Tasavallan presidentin kanslia
Tiedotteet
1528
Valikko

Presidentti Niinistö vierailee Kuopiossa16.4.2019 14:59:23 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 7/2019 16.4.2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Kuopiossa lauantaina 27. huhtikuuta 2019. Vierailun aluksi presidentti Niinistö osallistuu kirjailija Sirpa Kähkösen vetämään paneeliin suomalaisesta keskustelukulttuurista Kuopion kaupungintalolla. Puhetta vai ohipuhetta – miten Suomessa keskustellaan? -otsikolla käytävään keskusteluun osallistuvat lisäksi Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen sekä Viikkosavon ja Kuopion Kaupunkilehden päätoimittaja Aija Pirinen. Tilaisuus alkaa kello 12 ja on avoin yleisölle. Paikkoja on rajoitetusti. Iltapäivällä presidentti osallistuu kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan sekä palkitsee veteraaneja erillisessä kunniamerkkien jakotilaisuudessa Kuopion Musiikkikeskuksessa. Veteraanipäivän pääjuhlaa on vietetty vuodesta 1987 lähtien Lapin sodan päättymisen vuosipäivänä. Presidentti Niinistö vieraili Kuopiossa edellisen kerran maaliskuussa 2017 osana Suomen itsenäisyyden 100-v

President Niinistö besöker Kuopio16.4.2019 14:58:58 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 7/2019 16.4.2019 Republikens president Sauli Niinistö besöker Kuopio lördagen den 27 april 2019. President Niinistö inleder besöket med att delta i en paneldiskussion om debattkulturen i Finland. Diskussionen hålls i stadshuset i Kuopio och leds av författaren Sirpa Kähkönen. I diskussionen Puhetta vai ohipuhetta – miten Suomessa keskustellaan? deltar också Jari Jolkkonen, biskop för Kuopio stift, och Aija Pirinen, chefredaktör för Viikkosavo och Kuopion Kaupunkilehti. Paneldiskussionen inleds kl. 12 och är öppen för allmänheten. Antalet platser är begränsat. På eftermiddagen deltar presidenten i den nationella veterandagens riksomfattande huvudfest, och vid ett separat evenemang i Kuopio musikcentrum delar presidenten ut utmärkelser till veteraner. Veterandagens huvudfest har sedan 1987 ordnats på årsdagen för slutet av Lapplandskriget. President Niinistö besökte senast Kuopio i mars 2017 som ett led i den serie landskapsbesök som presiden

Speech by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the closing of the electoral period 2015-2019 on 10 April 201910.4.2019 14:15:00 EEST | Tiedote

Madam Speaker, Members of Parliament, It is the duty of Parliament and its members to look to the future. To work to ensure future well-being for us all. During this four-year term now coming to an end, we have nevertheless also been remembering the past. And rightfully so. We have celebrated a number of commemorative years. In 2016, we marked 110 years since the parliamentary reform granting also women the full right to vote and stand for election. The following year was spent celebrating our 100-year journey as an independent country. Last year, we remembered a dark chapter of our history, the Civil War which was tearing our society apart immediately after Finland gained independence. And now, the Constitution Act, which defines Finland as a republic, will reach the age of 100 years. Remembering the milestones of the past is of value in itself. It is important for a nation to know its own story. The story, which binds us together. History does by no means repeat itself as such. But t

Republikens president Sauli Niinistös tal vid avslutningen av riksdagens valperiod den 10 april 201910.4.2019 14:15:00 EEST | Tiedote

Ärade talman, ärade representanter för Finlands folk! Riksdagen och riksdagsledamöterna ska blicka framåt. De ska med sitt eget arbete säkerställa att vi även framöver har det bra. Under den fyraårsperiod som nu avslutas har vi emellertid också erinrat oss det förflutna. Och det med rätta. Jubileumsåren har avlöst varandra. År 2016 hade det förflutit 110 år sedan den riksdagsreform där även kvinnors gavs full rösträtt och valbarhet antogs. Året därpå firade vi 100-årsjubileet av vår självständighet. I fjol blickade vi tillbaka på det mörka kapitlet i vår historia, på det inbördeskrig som slet vårt samhälle itu genast efter att nationen hade blivit självständig. Och nu är det republikens regeringsform som står i tur att fira sitt 100-årsjubileum. Det är värdefullt i sig att minnas passerade milstolpar. Det är viktigt att en nation känner till sin historia – det binder oss samman. Historien upprepar sig visserligen inte exakt sådan den varit. Att vi minns vår historia ger oss inget verkl

