Tasavallan presidentin kanslia
Tiedotteet
1481
Valikko

President of Kazakhstan to make an official visit to Finland10.10.2018 12:38 | Tiedote

The Office of the President of the Republic Press Release 41/2018 10 October 2018 The President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, will make an official visit to Finland on Wednesday, 17 October 2018. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö. The visit will begin with a welcoming ceremony at the Presidential Palace. After the ceremony, President Niinistö and President Nazarbayev will hold discussions about the bilateral affairs between Finland and Kazakhstan, as well as international issues such as relations with the United States, China and Russia. Afterwards, the Presidents will hold a joint press conference. In the afternoon, President Nazarbayev will lay a wreath at the Hietaniemi cemetery and visit the technology company Nokia. President Niinistö and President Nazarbayev last met in June 2017, when President Niinistö visited the Astana World Expo in Kazakhstan. The Presidents have also met previously when President Niinistö visited Kazakhst

Kazakstans president på officiellt besök till Finland10.10.2018 12:38 | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 41/2018 10.10.2018 Kazakstans president Nursultan Nazarbajev avlägger ett officiellt besök i Finland onsdagen den 17 oktober 2018. Värd för besöket är republikens president Sauli Niinistö. Besöket inleds med en välkomstceremoni på Presidentens slott. Efter välkomstceremonin diskuterar president Niinistö och president Nazarbajev bilaterala frågor mellan Finland och Kazakstan samt internationella ärenden, bland annat relationerna med Förenta staterna, Kina och Ryssland. Efter samtalet håller presidenterna en gemensam presskonferens. På eftermiddagen lägger president Nazarbajev en krans på Sandudds begravningsplats och besöker teknologiföretaget Nokia. President Niinistö och president Nazarbajev träffades senast i juni 2017 i Kazakstan, då president Niinistö besökte världsutställningen i Astana. Presidenterna har träffats också tidigare bland annat då president Niinistö besökte Kazakstan 2015 och 2013. President Nazarbajev besökte Finland sena

Kazakstanin presidentti viralliselle vierailulle Suomeen10.10.2018 12:37 | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 41/2018 10.10.2018 Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev tekee virallisen vierailun Suomeen keskiviikkona 17. lokakuuta 2018. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Vierailu käynnistyy vastaanottoseremonioilla Presidentinlinnassa. Vastaanottoseremonioista presidentti Niinistö ja presidentti Nazarbajev siirtyvät keskusteluihin, joissa esillä ovat Suomen ja Kazakstanin kahdenvälisten asioiden lisäksi kansainväliset kysymykset, muun muassa suhteet Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjään. Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Iltapäivällä presidentti Nazarbajev laskee seppeleen Hietaniemen hautausmaalle ja vierailee teknologiayhtiö Nokialla. Presidentti Niinistö ja presidentti Nazarbajev ovat edellisen kerran tavanneet kesäkuussa 2017, jolloin presidentti Niinistö vieraili Astanan maailmannäyttelyssä Kazakstanissa. Presidentit ovat tavanneet aiemmin myös muun muassa presidentti Niinistön viera

The Office of the President of the Republic of Finland to reduce its carbon footprint by two thirds8.10.2018 16:47 | Tiedote

The Office of the President of the Republic Press Release 40/2018 8 October 2018 The Office of the President of the Republic of Finland has set a goal to reduce its carbon footprint by at least two thirds by February 2024. The reference year is 2016, when the Office drew up a new environmental plan and committed itself to the objectives outlined in Society’s Commitment to Sustainable Development. The office’s emissions have already been reduced considerably, but now there will be a clear and stricter target for the reduction of its carbon footprint. The deadline for achieving the target is the end of the current presidential term. The initiative for the new environmental plan, which is even more specific and target-oriented than the previous one, came from President of the Republic of Finland, Sauli Niinistö. President Niinistö has often stated that fighting climate change will be the most important issue in the coming years, and to do this, it will be necessary to take action at every

