Ilmarinen

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme noin 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus.
Lisätietoja: www.ilmarinen.fi.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2022: Premieinkomsten växer starkt, placeringsavkastningen var negativ och solvensen är på en fortsatt god nivå16.8.2022 11:16:31 EEST | Tiedote

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -6,2 (8,9) procent, dvs. 3,8 miljarder euro negativ som en följd av aktiekursernas nedgång och räntestegringen. Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 56,7 (60,8) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 5,9 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,1 procent.

Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 30 June 2022: Premiums written growing strongly, return on investments negative, solvency remained good16.8.2022 11:12:16 EEST | Press release

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was -6.2 (8.9 per cent), i.e. EUR 3.8 billion negative due to falling stock prices and rising interest rates. The market value of investments fell to EUR 56.7 (60.8) billion. The long-term average return on investments was 5.9 per cent. This corresponds to an annual real return of 4.1 per cent.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla16.8.2022 11:07:04 EEST | Tiedote

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2022: Premieinkomsten ökade, kostnadseffektiviteten förbättrades och solvensen var fortsatt stark i ett krävande marknadsläge29.4.2022 13:07:20 EEST | Tiedote

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -2,2 (4,8) procent, dvs. 1,4 miljarder euro negativ som en följd av aktiekursernas nedgång och räntestegringarna. Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 59,1 (60,8) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,4 procent.

Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 31 March 2022: Premiums written grew, cost-effectiveness improved and solvency remained strong in a challenging market29.4.2022 13:04:53 EEST | Press release

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was -2.2 (4.8 per cent), i.e. EUR 1.4 billion negative due to falling stock prices and rising interest rates. The market value of investments fell to EUR 59.1 (60.8) billion. The long-term average return on investments was 6.1 per cent. This corresponds to an annual real return of 4.4 per cent.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi lähes neljä prosenttia14.4.2022 09:37:11 EEST | Tiedote

Työntekijämäärä nousi maaliskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes neljä prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuu oli jo yhdestoista kuukausi peräkkäin, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät korona-aikana kärsineet majoitus- ja matkailu sekä henkilöstövuokraus, joista molemmat nousivat yli 11 prosenttia.

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 202121.3.2022 13:27:12 EET | Tiedote

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme noin 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus.
Lisätietoja: www.ilmarinen.fi.