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä 10.4.201910.4.2019 14:15:00 EEST | Tiedote

Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat, Eduskunnan ja kansanedustajien kuuluu katsoa tulevaisuuteen. Omalla työllään varmistaa, että meidän käy edelleen hyvin. Päättyvän nelivuotiskauden varrella olemme silti muistelleet myös mennyttä. Ja ansaitusti niin. Muistovuosi on seurannut toistaan. Täyden äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myös naisille toteuttaneesta eduskuntauudistuksesta tuli vuonna 2016 kuluneeksi 110 vuotta. Koko seuraavan vuoden vietimme juhlien itsenäisyytemme satavuotista taivalta. Viime vuonna muistimme historiamme synkkää lukua, yhteiskuntaamme heti itsenäistymisen jälkeen repinyttä sisällissotaa. Ja nyt on tasavaltaisen hallitusmuotomme vuoro tulla sadan vuoden ikään. Menneiden rajapyykkien muistamisella on itseisarvonsa. Kansakunnan on tärkeää tuntea oma tarinansa. Se sitoo meidät yhteen. Historia ei toki sellaisenaan toista itseään. Todellista lisäarvoa tarinamme kertaaminen tuo vasta sitten, jos ymmärrämme, miten historiasta saadut opit ohjaavat meitä t

President Niinistö deltar i arktiskt forum i Ryssland1.4.2019 15:05:54 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 6/2019 1.4.2019 Republikens president Sauli Niinistö medverkar den 9 april 2019 vid ett internationellt arktiskt forum i S:t Petersburg. President Niinistö håller ett anförande vid forumets huvudsession. Dessutom har han i samband med forumet ett bilateralt möte med Rysslands president Vladimir Putin. Forumet Arctic: Territory of Dialogue arrangeras nu för femte gången med målet att främja samarbete och hållbar tillväxt i den arktiska regionen. I år är temat för forumet den arktiska regionen som ett hav av möjligheter. President Niinistö har tidigare deltagit i forumet 2017 i Archangelsk och 2013 i Salechard. De arktiska frågorna är aktuella för Finland eftersom landet är ordförande i Arktiska rådet fram till maj 2019.

President Niinistö to attend Arctic Forum in Russia1.4.2019 15:05:45 EEST | Tiedote

Office of the President of the Republic Press release 6/2019 1 April 2019 President of the Republic Sauli Niinistö will travel to St. Petersburg to attend the International Arctic Forum on 9 April 2019. President Niinistö will deliver a speech at the plenary session of the Arctic Forum. In addition, President Niinistö will have a bilateral meeting with President Vladimir Putin in connection with the Forum. The ‘Arctic: Territory of Dialogue’ Forum is held now for the fifth time. Its objective is to promote cooperation and sustainable development in the Arctic Region. Theme of this year’s Forum is ‘The Arctic: An Ocean of Opportunities’. President Niinistö also attended the Forum in Arkhangelsk in 2017 and in Salekhard in 2013. Arctic affairs are also topical in Finland due to the country’s chairmanship of the Arctic Council until May 2019.

Presidentti Niinistö arktiseen foorumiin Venäjälle1.4.2019 15:05:24 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 6/2019 1.4.2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu kansainväliseen arktiseen foorumiin tiistaina 9. huhtikuuta 2019 Pietarissa. Presidentti Niinistö pitää puheenvuoron arktisen foorumin pääistunnossa. Lisäksi hänellä on kahdenvälinen tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa foorumin yhteydessä. Viidettä kertaa järjestettävän Arctic: Territory of Dialogue -foorumin tavoitteena on edistää yhteistyötä ja kestävää kehitystä arktisella alueella. Tämän vuoden teema on arktinen alue mahdollisuuksien valtamerenä. Presidentti Niinistö on osallistunut foorumiin aiemmin vuosina 2017 Arkangelissa ja 2013 Salehardissa. Arktiset asiat ovat Suomelle ajankohtaisia myös toukokuuhun 2019 asti jatkuvan Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden vuoksi.

