Oulun yliopisto
Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.

Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille suuri tarve saamelaisessa varhaiskasvatuksessa – Oulun yliopisto aloittaa koulutukset Inarissa18.5.2022 12:20:00 EEST | Tiedote

Yksi saamelaisen varhaiskasvatuksen suurimmista haasteista on korkeakoulutetun saamenkielisen henkilökunnan puute. Noin 40 prosenttia saamenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on vailla kelpoisuutta. Erityisen hankala on saamenkielisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien tilanne, sillä heitä ei ole kentällä laisinkaan.

Väitös: Puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi vähentää ensihoidon kiireettömiä tehtäviä ja voi tuoda säästöjä ensihoitopalvelun järjestämiseen13.5.2022 09:20:00 EEST | Tiedote

Puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi (PHTA) vähensi ensihoidon kiireettömiä tehtäviä peräti kolmanneksella, ja myös potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kiireettömien tehtävien vähentyessä ensihoidon resursseja voitaisiinkin kohdistaa paremmin hätätilapotilaiden hoitoon. Tiedot selviävät Oulun yliopistossa väittelevän TtM Petri Roivaisen väitöstutkimuksesta.

Oulun yliopisto tukee työperäistä maahanmuuttoa uusilla yrityskoulutuksilla13.5.2022 06:39:00 EEST | Tiedote

Oulun yliopisto tukee työperäistä maahanmuuttoa uusilla yrityksille suunnatuilla Soft Landings -perehdytyskoulutuksilla. Syksyllä 2021 aloitetuilla koulutuksilla on tarkoitus tukea suomalaisten yritysten kykyä rekrytoida kansainvälisiä työntekijöitä tarjoamalla yritysten kansainvälisille työntekijöille laaja perehdytyskoulutus suomalaisesta yhteiskunnasta, paikallisesta elämästä ja työelämästä.

Logopedian koulutusta ja tutkimusta Oulun yliopistossa jo 40 vuotta12.5.2022 07:38:00 EEST | Tiedote

Oulun yliopiston logopedian koulutus ja tutkimus täyttää 40 vuotta. Tuona aikana koulutuksesta on valmistunut yli 1000 filosofian maisteria, jotka toimivat laillistettuina puheterapeutteina tai muissa kielen ja kommunikaation asiantuntijatehtävissä. Sekä yksikön koulutus että tutkimus on arvioitu useaan kertaan laadukkaaksi erilaisissa arvioinneissa. Logopedian koulutus on vuosittain yksi suosituimmista Oulun yliopiston hakukohteista.

Väitös: Uusia menetelmiä sähkökeraamikomponenttien valmistukseen11.5.2022 07:47:00 EEST | Tiedote

Filosofian maisteri Maria Väätäjä kehitti väitöskirjatutkimuksessaan sähkökeraamisten komponenttien huoneenlämpötilan valmistusmenetelmää yhdistämällä siihen tulostus- ja painotekniikat. Menetelmän avulla keraamikomponentteja voidaan valmistaa huoneenlämpötilassa perinteisen valmistustavan yli 1000 asteen vaativan sintrauksen sijaan. Menetelmässä vastaava tiivistyminen saadaan aikaan hyödyntämällä tiettyjen keraamien vesiliukoisuutta sekä puristuspainetta.

Oulun yliopistolle 1.1 miljoonan euron rahoitus metallien 3D-tulostuksen kehittämiseen5.5.2022 13:14:09 EEST | Tiedote

Oulun yliopisto on saanut 1.1 miljoonan euron rahoituksen 3D-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen osana kansallista DREAMS-hankekokonaisuutta. Yritysten ja Business Finlandin rahoittaman noin 6 miljoonan euron hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda alan teollisuudelle perusta haastavien komponenttien kilpailukykyiseen valmistukseen nostamalla kotimainen 3D-tulostusosaaminen kansainväliselle kärkitasolle vuoteen 2024 mennessä.

Liikenneprofessorit: Liikenne monimuotoistuu ja automatisoituu5.5.2022 04:00:00 EEST | Tiedote

Liikkuminen, liikenne ja niihin liittyvät palvelut muuttuvat merkittävästi seuraavan 10-20 vuoden kuluessa. Tulevaisuudessa autonomiset ja sähköiset robottioptimoidut kulkuneuvot kuljettavat ihmisiä ja toimittavat erilaisia palveluja ja tavaroita suoraan ihmisten luo. Maanteillä voidaan nähdä autonomisia rekkaletkoja, joiden ajamiseen riittää yksi kuljettaja. Kestävään liikenneympäristöön Suomessa päästään vasta sitten, kun uusiutuvan sähköenergian tuotanto yleistyy riittävästi ja sen hinta käyttövoimana todennäköisesti laskee liikkumisen kustannuksia, sanovat autoalan liiketoiminnan professori Jouni Juntunen sekä väylä- ja liikennetekniikan professori Pekka Leviäkangas Oulun yliopistosta.

Ikäihmisen ihosyöpä voi jäädä huomaamatta – riskiryhmässä etenkin miehet  21.4.2022 07:41:59 EEST | Tiedote

Aiemmin tunnistamattomia ihosyöpiä tai niiden esiasteita löytyi joka neljänneltä 70 vuotta täyttäneeltä Oulun yliopiston uudessa tutkimuksessa. Ikääntyneillä ihosyövän riskiä lisäsivät erityisesti miessukupuoli sekä aiemmin sairastettu ihosyöpä. Tutkijoiden mukaan karttuva tieto ihosyövän riskitekijöistä voi auttaa jatkossa kohdentamaan ihosyöpien seulontaa.

Lisää puuta Euroopan terveydenhuollon rakennuksiin20.4.2022 13:48:05 EEST | Tiedote

Kajaanin yliopistokeskuksen ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö johtaa uutta eurooppalaista WOOD for HEALTH -tutkimushanketta, jolla on taustansa kainuulaisessa puurakentamisen perinteessä. Hankkeen tavoitteena on edistää puun käyttöä terveydenhuollon rakennuksissa. Puu rauhoittaa, vaikuttaa sisäilman laatuun ja sitoo hiiltä. Luontaisia hyviä ominaisuuksia tukemaan hanke kehittää mikrobien kasvua estäviä pinnoitteita sekä laatii eurooppalaisen ohjeistuksen puun käytölle terveydenhuollon rakennuksissa ja tiloissa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.