Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. www.omaishoitajat.fi

Tiedotteet
37
Valikko

Omaishoitajien teemaviikkoa vietetään koko maassa22.11.2017 12:37 | Tiedote

Omaishoitajat ja läheiset -liiton paikallisyhdistykset järjestävät Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla 26.11.–3.12.2017 yksin ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtumia eri puolilla Suomea. Tulossa on mm. kirkkopyhiä, luentoja, virkistys- ja voimaantumispäiviä, liikuntatuokioita, retkiä, vertaistukiryhmiä, avoimia ovia, juhlaillallisia, konsertteja, yhteislaulutilaisuuksia, teatteriesityksiä ja toiminnan esittelyä. Muutamilla paikkakunnilla kirjastoissa on esillä omaishoitoa käsittelevää kirjallisuutta ja yhdistyksen työntekijöitä ja vapaaehtoisia keskustelemassa omaishoidosta. Viikon avaa 26.11. valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä, jota vietetään seurakunnissa eri puolilla maata. Päivän teema on Yhdessä omaishoidon puolesta. Viikon pääjuhlaa vietetään Mikkelissä 28.11. Juhlapuheen pitää Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Anneli Kiljunen. Eduskunnan tervehdyksen tuo kansanedustaja Satu Taavitsainen. Elämän virtaa -monologin esittää oma

JULKILAUSUMA: Putoaako omaishoitaja sote-uudistuksesta?27.10.2017 07:00 | Tiedote

Valtakunnallisilla järjestöpäivillään Tampereella 26.10.2017 Omaishoitajat ja läheiset -liitto ja sen paikallisyhdistykset ilmaisivat suuren huolensa siitä, että tässä Suomen 100-vuotisen historian suurimmassa uudistuksessa omaishoitajat ovat vaarassa unohtua. Omaishoitajat ovat huolissaan siitä, että uudistuksen myötä heidän tilanteensa heikkenee entisestään. Sote-uudistuksessa keskitytään terveydenhuollon järjestämiseen ja sosiaalihuollon kysymykset ovat jääneet taka-alalle. Omaishoidon tuki on merkittävä omaishoitoperheille myönnettävä sosiaalipalvelu. Omaishoitoa tukemalla yhteiskunta säästää noin kolme miljardia euroa vuosittain. Omaishoitoa tulee kehittää edelleen ja omaishoitoperheille on osoitettava selkeä polku tuen saamiseen. Määrärahasidonnaisuus ei saa ohjata omaishoidon tuen saatavuutta. Maakuntien on varattava riittävästi varoja omaishoitoperheiden tukemiseen siten, että omaishoitoperheille tarjotaan yksilöllisesti räätälöityä tukea lähipalveluna yhtenäisin valtakunnallis

Monet kasvot -viestintäkampanja avaa omaishoidon moninaisuutta6.7.2017 08:56 | Tiedote

Viestintäkampanjalla www.monetkasvot.fi Suomen omaishoidon verkosto nostaa omaishoidon ja omaishoitajien monimuotoisuutta esiin kuvien ja elämäntarinoiden kautta. Omaishoitajissa on kaiken ikäisiä, erilaisissa elämänvaiheissa ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, naisia ja miehiä, jopa nuoria ja lapsia. He hoitavat vanhempaansa, lastaan, puolisoaan tai muuta omaistaan tai läheistään. He käyvät usein myös kodin ulkopuolella työssä, ja erilaiset asiat ja harrastukset antavat heille voimia arkeen. Heidän elämäntilanteensa ja tuen tarpeensa vaihtelevat, eivätkä kaikki edes tunnista itseään omaishoitajiksi. Heille kampanja antaa kasvot. Suomessa on 350 000 ihmistä, jotka ovat omaistensa ja läheistensä pääasiallisia auttajia, omaishoitajia. Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omai

TIEDOTE JA KUTSU Omaishoitajaparlamentti 25.8.2016: Päättäjät vastaavat omaishoitajien kysymyksiin23.8.2016 09:16 | Tiedote

