Oy Snellman Ab
Tiedotteet
98
Valikko

Snellmans utveckling var fortsatt stabil28.2.2018 07:00 | Tiedote

Snellmankoncernens rörelseresultat för 2017 var något lägre än året innan och uppgick till 11,8 miljoner euro (-2,5 %). Omsättningen låg på samma nivå som året innan och uppgick till 296 miljoner euro (+0,1 %). Försäljningstillväxten bromsades tydligt upp av råvarubrist, särskilt inom Köttförädlingen. Trots detta lyckades vi öka våra marknadsandelar i nästan alla produktgrupper inom både Färdigmat Finland och Köttförädlingen.

Nyt tarvitaan tekoja – Snellman nostaa tuottajahintaa ja panostaa ainutlaatuisen suomalaiseen alkutuotantoon8.2.2018 07:00 | Tiedote

Snellmanin tuotteiden perustana on perhetiloilla tuotettu, gmo-vapaa suomalainen liha. Yleiset markkinahinnat ovat olleet laskusuunnassa, mutta suomalaisen alkutuotannon varmistamiseksi tarvitaan nyt konkreettisia tekoja. Snellman nostaa sianlihan tuottajahintaa 2-4 c/kg tuotantotavasta riippuen. Korotus on jatkoa viime vuoden lopussa tehdyille korotuksille. Naudanlihan tuottajahintaa nostetaan 5-10 c/kg nautalajista riippuen. Muutokset astuvat voimaan 25.2.2018. Samalla Snellman investoi ainutlaatuisen suomalaisen sikaketjun tulevaisuuteen Kunnon Maatiaispossujen jalostuksessa ja ruokinnassa.

Nu behövs handling – Snellman höjer producentpriset och satsar på den unika finländska primärproduktionen8.2.2018 07:00 | Tiedote

Till grund för Snellmans produkter ligger finländskt, gmo-fritt kött som producerats på familjegårdar. De allmänna marknadspriserna har haft en nedåtgående trend, för att säkerställa den finländska primärproduktionen behövs nu konkreta åtgärder. Snellman höjer producentpriset på griskött med 2-4 c/kg beroende på typ av produktion. Producentpriset för nötkött höjs med 5-10 c/kg beroende av art och vikt. Prishöjningen är en fortsättning på den höjning som gjordes i slutet av fjolåret. Förändringarna träder i kraft 25.2.2018. Samtidigt investerar Snellman i avel och utfodring av Riktig Lantgris för den unika finländska svinkedjans framtid.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>