Suomen Seniorihoiva Oy
Suomen Seniorihoiva Oy

Suomen Seniorihoiva tuottaa luotettavia ja korkealuokkaisia avustus-, seuranpito- ja hoivapalveluita asiakkaiden koteihin 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

 

Verkkosivusto

Hoivapalvelut

Tietopankki

 

Vi betjänar också på svenska.

Tiedotteet
22
Valikko

Koti vaarattomaan kuntoon30.5.2017 07:00 | Tiedote

Kun halutaan edistää kodin turvallisuutta, on tarkistettava asunto ja sen olosuhteet, kuten pohjaratkaisut, kalusteet, kodinkoneet sekä työ- ja apuvälineet kokonaisvaltaisesti. Asunnon esteettömyys on usein ensimmäinen kodin turvallisuuteen vaikuttava asia, johon puututaan. Esimerkiksi paloturvallisuuteen sekä sähkö- ja vesivahinkoihin liittyy monesti useita käytännön seikkoja, joita asukas ei kenties tule arjessa ajatelleeksi. Kuitenkin juuri kyseiset asiat ovat vakavia riskitekijöitä niin kodille ja koko asuintalolle kuin asukkaalle itselleen.

Turvallinen koti kullan kallis8.5.2017 07:00 | Tiedote

Asumme yksin tai yhdessä, kodin merkitys on meistä jokaiselle kiistaton. Koti ei ole pelkkä asunto, osoite tai omaisuuden säilytyspaikka, vaan useimmille se edustaa niin henkistä kuin fyysistä turvaa ja rauhaa. Se on paikka, jossa voi rentoutua, olla oma itsensä ja tehdä asiat omien mieltymysten sekä tarpeiden mukaan. Kodin merkitys saattaa korostua entisestään ihmisen ikääntyessä, sillä kotona vietetty aika kasvaa monesti töiden ja harrastusten harventumisen tai toimintakyvyn heikentymisen myötä.

Suomen Seniorihoiva aloittaa terveydenhuollon palvelut25.4.2017 07:15 | Tiedote

Suomen Seniorihoiva on aloittanut kotisairaanhoitopalveluiden tuottamisen pääkaupunkiseudulla ja sen ympäröivissä kehyskunnissa. Yritys on saanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan yksityisten terveydenhuollon palveluiden antamiseen. Suomen Seniorihoivan terveydenhuollon palveluiden vastaavana johtajana toimii yrityksen nykyinen palvelupäällikkö My Sundelin, jolla on vuosien kokemus ikäihmisten kotihoidosta.

Kevät keikkuen tulevi – Kevään vaikutuksista mieleen5.4.2017 13:34 | Tiedote

Kuten vanha suomalainen sanonta asian esittää, vuodesta toiseen "kevät keikkuen tulevi", tuoden tullessaan ilonsa ja ihmeensä. Erityisesti ikäihmisille kevät voi merkitä uudenlaista alkua, kun talven pimeys ja liukkaat kelit eivät ole enää rajaamassa elämää kodin seinien sisälle ja television äärelle. Toisille valon räjähdysmäiseen lisääntymiseen ja kevääseen liittyviin odotuksiin saattaa kuitenkin olla vaikea sopeutua.

Elämänkokemuksesta ja -taidoista elämän tarkoitukseen24.3.2017 07:30 | Tiedote

Elämän kokeminen mielekkääksi ja merkitykselliseksi on iästä riippumatta ihmiselle keskeinen tavoite ja mielen hyvinvoinnin lähde. Useimmat ihmiset, jotka näkevät elämänsä tarkoituksellisena, kokevat myös terveytensä ja toimintakykynsä hyväksi. Ikääntyvä ihminen on sillä tavoin etuasemassa, että hän voi hyödyntää elämänsä varrella kertynyttä kokemusta hyvän vanhuuden ja mielen hyvinvointinsa edistämisessä.

Ootko yksin sä nyt? Vanhuusiän yksinäisyys24.2.2017 07:12 | Tiedote

Yksinäisyys vaikuttaa ihmisen elämänlaatua heikentävästi monella tavalla ja eri ikävaiheissa. Luonnollisesti yksinäisyyttä esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta useiden tutkimusten mukaan yksinäisyyden kokemukset lisääntyvät monesti henkilön ikääntyessä. Arvion mukaan joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi, vaikkakin vain 4–5 prosenttia kokee jatkuvaa yksinäisyyttä. Erityisen yksinäisiä ovat palvelutaloissa asuvat, ja yksinäisyyden kokemusten on myös todettu olevan yleisempiä maaseudulla kuin kaupungissa.

Ihminen on luotu liikkumaan26.1.2017 08:48 | Tiedote

”Ihminen on luotu liikkumaan”, sanotaan. Moni uskoo tämän toteamuksen pitävän paikkansa, mutta määrittelee sen koskevan lähinnä niitä, jotka ovat erityisen liikuntakykyisiä ja hyväkuntoisia. Toiset saattavat olettaa, että iän myötä on luovuttava entisistä liikuntaharrastuksista ja niihin liittyvistä tavoitteista, mutta näin ei kuitenkaan ole. Suomen Seniorihoivan palvelupäällikkö My Sundelin siteeraa osuvasti liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimiselle elämänsä omistaneen tohtori Kenneth Cooperin mottoa: ”Emme lopeta liikkumista koska vanhenemme, vanhenemme koska lopetamme liikkumisen.” Liikunta ei estä vanhenemista, mutta se voi hidastaa ikääntymisen tuomia riskitekijöitä huomattavalla tavalla.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Seniorihoiva tuottaa luotettavia ja korkealuokkaisia avustus-, seuranpito- ja hoivapalveluita asiakkaiden koteihin 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

 

Verkkosivusto

Hoivapalvelut

Tietopankki

 

Vi betjänar också på svenska.