Republikens presidents kansli minskar sitt koldioxidavtryck till en tredjedel8.10.2018 16:32 | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 40/2018 8.10.2018 Republikens presidents kansli har som mål att minska sitt koldioxidavtryck med minst två tredjedelar fram till februari 2024. Som referensår används 2016, då kansliet uppdaterade sin miljöplan och anslöt sig till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Sedan dess har kansliet redan avsevärt reducerat sina utsläpp, men nu ställs ett tydligt och ännu striktare mål för att ytterligare minska koldioxidavtrycket. Den utsatta tiden för att nå målet är utgången av den nuvarande presidentperioden. Det allt mer specifika och resultatinriktade miljöprogrammet är utarbetat på initiativ av republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö har vid flera tillfällen konstaterat att motverkandet av klimatförändringen är vår viktigaste uppgift under de närmaste åren. Nu behövs både stora och små insatser. För att uppnå målet inleder republikens presidents kansli ett systematiskt arbete för att utbilda och engagera de anst

Tasavallan presidentin kanslia pienentää hiilijalanjälkensä kolmannekseen8.10.2018 14:57 | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 40/2018 8.10.2018 Tasavallan presidentin kanslia asettaa tavoitteeksi pienentää hiilijalanjälkeään vähintään kahdella kolmasosalla helmikuuhun 2024 mennessä. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2016, jolloin kanslia uusi ympäristösuunnitelmansa ja liittyi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Sen jälkeen ovat kanslian päästöt vähentyneet jo merkittävästi, mutta nyt hiilijalanjäljen pienentämiselle asetetaan selkeä ja tiukempi tavoite. Aikaa sen saavuttamiseksi on kuluvan presidenttikauden loppuun. Entistäkin tarkempi ja tavoitteellisempi ympäristöohjelma on lähtenyt tasavallan presidentti Sauli Niinistön aloitteesta. Presidentti Niinistö on useaan otteeseen todennut ilmastonmuutoksen torjumisen olevan lähivuosien tärkein asia. Sen eteen ovat kaikenkokoiset teot tarpeen. Jotta tavoite saavutetaan, aloittaa tasavallan presidentin kanslia johdonmukaisen työn henkilökunnan kouluttamiseksi ja sitouttamiseksi. Keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseks

President Niinistö till Rovaniemi4.10.2018 13:06 | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 39/2018 4.10.2018 Republikens president Sauli Niinistö besöker Rovaniemi tisdagen den 9 oktober 2018. Dagen i Rovaniemi börjar på den Arktisrelaterad biodiversitetskongressen där president Niinistö håller inledningsanförandet. Kongressen med fokus på skydd och hållbar användning av den arktiska naturen är en del av Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019. Efter kongressen besöker presidenten Arktikum, arktiska centret vid Lapplands universitet, där han träffar forskare som arbetar vid centret och diskuterar bland annat klimatförändringen med dem. Från Arktikum fortsätter presidenten till köpcentret Sampokeskus där han träffar allmänheten kl. 11.30. Under sitt besök i Rovaniemi bekantar sig presidenten också med innovationer inom cirkulär ekonomi på kraftverket i Suosiola. Till sist träffar presidenten brandmän som i somras deltog i släckningen av skogsbränderna i Sverige.

Presidentti Niinistö Rovaniemelle4.10.2018 13:04 | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 39/2018 4.10.2018 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Rovaniemellä tiistaina 9. lokakuuta 2018. Vierailu käynnistyy arktisella biodiversiteettikongressilla, jonka presidentti Niinistö avaa. Arktisen luonnon suojelua ja kestävää käyttöä käsittelevä kongressi on osa Suomen kaksivuotista Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautta. Kongressin jälkeen presidentti vierailee Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa Arktikumissa, jossa hän tapaa keskuksen tutkijoita ja keskustelee heidän kanssaan muun muassa ilmastonmuutoksesta. Kello 11.30 presidentti tapaa kansalaisia Sampokeskuksessa. Presidentti tutustuu Rovaniemen vierailullaan lisäksi kiertotalouden innovaatioihin Suosiolan voimalaitoksessa sekä käy tervehtimässä kesällä Ruotsin metsäpalojen sammutustöihin osallistuneita palomiehiä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Brookings-instituutissa Washington D.C.:ssä 27.9.201827.9.2018 19:20 | Tiedote