Omaishoitajat ja läheiset -liitto järjestää Suomen ensimmäisen omaishoitajaparlamentin Helsingissä torstaina 25.8.2016. Tilaisuus toteutetaan eduskunnan kyselytuntia mukaillen. Liiton paikallisyhdistysten edustajat esittävät päättäjille kysymyksiä ajankohtaisista omaishoitoasioista. Omaishoitajaparlamentin puhemiehenä toimii kansanedustaja Eero Heinäluoma. Ministeriaitiossa omaishoitajien kysymyksiin vastaavat Juha Rehula, perhe- ja peruspalveluministeri, Päivi Laajala, kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja, valtiovarainministeriö, sekä Tuija Oivo, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on estynyt, mutta hänelle esitettyjen kysymysten vastaukset luetaan tilaisuudessa. Omaishoitajien kysymyksissä esiin nousevat mm. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman kohtalo, omaishoidon asema sote-uudistuksessa sekä omaishoitajien vaikutusmahdollisuudet ja tasavertaisuus. Vastauksia perätään hoitopalkkion verotusta, omaishoitoperheen toimeentuloa ja omais

Omaishoitajaparlamentti 25.8.2016: Omaishoitajat kysyvät ministereiltä2.6.2016 09:55 | Tiedote

Omaishoitajat ja läheiset -liitto järjestää Suomen ensimmäisen omaishoitajaparlamentin Helsingissä 25.8.2016. Tilaisuus toteutetaan eduskunnan kyselytuntia mukaillen. Liiton paikallisyhdistysten edustajat esittävät päättäjille kysymyksiä ajankohtaisista omaishoitoasioista. Parlamentin puhemiehinä toimivat eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja kansanedustaja Eero Heinäluoma. Ministeriaitiossa omaishoitajien kysymyksiin vastaavat Päivi Laajala, kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja, valtiovarainministeriö, Hanna Mäntylä, sosiaali- ja terveysministeri, Tuija Oivo, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, Juha Rehula, perhe- ja peruspalveluministeri ja Alexander Stubb, valtiovarainministeri. Omaishoitajaparlamenttiin osallistuu noin 170 Omaishoitajat ja läheiset -liiton paikallisyhdistysten nimeämää edustajaa. Kysymysten pohjana päivitetyt omaishoidon teesit Omaishoitajien kysymysten pohjana ovat omaishoidon teesit, jotka liitto on 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi päivittänyt yhdess

Järjestöille tulee turvata omaishoitajien valmennuksen järjestäminen jatkossakin22.4.2016 08:34 | Tiedote

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n kevätkokouksen osallistujat vaativat järjestöille mahdollisuutta toteuttaa omaishoitajavalmennuksia myös omaishoitolakiin suunniteltujen muutosten jälkeen. Liitto on huolestunut siitä, että mikäli valmennus säädetään laissa kunnan järjestämisvastuulle, järjestöt eivät enää saa toteuttaa sitä Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lainsäädäntöä, jossa esitetään valmennuksen järjestämistä kuntien tehtäväksi. Kunnille ei ole tulossa velvollisuutta valmennuksen järjestämiseen, vaan ne voivat järjestää sitä tarvittaessa. Tämä asettaa omaishoitajat eriarvoiseen asemaan. Tämä vaarantaa myös järjestöjen mahdollisuuden jatkaa omaishoitajavalmennusten toteuttamista, koska Raha-automaattiyhdistyksen tuella ei voida järjestää kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Omaishoitajat ja läheiset -liiton kevätkokouksen osallistujat esittävät, että lainsäädännöllä turvataan järjestöjen mahdollisuus jatkossakin järjestää laadukasta valme

Suomen ensimmäinen omaishoitajaparlamentti 25.8.201613.4.2016 09:20 | Tiedote

Omaishoitajat ja läheiset -liitto järjestää Suomen ensimmäisen omaishoitajaparlamentin Helsingissä 25.8.2016. Parlamentin puhemiehinä toimivat eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja kansanedustaja Eero Heinäluoma. Ministeriaitioon ovat omaishoitajien kysymyksiin vastaamaan lupautuneet sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, peruspalveluministeri Juha Rehula, valtiovarainministeri Alexander Stubb ja ylijohtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä. Omaishoitajaparlamenttiin osallistuu noin 130 Omaishoitajat ja läheiset -liiton paikallisyhdistysten nimeämää edustajaa. Tilaisuus toteutetaan eduskunnan kyselytuntia mukaillen, aiheena omaishoidon ajankohtaiset kysymykset. Omaishoitajat ja läheiset -liitto täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja omaishoitajaparlamentti on juhlavuoden päätapahtuma. Omaishoitajaparlamentti Aika 25.8.2016 klo 13–16 Paikka Hotelli Arthur, juhlasali, Vuorikatu 19, Helsinki Lisätietoja Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, puh. 050 3673 443 18.4. alkaen Merja Purhone

