Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus

Satakunnan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. Teemme tiiviin yhteistyöverkostomme kanssa töitä alueemme elinvoimaisuuden, kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hoidamme elinkeinoihin ja maaseutuun liittyviä tehtäviä Satakunnan hyväksi.

Maahanmuuton kaksinkertaistaminen voi tasapainottaa Satakuntaa uhkaavan väestön vähenemisen9.5.2022 09:53:02 EEST | Tiedote

Satakunta on saanut muuttovoittoa ulkomailta vuosina 2010–2021 noin 6 600 henkilöä eli keskimäärin 550 henkilöä vuodessa. Luku on kaikista maakunnista määrällisesti kuudenneksi eniten. Muuttovoittoa vieraskielisten jatkomuutoista ovat kuitenkin saaneet vain Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Ulkomaisen muuttovoiton kaksin- tai kolminkertaistaminen käytännössä tasapainottaisi Satakunnan ennakoidun väestön vähentymisen vuoteen 2040 mennessä.

Asiakkaiden tyytyväisyys Satakunnan ELY-keskuksen palveluihin on korkealla tasolla2.3.2022 10:07:46 EET | Tiedote

ELY-keskusten jatkuvaa asiakaspalautetta seurataan palvelutyytyväisyyskyselyjen avulla. Kyselyjen piiriin kuuluvat rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut. Palvelutyytyväisyyskyselyihin saatiin vuonna 2021 yhteensä noin 3888 vastausta koko maasta ja 129 Satakunnasta. Vuoden 2021 kyselytulosten perusteella Satakunnan ELY-keskuksen asiakastyytyväisyys on pysynyt erinomaisella tasolla.

Uusia avauksia työvoimakoulutuksessa vuonna 202210.2.2022 08:47:11 EET | Tiedote

Satakunnan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat uudistaneet ja laajentaneet ammatillista työvoimakoulutusta. Korona-aika toi mukanaan uusia verkko- ja hybriditoteutusmalleja. Näitä malleja jatketaan. Lisä- ja täydennyskoulutuksena tarjotaan uudenlaisia koulutuksia muun muassa sote- ja palvelualoille. Yrittäjäkoulutukseen panostetaan vahvasti. Korkeasti koulutetuille työnhakijoille tulee uudenlaisia koulutuksia, joista merkittävin on muuntokoulutus (insinööri AMK) kunnossapitoalalle.

ELY-keskus sijoitti viime vuonna Satakunnan kuntiin 52 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ja kiintiöpakolaista27.1.2022 08:22:23 EET | Tiedote

Vuonna 2021 oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita sijoitettiin Satakunnan ELY-keskukselle tehtyjen kuntasijoitushakemusten perusteella 40 henkilöä Poriin. Tämän myötä ELY-keskuksen Porin kaupungin kanssa vuodelle 2021 neuvottelemat kuntasijoituspaikat tulivat käytettyä täysimääräisesti. Lisäksi Huittisiin sijoitettiin 12 kiintiöpakolaista. Yhteensä oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia sijoitettiin Satakunnan kuntiin 52 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 38. Viime vuonna kuntaan sijoitetut olivat kansalaisuudeltaan pääosin afganistanilaisia, syyrialaisia ja irakilaisia. Kiintiöpakolaisia vastaanottaa tänä vuonna Porin kaupunki, 10–15 kiintiöpakolaisen saapuminen ajoittunee vuoden 2022 loppupuolelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>

Satakunnan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. Teemme tiiviin yhteistyöverkostomme kanssa töitä alueemme elinvoimaisuuden, kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hoidamme elinkeinoihin ja maaseutuun liittyviä tehtäviä Satakunnan hyväksi.