Vahvempi Eurooppa: yhteinen intressimme Olen monen kollegani tapaan viettänyt viime päivät YK:n yleiskokouksessa. Yleiskokouksen tämänvuotisista puheista ja keskusteluista aistimani mieliala ei enää ole uusi, mutta kirkastui entisestään: me todellakin olemme nyt keskellä kansainvälisten suhteiden läpikotaista muutosta. Suurvaltojen välinen voimatasapaino järkkyy. Instituutioiden luotettavuutta koetellaan. Ja täysin uusia haasteita kasaantuu jo olemassa olevien päälle. Toivoon ja optimismiin on edelleen paljon syitä, mutta ne jäävät usein pelon ja pessimismin varjoon. Tutuksi tullut tie on jäämässä taakse, ja näkyvyys eteenpäin on heikko. Se johtaa epävarmuuteen. Epävarmuus puolestaan luo turvattomuutta. Turvattomuuden ja epävarmuuden yhdistelmä voi horjuttaa koko yhteiskuntarakennettamme. Sekä kansallinen että kansainvälinen yhteishenki, yhteenkuuluvuudentunne, heikkenee nopeasti. Kun käännymme sisäänpäin, saatamme unohtaa yhteistyön arvon. Tällainen kehityssuunta on suoraan sanottuna

Keynote Address by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the Brookings Institution in Washington D.C. on 27th September 201827.9.2018 19:19 | Tiedote

A Stronger Europe: Our Common Interest Like many of my colleagues, I spent the past few days at the UN General Assembly. The sentiment I took away from the speeches and discussions there is not new, but it became much clearer: we are experiencing a fundamental transformation in international relations. The balance of power is changing. The credibility of institutions is being tested. And completely new challenges pile up on top of existing ones. While there are reasons for hope and optimism, fear and pessimism often seem to outweigh them. We are leaving many familiar things behind us, and the visibility ahead of us is very limited. That leads to uncertainty. And uncertainty and insecurity go hand in hand. This combination can be corrosive to the very fabric of our societies. We are rapidly losing our sense of community, a spirit of belonging, both domestically and internationally. Turning inward, we risk forgetting the value of working together. Let me be very clear: this is a dangerou

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksen 73. yleiskeskustelussa25.9.2018 22:15 | Tiedote

Haluan onnitella teitä, arvoisa puheenjohtaja, valinnastanne YK:n 73. yleiskokouksen puheenjohtajaksi. Haluan niin ikään kiittää pääsihteeri António Guterresia hänen näkemyksellisestä johtamistyöstään Yhdistyneissä kansakunnissa. Teillä molemmilla on tärkeässä tehtävässänne Suomen täysi tuki. * * * Suomi on aina kannattanut voimakkaasti monenvälistä yhteistyötä. Sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys on Suomen kannalta olennaisen tärkeä. Se että voimme luottaa yhteisesti sovittuihin sääntöihin, on kansallisen turvallisuutemme ja hyvinvointimme perusta. Globaalilla tasolla yhteisiä ratkaisuja ja sääntöjä puolestaan tarvitaan, jotta voisimme tarttua aikamme vaikeimpiin haasteisiin. Valitettavasti meillä, jotka uskomme monenvälisyyden hyötyihin, on nyt kuitenkin syytä huoleen. Yhdessä rakentamamme kansainvälinen järjestelmä on ilmeisen paineen alla. Sen pätevyys ja uskottavuus on kyseenalaistettu. Emme voi enää pitää sääntöpohjaista järjestystä itsestäänselvyytenä. Sen aktiivinen puolus

Uttalande av Republiken Finlands president Sauli Niinistö vid generaldebatten vid Förenta nationernas 73:e generalförsamling den 25 september 201825.9.2018 21:48 | Tiedote

Jag gratulerar er, fru talman, till valet av er som ordförande för generalförsamlingens 73:e session. Jag vill också hylla generalsekreterare António Guterres för hans visionära ledarskap av Förenta nationerna. Finland stöder helhjärtat er båda i era viktiga uppdrag. * * * Mitt land har alltid varit en stark förespråkare för det multilaterala samarbetet. För Finland är den reglerbaserade internationellt ordningen av grundläggande betydelse. Att på hemmaplan kunna lita på gemensamt överenskomna regler är en hörnsten i vår egen nationella säkerhet och välfärd. På global nivå behövs gemensamma lösningar och regler för att ta itu med de mest brådskande utmaningarna i vår tid. Tyvärr finns det nu anledning till oro för oss alla som tror på fördelarna med multilateralism. Det internationella system vi har byggt tillsammans är utsatt för tryck. Dess förmåga och trovärdighet ifrågasätts. Vi kan inte längre ta den reglerbaserade ordningen för givet. Det är vårt gemensamma ansvar att aktivt förs