JULKILAUSUMA: Omaishoidon kehittämisohjelma ja uusi omaishoitolaki toteutettava21.8.2015 09:01 | Tiedote

Valtakunnallisilla neuvottelupäivillään Jyväskylässä 20.–21.8.2015 omaishoitajat vaativat täsmennyksiä hallitusohjelmaan ja pikaisia toimenpiteitä omaishoitajien oikeusturvan vahvistamiseksi ja yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Uusi omaishoitolaki on toteutettava Neuvottelupäiviltä omaishoitajat muistuttavat, että omaishoidon kehittäminen ja parantaminen tuottavat huomattavia säästöjä kuntien hoitomenoihin. Uuden omaishoitolain valmistelu käynnistyi vuoden 2015 alussa. Omaishoitajat vaativat, että laki annetaan eduskunnalle mahdollisimman pian, viimeistään 2016. Lailla turvataan omaishoitajien parempi oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta. Omaishoito osaksi uutta SOTE-järjestelmää Väestön ikääntyminen, laitospaikkojen vähentäminen sekä erityislapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden tilanteet johtavat kotona annettavan hoivan ja omaishoidon kasvuun. Erilaisissa elämäntilanteissa olevien omaishoitajien selviytyminen arjessa edellyttää palvelujen kehittämistä

KUTSU Omaishoitajien neuvottelupäivillä pohditaan tulevaa17.8.2015 13:04 | Tiedote

Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja paikallisyhdistysten hallitusten neuvottelupäiville Jyväskylään kokoontuu 20.–21.8.2015 yli 160 henkilöä keskustelemaan, mitä omaishoidolle kuuluu vaalien jälkeen. Aihe on ajankohtainen, sillä Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa ei mainita viime vuonna valmistunutta Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa, joka sisälsi useita omaishoitajien asemaa parantavia esityksiä. Myös alkuvuonna käynnistyneen uuden omaishoitolain valmistelusta vaietaan. Omaishoitajat ja läheiset -liitto vaatii, että uuden omaishoitolain valmistelu jatkuu välittömästi. Työryhmän esityksen mukaisesti uudella lailla turvataan omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu asuinpaikkakunnasta riippumatta. Omaishoitajat ja läheiset -liitto antaa neuvottelupäiviltä julkilausuman. Lisäksi neuvottelupäivillä avustusvalmistelija Anne Kukkonen Raha-automaattiyhdistyksestä kertoo Raha-automaattiyhdistyksen kuulumisia. Päivillä käsitellään myös vapaaehtoistyön ja palkkatyön haasteita yhdisty

KUTSU 9.4.: Paneelikeskustelu omaishoidon kehittämisohjelmasta ja rahoituksesta30.3.2015 10:56 | Tiedote

Puolueiden edustajat kokoontuvat Omaishoitajat ja läheiset -liiton haastekampanjan päätöspaneeliin, jossa keskustellaan Kansallisesta omaishoidon kehittämisohjelmasta (KOHO) ja esitetyistä rahoitus- ja järjestämismalleista. Sari Kehusmaa alustaa aiheesta Omaishoitoa – kuka maksaa? Valtakunnallisessa haastekampanjassa eduskuntavaaliehdokkaille tarjottiin mahdollisuutta tutustua omaishoitajien arkeen kotona tai yhdistysten tilaisuuksissa 24.11.2014–23.3.2015 välisenä aikana ja kirjoittaa kokemuksistaan kampanjablogiin www.omaishoitajat.fi/haastekampanja. Paneeli: Kuka muistaa omaishoitajaa vaalien jälkeen? Aika to 9.4. klo 13–15 Paikka Kiasman seminaaritila, Mannerheimin aukio 2, 00100 Helsinki Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen Ilmoittautumiset viimeistään 7.4. Anu Nurmelle anu.nurmi (at) omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 500 Ohjelma Tilaisuuden juontaa Omaishoitajat ja läheiset -liiton Etelä-Suomen aluevastaava Matti Mäkelä. 12.30 Kahvit 13.00 Omaishoitajat ja läheiset -lii

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. www.omaishoitajat.fi