Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK) edustaa jäsenikseen liittyneitä Suomessa toimivia tuottajayhteisöjä.  Neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat tuottajayhteisöjen yhteinen edunvalvonta, tuottajien toimintaan liittyvän lainsäädännön kehittäminen, toiminnalliset kysymykset sekä alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit. TYNK:iin kuuluvien tuottajayhteisöjen tehtävänä puolestaan on ensisijaisesti hoitaa jäsentensä puolesta tuottajavastuuvelvoitteet eli järjestää kuluttajille maksuttomat tuotteiden vastaanottopaikat sekä tuotteiden kuljetus, kierrätys ja muun jätehuolto ja raportoida siitä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK) edustaa jäsenikseen liittyneitä Suomessa toimivia tuottajayhteisöjä.  Neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat tuottajayhteisöjen yhteinen edunvalvonta, tuottajien toimintaan liittyvän lainsäädännön kehittäminen, toiminnalliset kysymykset sekä alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit. TYNK:iin kuuluvien tuottajayhteisöjen tehtävänä puolestaan on ensisijaisesti hoitaa jäsentensä puolesta tuottajavastuuvelvoitteet eli järjestää kuluttajille maksuttomat tuotteiden vastaanottopaikat sekä tuotteiden kuljetus, kierrätys ja muun jätehuolto ja raportoida siitä Pirkanmaan ELY-keskukselle.