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the United Nations General Assembly 73rd General Debate on 25th September 201825.9.2018 21:48 | Tiedote

I congratulate you, Madam President, on your election as President of the 73rd session of the General Assembly. I also wish to pay tribute to Secretary-General António Guterres for his vision in leading the United Nations. Finland wholeheartedly supports both of you in your important tasks. * * * My country has always been a strong advocate of multilateral cooperation. For Finland, the rules-based international order is of fundamental importance. At home, being able to rely on commonly agreed rules is a cornerstone of our own national security and welfare. On the global level, common solutions and rules are needed to address the most pressing challenges of our time. Unfortunately, there is now reason to be worried for all of us who believe in the benefits of multilateralism. The international system we have built together is under pressure. Its capability and credibility are questioned. We can no longer take the rules-based order for granted. It is our common responsibility to actively

President Niinistö to attend the UN General Assembly in New York14.9.2018 09:45 | Tiedote

The Office of the President of the Republic Press release 38/2018 14 September 2018 The President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will travel to the United States to attend the opening week of the 73rd session of the United Nations General Assembly on 23–28 September 2018. President Niinistö will also visit Washington, D.C. while in the United States. On Monday, 24 September, President Niinistö will attend the High-level plenary meeting called Nelson Mandela Peace Summit organised in honour of Nelson Mandela as well as the Welcome Reception hosted by the President of the United States Donald Trump. President Niinistö will deliver Finland's National Statement at the Opening of the General Debate of the UN General Assembly on Tuesday, 25 September. He will also speak at the High-level meeting on action for peacekeeping hosted by UN Secretary-General António Guterres. On Wednesday, 26 September, President Niinistö will attend the HeForShe event organised by UN Women, the UN agen

President Niinistö deltar i FN:s generalförsamling i New York14.9.2018 09:44 | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 38/2018 14.9.2018 Republikens president Sauli Niinistö reser till Förenta staterna där han deltar i Förenta nationernas högnivåvecka som inleder FN:s 73:e generalförsamling den 23–28 september 2018. Under resan besöker president Niinistö även Washington. Måndagen den 24 september deltar president Niinistö i fredstoppmötet Nelson Mandela Peace Summit för att hedra minnet av Nelson Mandela. Efter toppmötet följer en mottagning med Förenta staternas president Donald Trump som värd. Finlands nationella anförande håller president Niinistö vid öppningen av FN:s generalförsamling tisdagen den 25 september. På tisdag talar presidenten också vid ett högnivåmöte om den fredsbevarande verksamhetens framtid under värdskap av FN:s generalsekreterare António Guterres. Onsdagen den 26 september deltar president Niinistö i HeForShe-evenemang i regi av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Presidenten hör sedan 2015 till en grupp opinionsbildare inom jäm

Presidentti Niinistö YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin14.9.2018 09:44 | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 38/2018 14.9.2018 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa Yhdysvaltoihin ja osallistuu Yhdistyneiden kansakuntien 73. yleiskokouksen avajaisviikolle 23.–28. syyskuuta 2018. Presidentti Niinistö vierailee matkan aikana myös Washingtonissa. Maanantaina 24. syyskuuta presidentti Niinistö osallistuu Nelson Mandelan kunniaksi järjestettävään Nelson Mandela Peace Summit -juhlaistuntoon sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin isännöimälle vastaanotolle. Suomen kansallisen puheenvuoron presidentti Niinistö pitää YK:n yleiskokouksen avajaisissa tiistaina 25. syyskuuta. Presidentti puhuu tiistaina myös rauhanturvaamisen tulevaisuutta käsittelevässä korkean tason tapaamisessa, jota isännöi YK:n pääsihteeri António Guterres. Keskiviikkona 26. syyskuuta presidentti Niinistö osallistuu YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin HeForShe-tapahtumaan, jonka vaikuttajaryhmään hän on kuulunut vuodesta 2015 lähtien. Presidentti Niinistö pitää tilaisuudessa puhe

