alkoi selvästi aiempia vuosia vähemmän. Toimisto- ja liiketilojen vuokrien ja käyttöasteiden näkymät ovat pääosin negatiiviset vielä koronakriisin jälkeenkin. Tiedot selviävät tuoreesta Helsingin kaupunginkanslian ja KTI Kiinteistötieto Oy:n julkaisusta Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2020/2021.

Vaikuttavampia työllisyyspalveluja paikallisista lähtökohdista1.3.2021 07:35:00 EET | Tiedote

Suomen työllisyyspalveluissa eletään monella tapaa jännittäviä aikoja. Tänään maaliskuun 1. päivä alkaa työllisyyden kuntakokeilu, jossa suuri osa TE-toimiston asiakkaista siirtyy kokeilukuntien työllisyyspalvelujen piiriin. Kokeilulla etsitään keinoja tehostaa työnhakijoiden pääsyä töihin, koulutukseen ja muihin palveluihin. Lisäksi tavoitteena on päästä paremmin kiinni pitkäaikaistyöttömyyden syihin. TE-toimisto ilmoittaa kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille siirrosta henkilökohtaisesti, eikä siirtyminen edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi, että päätös tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n käytöstä tulisi tehdä välittömästi25.2.2021 15:28:38 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 25.2.2021, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulisi tehdä päätös tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n toimeenpanosta välittömästi kuitenkin niin, ettei se koske alle 12-vuotiaiden ohjattua harrastustoimintaa. Päätös tulisi voimaan 1.3.2021 ja jatkuisi 14.3.2021 saakka.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että päätös tartuntatautilain väliaikaisen 58 d §:n käytöstä tehdään välittömästi ja 58 g §:n osalta mahdollisimman pian23.2.2021 15:35:49 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 d §:n toimeenpanosta välittömästi. Lisäksi koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että aluehallintovirasto tekee päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n ottamisesta pääosin käyttöön mahdollisimman pian.

Korona verottaa Helsingin väestönkasvua mutta tuskin pysyvästi22.2.2021 12:15:46 EET | Tiedote

Helsingin väestönkasvu näyttää jäävän vuoden 2020 osalta vain lievästi edellisiä vuosia matalammaksi. Ennakkotietojen mukaan kaupungin väkiluku kasvoi koronavuonna alle 4 000 asukkaalla. Aiempien vuosien perusteella voidaan silti olettaa, että ilman koronaa väestönkasvu olisi ollut jopa 6 000 asukasta – selvästi edellisvuosia enemmän. Tiedot selviävät uusimmasta kaupunkitutkimuksen Kvartti-lehdestä.

Pääkaupunkiseudulla siirrytään rajatusti ja terveysturvallisesti osittaiseen lähiopetukseen toisella asteella, ja muita voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan maaliskuun loppuun18.2.2021 17:15:00 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 18.2.2021, että alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääsääntöisesti maaliskuun 2021 loppuun, ja että alueella valmistaudutaan ottamaan käyttöön uuden tartuntatautilain mahdollistamat toimivaltuudet vähintään pykälän 58 d osalta. Lisäksi pääkaupunkiseudun kaupungit linjasivat, että toisen asteen opetus alueella siirtyy rajatusti ja terveysturvallisesti osittaiseen lähiopetukseen. Linjauksia ja niiden vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti ja muutetaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla tartuntatilanteen niin vaatiessa.

MEDIAKUTSU: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuus tänään 18. helmikuuta kello 1718.2.2021 14:45:07 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoo tiedotustilaisuudessa epidemiatilanteesta ja linjauksistaan liittyen voimassa oleviin rajoituksiin ja suosituksiin. Koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tiedotustilaisuus järjestetään tänään 18. helmikuuta kello 17–17.45.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusillat-pikaraitiotien mahdollistavan asemakaavamuutoksen Laajasalossa ja vahvisti tonttien myynti- ja vuokrausperiaatteita Jätkäsaaressa17.2.2021 22:56:09 EET | Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.2. Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös selvitykset vuoden 2020 talousarvion toteutumattomista sitovista toiminnan tavoitteista ja käsitteli valtuutettujen aloitteita.

Helsinki haluaa käyttää kaupunkilaisdataa asukkaiden hyväksi – asukkaiden ehdoilla15.2.2021 10:25:00 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin tavoitteena on tarjota asukkailleen mahdollisuus hallita aiempaa paremmin omia tietoja, joita kaupunki asukkaista kerää. Samalla kaupungin tavoitteena on kehittää datan avulla oikea-aikaisia ja kaupunkilaisten palvelutarpeita ennakoivia palveluita. Näitä tavoitteita mahdollistetaan vuoden 2021 aikana Helsingin OmaData -hankkeissa. Helsinki on valinnut OmaData-operaattorikseen Vastuu Group Oy:n, joka kehittää henkilökohtaiseen dataan perustuvia palveluita Helsingille yhdessä Fujitsu Finlandin, Nixu Oyj:n, Personiumin ja 1001 Lakesin kanssa.

Yritykset viihtyvät Helsingissä aiempaa paremmin – parannettavaa kaavoituksessa, tonttiasioissa ja palautejärjestelmässä11.2.2021 11:31:32 EET | Tiedote

Helsingin yritysneuvontapalvelut, sähköinen asiointi, markkinointiyhteistyö ja työllistämispalvelut ovat kaupungin vahvuuksia yritysten näkökulmasta. Kritiikkiä puolestaan keräsivät erityisesti kaavoitus- ja tonttiasiat sekä palautejärjestelmä, mutta niissä oli silti tapahtunut lievää paranemista suhteessa edelliseen kyselyyn. Tulokset selviävät laajasta tuhannen yrityksen puhelinhaastattelututkimuksesta, jonka Taloustutkimus Oy on toteuttanut Helsingin kaupungin toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten näkemyksiä koskien kaupungin elinkeinopolitiikkaa, yritysmyönteisyyttä ja yritysten tyytyväisyyttä Helsinkiin sijaintipaikkana. Tutkimus tarjoaa lisäksi tietoa yritysten rekrytointi-, muutto- ja laajentumisaikeista sekä soveltuvan työvoiman saatavuudesta. Yritysten arvosanoissa kaupungille lievää parannusta Huolimatta haasteellisesta pandemia-tilanteesta vuoden 2020 tutkimuksen tulokset ovat lievästi parantuneet verrattuna vuosina 2018 ja 2016 toteutettujen vasta

Helsinki liittyy kansainväliseen MyData Global -verkostoon10.2.2021 09:42:33 EET | Tiedote

Helsinki haluaa kehittää omia OmaData-kyvykkyyksiään. OmaData on periaate henkilötietojen hallinnalle, jonka mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. OmaData-kyvykkyyksillä luodaan tietä kohti reilua, kestävää ja hyvinvoivaa digiyhteiskuntaa, jossa henkilötiedon jakaminen ja hyödyntäminen perustuvat luottamukselliseen suhteeseen ihmisten ja organisaatioiden välillä. Fiksu kaupungin datan käyttö mahdollistaa myös sen, että dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä kaupunki voi tuottaa kaupunkilaisille tehokkaammin yksilöllisiä ja kohdennettuja palveluja ennakoivasti silloin, kun he niitä tarvitsevat. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Helsinki on liittynyt kansainväliseen MyData Global -verkostoon.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.