Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aiemmin: Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen. Rinkiin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka kantavat lakisääteisen tuottajavastuunsa myös Suomen markkinoille päätyvien pakkaustensa osalta. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä. www.rinkiin.fi

Tiedotteet
21
Valikko

Pakkausjäte talteen ja kiertoon kesämökilläkin8.6.2016 15:37 | Tiedote

Mökkikauden alussa kesämökkiläisten kannattaa tarkistaa oman paikkakuntansa lähimmän Rinki-ekopisteen sijainti. Talven aikana pakkausjätteen keräyspisteillä on voinut tapahtua muutoksia. Monen kaupan tai asiointikeskuksen yhteyteen on jo tullut Rinki-ekopiste. Sinne voi kauppareissulla kätevästi palauttaa kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset. Useissa suurimmissa Rinki-ekopisteissä kerätään myös muovipakkauksia. Rinki-ekopisteverkosto kotitalouksien pakkausjätteiden keräykseen valmistuu täyteen laajuuteensa kesällä.

///Korjattu tiedote: Rinki-ekopisteverkosto avautui 1.1.201612.1.2016 16:15 | Tiedote

Vuoden vaihduttua kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen keräyksestä vastaavat tuottajavastuun mukaisesti pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset, eli tuottajat. Kaupan ja teollisuuden Rinki-ekopisteverkosto on aloittanut toimintansa. Rinki-ekopisteitä on ympäri Suomen jo yli 1400. Muovipakkausten keräyspisteitä avataan tammikuussa yli sataan Rinki-ekopisteeseen. Pakkausjätteen keräyspisteitä avataan vaiheittain lisää, kunnes kaikki asetuksen mukaiset 1850 pistettä ovat valmiit heinäkuun loppuun mennessä.

Rinki-ekopisteverkosto avautui 1.1.201612.1.2016 14:53 | Tiedote

Vuoden vaihduttua kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen keräyksestä vastaavat tuottajavastuun mukaisesti pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset, eli tuottajat. Kaupan ja teollisuuden Rinki-ekopisteverkosto on aloittanut toimintansa. Rinki-ekopisteitä on ympäri Suomen jo yli 1400. Muovipakkausten keräyspisteitä avataan tammikuussa yli sataan Rinki-ekopisteeseen. Pakkausjätteen keräyspisteitä avataan vaiheittain lisää, kunnes kaikki asetuksen mukaiset 1850 pistettä ovat valmiit heinäkuun loppuun mennessä.

Kotitalouksien pakkausjäte Rinki-ekopisteverkostoon tammikuussa 201624.11.2015 12:00 | Tiedote

Tammikuun alussa aloittaa toimintansa uusi kaupan ja teollisuuden kustantama Rinki-ekopisteverkosto kotitalouksien pakkausjätteiden keräykseen. Keräysvastuu on tähän saakka ollut kunnilla, ja nyt se siirtyy pakattuja tuotteita markkinoille tuoville yrityksille, eli kaupalle ja teollisuudelle. Pakkaus on tarpeellinen, se suojaa tuotetta valmistuksesta käyttöön asti. Pakkauksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksesta on pieni, mutta käytöstä poistetun pakkauksen huolellinen lajittelu kierrätykseen pienentää sitä edelleen. Pakkausalan ympäristöasioita, täyden tuottajavastuun toteutusta ja kiertotaloutta käsiteltiin tiistaina 24.11. Helsingin messukeskuksessa järjestetyssä Pakkausalan Ympäristökonferenssissa.

HSY:n kierrätyspisteet osaksi RINKI Oy:n ekopisteverkostoa3.7.2015 08:55 | Tiedote

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ovat 29.6.2015 sopineet yhteistyöstä pakkausjätteiden keräyksen järjestämisestä HSY:n toimialueella pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. HSY:n 133 kierrätyspistettä liitetään osaksi RINKI Oy:n ekopisteverkostoa 1.1.2016 alkaen. Kaikissa pisteissä kerätään lasipakkauksia, pahvi- ja kartonkipakkauksia, kuten maito- ja mehupurkkeja ja pienmetallia eli muun muassa metallipurkkeja. Lisäksi 40 pisteessä käynnistyy vuodenvaihteessa muovipakkausjätteen keräys. Paperin ja vaatteiden keräys HSY:n kierrätyspisteissä jatkuu nykyisellä tavalla.

Lasipakkausten kierrätys lisääntyy24.4.2015 13:36 | Tiedote

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy kilpailutti talven aikana yhteistyökumppaneita lasipakkausjätteiden kierrätykseen. Kilpailutukseen osallistuneiden kotimaisten ja ulkomaisten yritysten joukosta valittiin Englannissa toimiva Berryman (URM UK Ltd T/A Berryman), jolla on yli 90 vuoden kokemus lasin kierrättämisessä. Yritys esikäsittelee lasipakkausjätteen ja toimittaa jalostamansa materiaalin uusien pakkauksien valmistukseen.

Jätelakiesitys ei ole pakkausten osalta perusteltavissa13.1.2011 16:01 | Tiedote

Keskeiset Suomen elinkeinoelämän edustajat, Suomen Kaupan Liitto, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry sekä pakkausten hyötykäyttöä edistävä yhtiö Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy jättivät jo joulukuussa ympäristöministeriölle oman ehdotuksensa jätelakiesitykseen liittyvien asetusten muokkaamiseksi pakkausten tuottajavastuun osalta. Jätelakiesityksen laatijat eivät ole vähääkään välittäneet PYR Oy:n ja muiden edellä mainittujen tahojen lukuisista jätelakia valmistelevalle työryhmälle esiin tuomista pakkausten keräysvaatimuksiin liittyvistä haitoista. He eivät myöskään ole perehtyneet PYR Oy:n teettämään asiantuntijan tekemään tutkimukseen ympäristökuormituslaskelmista. PYR Oy on jättänyt tällä viikolla jätelain uudistusta käsitteleville eduskunnan valiokunnille huolestuneen lausuntonsa jätelakiesityksestä.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aiemmin: Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen. Rinkiin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka kantavat lakisääteisen tuottajavastuunsa myös Suomen markkinoille päätyvien pakkaustensa osalta. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä. www.rinkiin.fi