Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan liittyvistä palveluista. Toimiala aloitti 1.6.2017, jolloin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, asuntotuotantotoimisto ja Helsingin tukkutori yhdistivät toimintansa.

Tiedotteet
616
Valikko

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 15.3.201915.3.2019 15:36:07 EET | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote on luettavissa osoitteessa: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao/Suomi/Paatostiedote/2019/Kymp_2019-03-15_Ylja_5_Pt/index.html Jaosto kokoontuu seuraavan kerran 29.3.2019. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

Verkkokysely: Helsingin luonnossa kiehtoo monipuolisuus6.3.2019 08:50:23 EET | Tiedote

Helsingin luontoa pidetään monipuolisena: kaupungista löytyy sekä luonnontilaisia alueita että hoidettua viherympäristöä. Luonnon koetaan olevan lähellä ja helposti saavutettavissa. Huolta herättävät muun muassa vieraslajien runsastuminen sekä viheralueiden pieneneminen kaupungin kasvaessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä. Vastaajat tunsivat hyvin Helsingin luonnon ja heistä suuri osa on valmiita myös toimimaan luonnon monimuotoisuuden puolesta. Kyselyn tuloksia käytetään uuden Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman laatimisessa.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden Itä-Helsingistä 15.3.4.3.2019 13:46:38 EET | Tiedote

Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuma perjantaina 15. maaliskuuta klo 15–19 Itäkeskuksen Stoassa kokoaa yhteen itäisen ja kaakkoisen Helsingin ajankohtaiset asemakaavat ja hankkeet. Tapahtumassa Helsingin kaupungin asiantuntijat pitävät lyhyitä tietoiskuja ja infopisteillä voi kysyä omaa kaupunginosaa koskevista asioista. Tilaisuudessa esitellään Itäkeskuksen ympäristöä koskeva kansainvälinen arkkitehtikilpailu.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 1.3.20191.3.2019 16:43:13 EET | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote on luettavissa osoitteessa: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao/Suomi/Paatostiedote/2019/Kymp_2019-03-01_Ylja_4_Pt/index.html Jaosto kokoontuu seuraavan kerran 15.3.2019 Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan liittyvistä palveluista. Toimiala aloitti 1.6.2017, jolloin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, asuntotuotantotoimisto ja Helsingin tukkutori yhdistivät toimintansa.