Scanfil Oyj

Scanfil samarbetar med EcoVadis genom ett program för en hållbar upphandling och förstärker sitt samarbete med sina leverantörer5.5.2022 10:40:00 EEST | Uutinen

Scanfil plc Pressmeddelande 5.5.2022 kl. 9.40 Scanfil samarbetar med EcoVadis genom ett program för en hållbar upphandling och förstärker sitt samarbete med sina leverantörer 2021 belönades Scanfil med Silvermedalj från EcoVadis. Företagets mål är att förstärka sin hållbarhet ytterligare och, som en del av dessa åtgärder, förbättra sitt nuvarande betyg genom att delta i EcoVadis program för hållbar upphandling. Hållbar upphandling integrerar specifikationer, krav och kriterier, som bidrar till att skydda miljö och samhälle. Det omfattar även andra hållbarhetsområden, som till exempel barnarbete eller användning av kemikalier, som kan skada människor och miljö. Ett hållbart upphandlingsprogram kommer att ge oss en värdefull och aktuell lösning för att förstå, utvärdera och uppmuntra våra leverantörer i hållbarhetsrelaterade frågor. "Samarbetet med EcoVadis kommer också att ge Scanfil utbildning av EcoVadis experter, vilka är specialiserade på hållbara inköp", säger Mats Lindblad, chef f

Scanfil liittyi EcoVadiksen vastuullisten hankintojen ohjelmaan ja tehostaa yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa5.5.2022 10:30:00 EEST | Uutinen

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 5.5.2022 klo 10.30 Scanfil liittyi EcoVadiksen vastuullisten hankintojen ohjelmaan ja tehostaa yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa Kansainvälinen arvostettu ja riippumaton vastuullisuusarvioija EcoVadis myönsi Scanfilille vuonna 2021 hopeisen luokituksen. Scanfilin tavoitteena on kehittää jatkuvasti yhtiön kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Osana jatkuvaa kehittämistä Scanfil tavoittelee luokituksen nostamista ja ottaa käyttöönsä myös EcoVadiksen vastuullisten hankintojen ohjelman. Kestävä hankintaohjelma yhdistää määrittelyt, vaatimukset sekä normit, jotka edistävät ympäristön suojelua ja yhteiskuntavastuuta. Se kattaa myös monia kriittisiä aihealueita, kuten esimerkiksi lapsityövoiman ja haitallisten kemikaalien käytön, jotka voivat vahingoittaa ihmisiä tai ympäristöä. Kestävä hankintaohjelma antaa meille arvokkaan ja ajantasaisen ratkaisun ymmärtää, arvioida ja kannustaa toimittajiamme kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. "Lisäksi yhteistyö

Scanfil is partnering with EcoVadis responsible procurement program and enhancing its collaboration with suppliers5.5.2022 10:30:00 EEST | News

Scanfil plc Press release 5 May 2022 10.30 a.m. Scanfil is partnering with EcoVadis responsible procurement program and enhancing its collaboration with suppliers In 2021 Scanfil was awarded a Silver rating from EcoVadis. Company’s goal is to emphasize sustainability further and, as a part of these actions, improve its current rating by entering into the EcoVadis responsible procurement program. Sustainable procurement integrates specifications, requirements, and criteria that contribute to protecting of the environment and society. It also encompasses many concerns beyond, for example, child labor or the use of harmful chemicals that can damage people or the environment. A sustainable procurement program will give us a valuable and up-to-date solution to understand, evaluate and encourage our suppliers in sustainability-related matters. “Partnering with EcoVadis will also provide Scanfil training by EcoVadis sustainability experts specialized in responsible sourcing,” says Mats Lindbl

Scanfililtä, Etteplanilta ja M-Brainiltä yhteinen palvelutarjooma Yhdysvaltojen markkinoille tähtäävien suomalaisyritysten tukemiseksi3.5.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 3.5.2022 klo 14.30 Scanfililtä, Etteplanilta ja M-Brainiltä yhteinen palvelutarjooma Yhdysvaltojen markkinoille tähtäävien suomalaisyritysten tukemiseksi Scanfilin, Etteplanin ja M-Brainin yhteishanke on suunnattu suomalaisille pk-yrityksille, jotka suunnittelevat tai harkitsevat laajentumista Yhdysvaltojen markkinoille. Yhdysvallat on bruttokansantuotteella mitattuna maailman suurin markkina. Perinteisesti suomalaiset yritykset ovat etsineet kasvumarkkinoita lähialueilta Ruotsista, Saksasta tai Venäjältä. Ukrainan sodan vuoksi itään suuntautuva kauppa on seisahtunut ja tilanne tulee tuskin merkittävästi muuttumaan edes pidemmällä aikavälillä. Läntinen maailma ja Yhdysvallat tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Suomalainen korkean teknologian osaaminen muun muassa energia- ja terveysteknologissa ovat sellaisia, joille löytyy merkittävää kysyntää Yhdysvaltojen markkinoilta. Korkean jalostusarvon erikoistuneille tuoteyhtiöille markkinat ovat hyvin huoku

Scanfil will publish its interim report for January-March 2022 on April 2214.4.2022 15:00:00 EEST | Press release

