Novo Nordisk Farma Oy

Novo Nordisk on globaali lääkealan yritys, jolla on 90 vuoden kokemus edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä. Novo Nordisk on johtavassa asemassa myös veren hyytymishäiriöiden, kasvuhäiriöiden ja naisten vaihdevuosien hormonihoidon alueilla. 
Lisätietoa on luettavissa: www.novonordisk.fi ja www.novonordisk.com

Tiedotteet
93
Valikko

Novo Nordisk kehottaa NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –insuliinikynän käyttäjiä vaihtamaan kynän osan uuteen5.7.2017 14:00 | Tiedote

Novo Nordisk on havainnut, että joissakin tuote-erissä NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 –kyniä insuliinisäiliön pidin voi murtua tai rikkoontua, jos se on altistunut tietyille kemikaaleille, esimerkiksi tietyille puhdistusaineille. NovoPen Echo® ja NovoPen® 5 ovat kestokäyttöisiä kyniä, joihin diabetesta sairastava potilas itse vaihtaa käyttämänsä insuliinin säiliön.   Kynän turvallisen toiminnan varmistamiseksi Novo Nordisk kehottaa potilaita, joilla on käytössään NovoPen® Echo® ja/tai NovoPen® 5 kyseisistä tuote-eristä vaihtamaan insuliinisäiliön pitimen uuteen, vaikka pidin näyttäisi ehjältä. Pidin saattaa myöhemmin vaurioitua, jos sitä puhdistetaan käyttöohjeen vastaisesti.   Vaihdon voi tehdä yrityksen nettisivujen kautta. Kyseiset tuote-erät on listattu alla. Kuvassa on insuliinisäiliön pidin. – Novo Nordisk haluaa näillä toimenpiteillä varmistaa, että potilaan hoito ei vaarannu sellaisessakaan tapauksessa, että potilas on käyttänyt Novo Nordiskin valmistetta käyttöohjeen vastaisest

LEADER –tutkimus: Victoza® vähensi vakavien sydäntapahtumien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä tyypin 2 diabetespotilailla21.6.2016 09:00 | Tiedote

New Orleans, USA,13. kesäkuu 2016 – Novo Nordisk ilmoitti 13. kesäkuuta, että Victoza®(liraglutidi) vähensi lumehoitoon verrattuna merkitsevästi (13 %) riskiä saada vakava sydän- ja verisuonipäätetapahtuma (sydän- ja verisuoniperäinen kuolema, sydäninfarkti tai aivohalvaus(95% luottamusväli: 0.78; 0.97, p=0.01), lisättynä tavanomaiseen hoitoon 9340 tyypin 2 diabetespotilaalla, joilla oli korkea sydän- ja verisuonisairauksien riski. LEADER -tutkimuksen päätulokset esitettiin American Diabetes Associationin (ADA) tieteellisessä konferenssissa (ADA 2016) ja julkaistiin samanaikaisesti New England Journal of Medicine -lehdessä.1, 2 Victoza® on ainoa lääkeviranomaisen hyväksymä GLP-1-reseptoriagonisti, jonka on osoitettu vähentävän sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä verrattuna lumehoitoon ja lisättynä tavanomaiseen hoitoon. Liraglutidihoito vähensi merkitsevästi 22 %:lla sydän- ja verisuoniperäisen kuoleman riskiä lumelääkkeeseen verrattuna (95% luottamusväli: 0.66; 0.93, p=0.007). Lisäk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Novo Nordisk on globaali lääkealan yritys, jolla on 90 vuoden kokemus edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä. Novo Nordisk on johtavassa asemassa myös veren hyytymishäiriöiden, kasvuhäiriöiden ja naisten vaihdevuosien hormonihoidon alueilla. 
Lisätietoa on luettavissa: www.novonordisk.fi ja www.novonordisk.com