Oy Snellman Ab
Tiedotteet
81
Valikko

Jatkuva parantaminen edisti hyvää tuloskehitystä23.3.2016 09:07 | Tiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE/Julkaisuvapaa 23.03.2016. Snellman-konsernin vuoden 2015 liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (6,7 milj. euroa) ja parani selkeästi edellisestä vuodesta. Konsernin liikevaihto 309,7 milj. euroa (301,3 milj. euroa) kasvoi 3 % edellisvuodesta. Markkinaosuudet kasvoivat sekä Lihanjalostuksen että Valmisruuan toimialalla. Lihanjalostuksen tulosta painoi kuitenkin haastava markkinatilanne, muilla toimialoilla tulos kehittyi hyvin. Investoinneissa vuosi oli suunnitellusti maltillinen, 7,24 milj. euroa, ja konsernin omavaraisuus nousi edellisvuodesta ollen 37,0% (31,6%).

Continuous improvement promotes good performance23.3.2016 09:07 | Tiedote

FINANCIAL STATEMENTS BULLETIN/Free to be released on 23 March 2016. The operating profit of the Snellman Group was EUR 9.0 million (6.7) in 2015, and it improved clearly year-on-year. The revenue of the Group, EUR 309.7 million (301.3), grew by 3% on the previous year. Our market share grew in both the Meat Processing and Ready Meals business areas. However, the financial result of Meat Processing was weighed down by the challenging market situation, while in other business areas the financial result developed well. In investments, the year was moderate as planned, EUR 7.24 million, and the equity ratio of the Group rose from the previous year to 37.0% (31.6%).

Kontinuerlig förbättring bidrog till en god resultatutveckling23.3.2016 09:07 | Tiedote

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ/Får publiceras 23.3.2016. Snellmankoncernens rörelsevinst 2015 var 9,0 milj. euro (6,7 milj. euro), och därigenom betydligt bättre än året innan. Koncernens omsättning utgjorde 309,7 milj. euro (301,3 milj. euro), vilket motsvarar en ökning med 3 % från året innan. Marknadsandelarna ökade inom verksamhetsområdena för Köttförädlingen och Färdigmaten. Resultatet för Köttförädlingen påverkades dock negativt av det svåra marknadsläget. Resultatet för de övriga verksamhetsområdena utvecklades positivt. I fråga om investeringar vidtogs endast måttliga åtgärder, vilket var planerat. Investeringar utgjorde 7,24 milj. euro. Koncernens soliditet ökade från året innan och uppgick till 37,0 % (31,6 %).

Annika Vainio har utnämnts till Snellman Pro:s verkställande direktör11.9.2015 13:21 | Tiedote

Snellmankoncernens utvecklings- och inköpsdirektör Annika Vainio (EM) har från och med 15.9.2015 utnämnts till Snellman Pro:s verkställande direktör. Annika kommer att vara medlem av Snellmankoncernens ledningsgrupp och rapportera till koncerndirektör Leena Laitinen. Hon kommer även att ansvara för koncernens utvecklings- och inköpsärenden. Annika har sedan tidigare erfarenhet av ledarskap och utveckling inom både inköp och försäljning i finländska och internationella företag. Snellman Pro är Snellmankoncernens dotterbolag. Snellman pro är yrkeskökens partner i vars utbud kombineras Snellmans inhemska köttkunnande och IceCools internationella fryssortiment. Snellman Pro satsar på öppet samarbete med kunden – produkterna som kommer till försäljning utvecklas i samarbete med kunderna.

Stark tillväxt lyfte för första gången omsättningen över 300 miljoner euro24.3.2015 10:45 | Tiedote

Snellmankoncernens omsättning överskred för första gången 300 miljoner euro år 2014. Omsättningen ökade med 17 miljoner euro (6 %) jämfört med året innan. Rörelsevinsten för 2014 utgjorde 6,7 (6,6) miljoner euro. Resultatet var tillfredsställande i det krävande marknadsläget. Resultatet pressades av kostnaderna för internationaliseringen i dotterbolagen och av det sänkta försäljningsbidraget som berodde på överkapaciteten på köttmarknaden.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>