President Niinistö to attend Munich Security Conference8.2.2019 14:38:08 EET | Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 3/2019 8 February 2019 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will attend the international Munich Security Conference on 15-17 February 2019 in Germany. President Niinistö will participate in a panel discussion on arms control on the main stage on Saturday. President Niinistö will also deliver a keynote address in a discussion on the security of the Arctic region. Finland’s Chairmanship of the Arctic Council will continue until May 2019. During the conference, President Niinistö will also have bilateral meetings. Organised since 1963, the Munich Security Conference is a discussion forum seeking to promote resolution of conflicts, international cooperation and dialogue. Around 500 foreign and security policy decision-makers will participate in the conference.

President Niinistö deltar i säkerhetskonferens i München8.2.2019 14:37:10 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 3/2019 8.2.2019 Republikens president Sauli Niinistö deltar den 15–17 februari 2019 i den internationella säkerhetskonferensen i München i Tyskland. Lördagen den 16 februari deltar president Niinistö i en paneldebatt om vapenkontroll på konferensens huvudscen. Utöver detta håller President Niinistö inledningsanförandet i en debatt om säkerheten i den arktiska regionen. Finland är ordförande i Arktiska rådet fram till maj 2019. Under konferensen har president Niinistö också bilaterala möten. Säkerhetskonferensen i München har ordnats sedan 1963, och den är ett diskussionsforum för att främja konfliktlösning, internationellt samarbete och dialog. I konferensen deltar inemot 500 beslutsfattare inom utrikes- och säkerhetspolitik från olika delar av världen.

Presidentti Niinistö Münchenin turvallisuuskonferenssiin8.2.2019 14:36:00 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 3/2019 8.2.2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Münchenin kansainväliseen turvallisuuskonferenssiin 15.–17. helmikuuta 2019 Saksassa. Presidentti Niinistö osallistuu lauantaina asevalvontaa käsittelevään paneelikeskusteluun konferenssin päälavalla. Lisäksi presidentti Niinistö pitää avauspuheenvuoron arktisen alueen turvallisuutta koskevassa keskustelussa. Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana toukokuuhun 2019 saakka. Konferenssin aikana presidentti Niinistöllä on myös kahdenvälisiä tapaamisia. Vuodesta 1963 lähtien järjestetty Münchenin turvallisuuskonferenssi on keskustelufoorumi, joka pyrkii edistämään konfliktien ratkaisua, kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Konferenssiin osallistuu lähes 500 ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajaa eri puolilta maailmaa.

President Niinistö to attend Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg17.1.2019 11:48:03 EET | Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 2/2019 17 January 2019 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will attend the Winter Session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, France on Wednesday, 23 January 2019. President Niinistö will address the Assembly, after which the representatives of the Council of Europe member states will have an opportunity to ask questions. Finland currently holds the Presidency of the Council of Europe from 21 November 2018 to 17 May 2019. During his visit to Strasbourg, President Niinistö is scheduled to meet with Secretary General of the Council of Europe Thorbjørn Jagland, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Liliane Maury Pasquier, Council of Europe Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović and President of the European Court of Human Rights Guido Raimondi. President Niinistö will also attend a ceremony to mark the International Day of Commemoration in Memory of the

President Niinistö till Europarådets parlamentariska församlings session i Strasbourg17.1.2019 11:47:41 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 2/2019 17.1.2019 Republikens president Sauli Niinistö deltar i Europarådets parlamentariska församlings session onsdagen den 23 januari 2019 i Strasbourg i Frankrike. Vid sessionen håller president Niinistö ett anförande varefter ledamöterna från Europarådets medlemsländer har möjlighet att ställa frågor till honom. Finland är ordförande i Europarådet från den 21 november 2018 till den 17 maj 2019. I Strasbourg träffar president Niinistö också Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland, ordföranden för Europarådets parlamentariska församling Liliane Maury Pasquier, Europarådets människorättskommissarie Dunja Mijatović och presidenten för Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Guido Raimondi. Utöver detta deltar president Niinistö i ceremonin för den internationella minnesdagen för Förintelsens offer.

