Lastentarhanopettajaliitto LTOL
Lastentarhanopettajaliitto LTOL on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä lastentarhanopettajien sekä lapsuuden arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.
Tiedotteet
26
Valikko

Varhaiskasvatuspäivänä kampanjoidaan pienten lasten opettajien puolesta15.3.2018 09:27:31 EET | Tiedote

Varhaiskasvatuslain toinen vaihe on parhaillaan lausuntokierroksella. Lastentarhanopettajaliiton mielestä luonnos varhaiskasvatuslaiksi edistää lapsen oppimista ja kehitystä vahvistavaa toimintakulttuurin muutosta varhaiskasvatuksessa. – Lastentarhanopettajan rooli ja vastuu pedagogisesta työstä selkiytyy, Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kiteyttää Valtakunnallisena Varhaiskasvatuspäivänä.

Lastentarhanopettajankoulutus – 125 vuotta tulevaisuuden tekijöitä4.10.2017 12:33:00 EEST | Tiedote

Hanna Rothman ja Elisabeth Alander aloittivat Friedrich Fröbelin pedagogiikkaan perustuvan lastentarhatoiminnan Suomessa 1880-luvun lopulla ja perustivat lastentarhanopettajakoulutuksen syyskuussa 1892 Sörnäisten kansanlastentarhan yhteyteen. Laadukas varhaiskasvatus luo pohjan koko kansakunnan kasvatusjärjestelmälle, joten lastentarhanopettajankoulutuksen perustaminen jo ennen maamme itsenäistymistä on ollut erityisen viisas ja kauas tulevaisuuteen suuntaava teko. Lastentarhanopettajankoulutuksen 125-vuotisjuhlavuosi on osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa. Juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston julkilausuma Kohti kansallisesti yhtenäistä vaikuttavaa varhaiskasvatusta28.4.2017 14:15:05 EEST | Tiedote

Lastentarhanopettajaliiton näkemyksen mukaan hallituksen puoliväliriihen päätökset antavat aineksia varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämiselle ja varhaiskasvatuslain päivittämiselle. Päätökset lisätä varhaiskasvatukseen osallistumisastetta muiden pohjoismaiden tasolle ja parantaa varhaiskasvatuksen laatua ovat askeleita kohti korkeatasoista maksutonta pedagogista varhaiskasvatusta. Linjaus on yhtenäinen Euroopan unionin tavoitteen kanssa nostaa yli 4- vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumista 95 prosenttiin.

Kunnan kannattaa nyt sijoittaa varhaiskasvatuksen laatuun16.11.2016 13:14:11 EET | Tiedote

Vietämme parhaillaan lapsen oikeuksien viikkoa, joka huipentuu 20. marraskuuta lapsen oikeuksien päivään. YK:n lapsen oikeuksien sopimus saa helposti katseemme maailmalle ja hauraissa oloissa elävien lasten maailmaan. Lasten oikeuksien sopimus koskee kuitenkin myös suomalaista lapsipoliittista päätöksentekoa, muistuttavat puheenjohtaja Anitta Pakanen Lastentarhanopettajaliitosta ja erityisasiantuntija Ritva Semi Opetusalan Ammattijärjestöstä.

Koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu varhaiskasvatuksessa Pedagogisk jämlikhet förverkligas inte inom småbarnspedagogiken8.11.2016 10:56:59 EET | Tiedote

Varhaiskasvatuslain ja uusien normipohjaisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen pedagogisesti painottunut varhaiskasvatus voi toteutua laadultaan tasa-arvoisena vain, mikäli lastentarhanopettajien määrää lisätään nykyisestä tuntuvasti. Lastentarhanopettajaliiton mukaan lastentarhanopettajakoulutuksen sisäänottoja tulee lisätä tarvetta vastaavaksi.

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston julkilausuma14.11.2015 13:21:35 EET | Tiedote

Lastentarhanopettajaliiton valtuusto ei hyväksy subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista osapäiväiseen tai osaviikkoiseen 20 tunnin varhaiskasvatukseen. Lastentarhanopettajaliiton näkemyksen mukaan lakiesitys on ristiriidassa varhaiskasvatuslain kanssa. Lisäksi esitys on Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja perustuslain vastainen. Liitto vaatii, että perustuslakivaliokunta hylkää hallituksen esityksen.