Scanfil plc Press release 14 April 2022 at 3:00 p.m. EET Scanfil will publish its interim report for January-March 2022 on April 22 Scanfil plc will publish its interim report for January-March 2022 on Friday, 22 April 2022, approximately at 8:00 a.m. EET (7:00 a.m. CET). English webcast for analysts, investors and media will be held on the same day at 10:00–11:00 a.m. EET. Results will be presented by CEO Petteri Jokitalo. You can register and join the webcast at https://scanfil.videosync.fi/q1_2022. The audience can ask questions via Chat. Questions will be addressed at the end of the conference. An on-demand version of the webcast and the presentation material will be available on the company's website later on the same day. For more information: Pasi Hiedanpää Director, Investor Relations and External Communications tel. +358 50 378 2228 pasi.hiedanpaa@scanfil.com Scanfil in brief Scanfil is an international manufacturing partner and system supplier for the electronics industry wit

Scanfil julkistaa tammi-maaliskuu 2022 osavuosikatsauksensa 22. huhtikuuta14.4.2022 15:00:00 EEST | Tiedote

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 14.4.2022 klo 15:00 Scanfil julkistaa tammi-maaliskuu 2022 osavuosikatsauksensa 22. huhtikuuta Scanfil Oyj julkistaa vuoden 2022 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa perjantaina 22.4.2022 noin klo 8:00. Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/q1_2022. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana. Lisätiedot: Pasi Hiedanpää Johtaja, sijoittajaviestintä ja ulkoinen viestintä puh. 050 378 2228 pasi.hiedanpaa@scanfil.com Scanfil lyhyesti Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta so

Scanfil’s financial statements for 2021 is to be published on 22 February 202217.2.2022 09:00:00 EET | Press release

Scanfil plc Press release 17 February 2022 9:00 a.m. EET Scanfil’s financial statements for 2021 is to be published on 22 February 2022 Scanfil plc will publish its financial statements for 2021 on Tuesday, 22 February 2022, approximately 8:00 a.m. EET (7:00 a.m. CET). English webcast for analysts, investors and media will be held on the same day at 10:00–11:00 a.m. EET. Results will be presented by CEO Petteri Jokitalo. You can register and join the webcast at https://scanfil.videosync.fi/2021-q4-tulos/. The audience can ask questions via Chat. Questions will be addressed at the end of the conference. An on-demand version of the webcast and the presentation material will be available on the company's website later on the same day. For more information: Pasi Hiedanpää Director, Investor Relations and External Communications tel. +358 50 378 2228 pasi.hiedanpaa@scanfil.com Scanfil in brief Scanfil is an international manufacturing partner and system supplier for the electronics industry

Scanfil julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa 22.2.202217.2.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 17.2.2022 klo 9:00 Scanfil julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa 22.2.2022 Scanfil Oyj julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa tiistaina 22.2.2022 noin klo 8:00. Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/2021-q4-tulos/. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana. Lisätiedot: Pasi Hiedanpää Johtaja, sijoittajaviestintä ja ulkoinen viestintä puh. 050 378 2228 pasi.hiedanpaa@scanfil.com Scanfil lyhyesti Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminn

Scanfil expands its Wutha factory in Germany by 50%21.1.2022 09:00:00 EET | Press release

Scanfil plc Press Release 21 January 2022 at 8.00 a.m. CET Scanfil expands its Wutha factory in Germany by 50% Scanfil’s factory in Wutha-Farnroda in Germany will increase by 2,200 m². The expansion is estimated to be in production use during the second quarter of 2022. The existing factory is 4,500 m² and employs approximately 270 professionals. “We are glad to announce us growing in Wutha, in the heart of Germany. Our factory is well located and close to our customers and their R&D,” the CEO of Scanfil Petteri Jokitalo states. “Growth expectations have improved significantly and gave us the confidence to invest more in Wutha.” The adjoining building is now under construction to meet an EMS service provider's high-quality requirements. Some of our customers in Wutha come from the medical sector, which has the most demanding standard for production quality and precision. “The majority of our customers come from the automation and safety sector, but there are also good growth prospects

Scanfil laajentaa Saksan Wuthan tehdasta puolella21.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 21.1.2022 klo 9.00 Scanfil laajentaa Saksan Wuthan tehdasta puolella Scanfilin Wutha-Farnrodan tehdas Saksassa kasvaa 2 200 neliömetrillä. Laajennuksen arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana. Olemassa oleva tehdas on pinta-alaltaan 4 500 neliömetriä ja se työllistää noin 270 henkeä. “Meillä on ilo kertoa kasvuinvestoinnista Saksan sydänmailla Wuthassa. Tehdas sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä asiakkaitamme sekä niiden tuotekehitystoimintoja”, kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. ”Kasvunäkymät ovat parantuneet merkittävästi ja antaneet meille varmuuttaa lisäinvestoinnin tarpeellisuudesta Wuthaan.” Rakennustyöt nykyisen tehtaan viereisen rakennuksen muuttamiseksi vastaamaan valmistuskumppanille asetettuja korkeita laatustandardeja on aloitettu. Wuthan tehdas palvelee muun muassa lääkelaiteteollisuuden asiakkaita, joiden laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. “Suurin osa asiakkaistamme ovat automaation
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>