Presidentti Niinistö Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen Strasbourgiin17.1.2019 11:47:14 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 2/2019 17.1.2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen täysistuntoon keskiviikkona 23. tammikuuta 2019 Strasbourgissa, Ranskassa. Presidentti Niinistö pitää yleiskokouksessa puheen, jonka jälkeen Euroopan neuvoston jäsenmaiden edustajilla on mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä. Suomi toimii Euroopan neuvoston puheenjohtajana 21.11.2018‒17.5.2019 välisen ajan. Presidentti Niinistö tapaa Strasbourgissa myös Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin, parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Liliane Maury Pasquierin, ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovićin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Guido Raimondin. Lisäksi presidentti Niinistö osallistuu kansainvälisen holokaustin uhrien muistopäivän seremoniatilaisuuteen.

President Niinistö to make a state visit to China7.1.2019 09:25:51 EET | Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 1/2019 7 January 2019 The President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and his spouse Mrs Jenni Haukio will make a state visit to China on 14-15 January 2019. President Niinistö will meet with the President of China Xi Jinping in Beijing on Monday 14 January. In addition to bilateral relations between Finland and China, the presidents will discuss relations between great powers and other international topics. The programme will also include meetings for example with Chinese premier Li Keqiang and the Chairman of the National People’s Congress Li Zhanshu as well as a high-level seminar on climate change. During their visit, President Niinistö and Mrs Haukio will also attend the opening of the China-Finland Winter Sport Year. During President Xi’s state visit to Finland in April 2017, President Niinistö and President Xi agreed to hold a theme year dedicated to winter sports between the two countries. President Niinistö’s delega

President Niinistö på statsbesök till Kina7.1.2019 09:25:12 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 1/2019 7.1.2019 Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio avlägger statsbesök i Kina den 14–15 januari 2019. President Niinistö träffar Kinas president Xi Jinping i Peking måndagen den 14 januari. Presidenterna kommer att diskutera relationerna mellan Finland och Kina, stormaktsrelationerna och andra internationella frågor. I programmet ingår även möten bl.a. med Kinas premiärminister Li Keqiang och talmannen för Kinas nationella folkkongress Li Zhanshu samt ett högnivåseminarium om klimatförändringen. President Niinistö och fru Haukio deltar under besöket också i invigningen av Kinas och Finlands gemensamma temaår för vinteridrott. I samband med att president Xi Jinping avlade statsbesök i Finland i april 2017 beslutade president Niinistö och president Xi att länderna ska ordna ett gemensamt temaår för vinteridrott. I president Niinistös följe i Peking ingår utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen

Presidentti Niinistö valtiovierailulle Kiinaan7.1.2019 09:24:40 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 1/2019 7.1.2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee puolisonsa Jenni Haukion kanssa valtiovierailun Kiinaan 14.–15. tammikuuta 2019. Presidentti Niinistö tapaa Kiinan presidentti Xi Jinpingin Pekingissä maanantaina 14. tammikuuta. Presidenttien välisissä keskusteluissa ovat esillä Suomen ja Kiinan kahdenvälisten suhteiden lisäksi myös suurvaltasuhteet ja muut kansainväliset aiheet. Ohjelmassa on lisäksi tapaamiset muun muassa Kiinan pääministeri Li Keqiangin ja Kiinan kansankongressin puhemiehen Li Zhanshun kanssa sekä ilmastonmuutosta koskeva korkean tason seminaari. Presidentti Niinistö ja rouva Haukio osallistuvat vierailullaan myös Kiinan ja Suomen yhteisen talviurheiluvuoden avajaisiin. Presidentti Niinistö ja presidentti Xi sopivat maiden välisen talviurheilun teemavuoden järjestämisestä presidentti Xin Suomen valtiovierailun yhteydessä huhtikuussa 2017. Presidentti Niinistön seurueeseen Pekingissä kuuluvat ulkomaankauppa- ja kehitys
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>