Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan liittyvistä palveluista. Toimiala aloitti 1.6.2017, jolloin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, asuntotuotantotoimisto ja Helsingin tukkutori yhdistivät toimintansa.

Tiedotteet
619
Valikko

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 15.3.201915.3.2019 15:36:07 EET | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote on luettavissa osoitteessa: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao/Suomi/Paatostiedote/2019/Kymp_2019-03-15_Ylja_5_Pt/index.html Jaosto kokoontuu seuraavan kerran 29.3.2019. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

Verkkokysely: Helsingin luonnossa kiehtoo monipuolisuus6.3.2019 08:50:23 EET | Tiedote

Helsingin luontoa pidetään monipuolisena: kaupungista löytyy sekä luonnontilaisia alueita että hoidettua viherympäristöä. Luonnon koetaan olevan lähellä ja helposti saavutettavissa. Huolta herättävät muun muassa vieraslajien runsastuminen sekä viheralueiden pieneneminen kaupungin kasvaessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä. Vastaajat tunsivat hyvin Helsingin luonnon ja heistä suuri osa on valmiita myös toimimaan luonnon monimuotoisuuden puolesta. Kyselyn tuloksia käytetään uuden Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman laatimisessa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan liittyvistä palveluista. Toimiala aloitti 1.6.2017, jolloin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, asuntotuotantotoimisto ja Helsingin tukkutori yhdistivät toimintansa.