Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvioehdotuksen raamin27.6.2022 17:29:58 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 27. kesäkuuta talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023–2025 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille. Kaupunginhallitus hyväksyi myös investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2023–2032. Lisäksi kaupunginhallitus lähetti laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa.

KORJATTU TIEDOTE: Helsingin kaupunki mukana juhlistamassa Helsinki Pridea27.6.2022 12:15:00 EEST | Tiedote

HUOM: Tiedotetta korjattu 29.6.2022 kaupungintalolla järjestettävien keskustelutilaisuuksuuksien osalta. Oikeat päivämäärät ovat torstai 30.6. sekä perjantai 1.7. Kahden vuoden koronatauon jälkeen Helsinki Pride näkyy jälleen vahvasti katukuvassa ja Helsingin kaupunki liputtaa yhtenä tapahtuman pääyhteistyökumppaneista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta Pride-viikolla 27.6.–3.7.

C21-kaupunkien kaupunginjohtajat: TE-palveluiden siirto kuntiin hyvä tavoite – toteutuksessa valuvikoja22.6.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi on ollut lausuntokierroksella kunnissa. Uudistuksessa TE-palveluiden järjestäminen siirtyy valtiolta paikallistasolle. Suomen 21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat pitävät uudistuksen tavoitteita hyvinä, mutta toteutuksen valuviat on mahdollista vielä korjata ennen kuin hallituksen esitys etenee eduskunnan käsittelyyn.

Erot helsinkiläisten turvattomuuskokemuksissa eri asuinalueilla säilyneet samansuuruisina21.6.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin turvallisuustutkimuksen tuloksista käy ilmi, että asuinalueiden välillä on eroja siinä, kuinka turvallisina niiden asukkaat kokevat alueensa. Vaikka asuinalueiden väliset erot turvattomuuskokemuksissa ovat merkittäviä, erot ovat kuitenkin edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna säilyneet samansuuruisina. Kaupunkilaisia huolestuttaa eniten viheralueiden väheneminen, paikkojen töhriminen ja rikkominen sekä syrjäytyminen.

Aalto-yliopiston taloustieteellinen tarkastelu Hitas-järjestelmästä valmistunut – työryhmän ensisijainen suositus on mallista luopuminen21.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki valmistelee uuden kohtuuhintaisen omistusasumisen mallia vuonna 2020 hyväksytyn asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman (AM-ohjelman) mukaisesti. Osana valmistelua kaupunki on tilannut Aalto-yliopistolta taloustieteellisen tarkastelun. Aalto-yliopiston työryhmä suosittelee ensisijaisesti luopumaan Hitas-järjestelmästä kokonaan.

Helsingissä on hyvät edellytykset oppimisteknologia-alan yritysten kasvulle15.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti koulutuksen huippumaana. Koulutusta on kuitenkin ollut aiemmin vaikea laajemmin tuotteistaa ja viedä kansainvälisille markkinoille. Kehittyvä oppimisteknologia-ala on halunnut vastata haasteeseen ja ekosysteemin puuttuvia palasia täyttämään on perustettu uusia toimijoita. Oppimisteknologia-alan ekosysteemi tarjoaakin nyt Helsingissä palveluita yrityksille koko niiden kehityspolulle. Palvelut koostuvat muun muassa esihautomosta, kiihdyttämisen palveluista, toimialan järjestöstä, pääomarahastosta, tapahtumista ja yhteisöistä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.