President Niinistö to attend the meeting of the Arraiolos Group in Latvia7.9.2018 09:44 | Tiedote

Office of the President of the Republic Press release 37/2018 7 September 2018 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will attend the European presidents’ meeting of the Arraiolos Group in Latvia on 13–14 September 2018. The two-day event will be organised in the Rundāle Palace and Riga Castle. This year the topics of discussion will include European security and future. The meeting will be hosted by President of Latvia Raimonds Vējonis and altogether presidents from 13 EU member states will attend. In addition to discussions, the programme will include bilateral meetings between the heads of states. The Arraiolos Group has convened every year since 2003 for informal discussions at presidential level. Meetings of the Group have also been held in Finland in 2005 and 2012.

President Niinistö till Arraiolos-möte i Lettland7.9.2018 09:44 | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 37/2018 7.9.2018 Republikens president Sauli Niinistö deltar i Arraiolos-gruppens möte för europeiska presidenter den 13–14 september 2018 i Lettland. Under det två dagar långa mötet ordnas sammanträden på Rundale och Riga slott. Teman för diskussionerna i år är säkerheten och framtiden i Europa. Värd för mötet är Lettlands president Raimonds Vējonis och deltagarna är presidenter för tretton olika EU-stater. I programmet ingår förutom diskussioner även bilaterala möten mellan statscheferna. Arraiolos-gruppen har sedan 2003 årligen samlats för inofficiella diskussioner på presidentnivå. Möten har även ordnats i Finland åren 2005 och 2012.

Presidentti Niinistö Latviaan Arraiolos-kokoukseen7.9.2018 09:44 | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 37/2018 7.9.2018 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Euroopan presidenttien Arraiolos-ryhmän kokoukseen 13.–14. syyskuuta 2018 Latviassa. Kaksipäiväisen kokouksen tapaamiset järjestetään Rundālen ja Riian linnoissa. Keskustelujen aiheina ovat tänä vuonna Euroopan turvallisuus ja tulevaisuus. Kokousta isännöi Latvian presidentti Raimonds Vējonis ja siihen osallistuu yhteensä 13 EU-maan presidenttiä. Keskustelujen lisäksi ohjelmassa on kahdenvälisiä tapaamisia päämiesten kesken. Arraiolos-ryhmä on kokoontunut epävirallisiin presidenttitason keskusteluihin vuodesta 2003 lähtien vuosittain. Kokouksia on järjestetty myös Suomessa vuosina 2005 ja 2012.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Uuden lastensairaalan avajaisissa 6.9.20186.9.2018 14:55 | Tiedote

Hyvät kuulijat, Lapsen sairaus ja kärsimys koskettavat syvemmältä kuin mikään muu tuntemus. Lapsen toipuminen taas keventää mieltä enemmän kuin mikään toinen ilosanoma. Suomalaisten mieliin vuosisadoiksi on painunut Helene Schjerfbeckin maalaus ”Toipilas”, joka kuvaa sairasta lasta kädessään vihreää versova toivon oksa tuoden siten esiin tuon tunnelatautuman molemmat puolet. Tänään, näissä tiloissa ei voi olla tuntematta, miten toivo versoaa. Entiset uudet, nyt vanhat lasten sairaalat, Lastenklinikka ja Lastenlinna avattiin tälle alueelle lähes tasan seitsemänkymmentä vuotta sitten. Suomi oli tuolloin hyvin toisenlainen. Sodasta oli selvitty, mutta se oli tapahtunut suurin uhrauksin ja kaikesta oli pulaa. Lapsikuolleisuus oli suurta, terveidenhuolto, ravitsemus ja lääkitys olivat puutteellista. Uudet sairaalat loivat kaiken tämän keskellä perustaa lasten terveydenhuollolle ja lastenlääkärien koulutukselle. Lasten sairaalat toivat toivoa tulevaisuuteen. Lapsissa on tulevaisuutemme. Suom
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>