Suomen Punainen Risti SPR

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

This Christmas, young people’s families will need special support – youth shelters will provide help both online and in person21.12.2020 13:15:00 EET | Tiedote

The coronavirus pandemic has widened the well-being gap amongst young people and families. While some people enjoy spending more time together, others experience conflicts. As the pandemic continues over the holidays, it is important for families to receive support quickly and effortlessly. The Red Cross youth shelters will be on call throughout Christmas, and help will be available both online and face-to-face.

Denna jul behöver ungas familjer speciellt stöd – De ungas skyddhus hjälper till på nätet och ansikte mot ansikte21.12.2020 13:15:00 EET | Tiedote

Coronatiden har ökat välfärdsskillnader hos ungdomar och familjer. Andra njuter av att ha mer tid med familjen, hos andra har den spänt relationerna. Då coronasituationen fortsätter över helgdagarna är det viktigt att familjerna får stöd snabbt och lätt. Röda korsets De ungas skyddshus dejourerar hela julen och man kan söka hjälp både personligen och på nätet.

Tänä jouluna nuorten perheet tarvitsevat erityistä tukea – Nuorten turvatalot auttavat verkossa ja kasvokkain21.12.2020 13:15:00 EET | Tiedote

Korona-aika on kasvattanut nuorten ja perheiden hyvinvointieroja. Toiset nauttivat lisääntyneestä perheajasta, toisilla se on kiristänyt välejä. Koronatilanteen jatkuessa yli juhlapyhien on tärkeää, että perheet saavat tukea nopeasti ja helposti. Punaisen Ristin Nuorten turvatalot päivystävät läpi joulun, ja apua voi hakea sekä kasvokkain että verkosta.

Röda Korsets mobila evakueringscenter förbättrar beredskapen för storolyckor betydligt i hela Finland18.11.2020 08:50:00 EET | Tiedote

Finlands Röda Kors levererar evakueringscenter som snabbt kan byggas upp till distrikten.Enheterna som är packade i släpvagnar innehåller tält, hopfällbara sängar, filtar, vattenkanistrar, bord, stolar och annan utrustning som behövs för ett tillfälligt evakueringscenter. I en nödsituation kan evakueringscentret sättas upp på olycksplatsen. -Till exempel buss- och fartygsolyckor samt våningshusbränder är olyckor, där man kan bli tvungen att evakuera mycket människor, säger Röda Korsets koordinator för beredskapsarbete Marko Korhonen. Mobila evakueringsenheter förbättrar betydligt Röda Korsets och dess samarbetsnätverk Frivilliga räddningstjänstens beredskap att agera i olyckssituationer. -I evakueringscentret kan man till exempel vänta på sjuktransport. Där kan också krishjälp ges och de evakuerade registreras, berättar Korhonen. Evakueringscenter flyttas som bäst från logistikcentret Kalkku i Tammerfors till varje rödakorsdistrikt i hela landet. Evakueringscenter har redan levererats

Denna exceptionella tid kan utsätta för hem- och fritidsolyckor10.11.2020 07:52:00 EET | Tiedote

På grund av coronapandemin tillbringar en stor del av människor mer tid hemma eller på sommarstugan. Dessutom kan antalet sociala kontakter och i synnerhet möten med äldre nära och kära ha minskats. Därför är det ännu viktigare att ta hand om varandra och ta hänsyn till sin egen och andra människors säkerhet. Ungefär 90 procent av dödsfall till följd av olycka och ungefär 80 procent av olyckor som leder till skada händer hemma eller på fritiden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.