Lastentarhanopettajaliitolta täystyrmäys lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamiselle ja päiväkotien lapsiryhmien koon suurentamiselle22.10.2015 13:49:52 EEST | Tiedote

Vajaa kolme kuukautta voimassa ollut varhaiskasvatuslaki linjaa, että varhaiskasvatustoiminnassa korostuu pedagogiikka ja varhaiskasvatuksen laatua parannetaan ryhmäkokoja pienentämällä. Tänään (22.10.) Valtioneuvoston esityslistalla on kuitenkin varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen osapäiväisten lasten osalta 20 tuntiin viikossa sekä lapsiryhmien koon suurentaminen. - Uusi hallitus tekee täyskäännöksen edellisen hallituksen linjauksiin. Varhaiskasvatusta näivettämällä ei todellakaan saavuteta pedagogiselle toiminnalle asetettuja tavoitteita, sanoo Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen.

Varhaiskasvatukseen esitetyt muutokset kaventavat lapsen oikeuksia28.8.2015 15:31:37 EEST | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri on julkaissut varhaiskasvatusoikeuden ja päiväkotien henkilöstömitoituksen muutoksia koskevat esitykset tänään. Esitysten mukaan lapsella on jatkossa oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen vain silloin, kun vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokopäiväisesti. Muutoin lapsella on oikeus osallistua 20 tuntia viikossa varhaiskasvatukseen. Kunnilla on mahdollisuus järjestää osa-aikainen toiminta kahdella tavalla: osallistua osapäiväiseen varhaiskasvatukseen joka päivä tai ennalta määriteltyinä viikonpäivinä kokopäiväisesti. Kunnille annetaan valta päättää lapsikohtaiset toiminta-ajat.

Lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen varhaiskasvatuksessa18.11.2014 16:57:27 EET | Tiedote

Lasten kasvun ja oppimisen erilaiset haasteet eivät suinkaan aina putkahda yhtäkkiä esille, kun koulu alkaa. Yhä useammissa tutkimuksissa todetaan mm. oppimisvaikeuksien ennusmerkkien ja syrjäytymisriskin olevan havaittavissa jo varhaislapsuudessa. Lastentarhanopettajaliitto ja Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat korostavat, että lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen varhaiskasvatuksessa.

Lastentarhanopettajaliitto: Lupaus uudesta varhaiskasvatuslaista on pidettävä!7.2.2014 09:00:00 EET | Tiedote

TIEDOTE 7.2.2014. Lastentarhanopettajaliitto edellyttää, että varhaiskasvatuslaki säädetään tämän hallituskauden aikana. Lastentarhanopettajaliitto on tyrmistynyt siitä, että varhaiskasvatuslaki ei ole vieläkään keväällä annettavien lakiesitysten listalla. Laki koskee paitsi lähes 300 000 alle kouluikäistä lasta ja päiväkotien henkilökuntaa, myös koko yhteiskuntaa.

Lastentarhanopettajaliitto: Esiopetuksen opettajan kelpoisuuksia ei saa väljentää4.12.2013 09:51:02 EET | Tiedote

Lastentarhanopettajaliitto ei hyväksy valtioneuvoston rakennepoliittisessa ohjelmassa olevaa esitystä, jonka mukaan esiopetuksen opettajan kelpoisuutta Suomessa väljennetään. Esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena täytyy edelleen olla kasvatustieteen kandidaatin tutkinto tai lastentarhanopettajan tutkinto. Rakennepoliittisessa esityksessä perustellaan kelpoisuuksien väljentämistä työvoimapulan helpottamisella koulutustarjontaa lisäämällä. Elokuussa 2012 julkaistun Esiopetuksen laatu -arvioinnin 1) mukaan kelpoisista esiopetuksen opettajista ei ole pulaa. 98 % opettajista on esiopetuskelpoisia.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>
Lastentarhanopettajaliitto LTOL on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä lastentarhanopettajien sekä lapsuuden arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.