Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.

MFA: Foreign Minister Haavisto discusses with Russian Foreign Minister Lavrov12.8.2020 16:23:29 EEST | Press release

Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto held a telephone conversation with the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Wednesday, 12 August 2020. In addition to the coronavirus situation, the ministers discussed issues relating to the European Union and Russia, the conflict in Ukraine, international Arctic cooperation and international arms control. The ministers also discussed bilateral issues between Finland and Russia and regional issues.

UM: Utrikesminister Haavisto diskuterade med Rysslands utrikesminister Lavrov12.8.2020 16:23:06 EEST | Tiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov förde ett telefonsamtal onsdagen den 12 augusti 2020. Ministrarna diskuterade förutom coronaläget också bland annat frågor i relationen mellan Europeiska unionen och Ryssland, konflikten i Ukraina, internationellt Arktissamarbete och frågor rörande internationell vapenkontroll. Ministrarna diskuterade också frågor som rör Finlands och Rysslands bilaterala relation och regionala frågor.

UM: Ulkoministeri Haavisto keskusteli Venäjän ulkoministeri Lavrovin kanssa12.8.2020 16:22:43 EEST | Tiedote

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kävivät puhelinkeskustelun keskiviikkona 12. elokuuta 2020. Ministereiden keskustelujen aiheina olivat koronatilanteen lisäksi muun muassa Euroopan unionin ja Venäjän väliset kysymykset, Ukrainan konflikti, kansainvälinen arktinen yhteistyö sekä kansainväliset asevalvontakysymykset. Lisäksi ministerit keskustelivat Suomen ja Venäjän kahdenvälisistä asioista ja alueellisista kysymyksistä.

UM: Utrikesminister Haavisto i Irak: "Finland stöder Iraks stabilisering"23.7.2020 21:03:01 EEST | Tiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto besökte Irak den 22–23 juli på inbjudan av utrikesminister Fuad Hussein. Ett av de centrala syftena med besöket var att skapa kontakter till Iraks nya regering, att uttrycka Finlands stöd för Iraks stabiliseringssträvanden och att utbyta tankar om bilaterala och regionala frågor. Irak hör till Europas grannskap och är ett geopolitiskt viktigt land, vars stabilitet och återuppbyggnad i hög grad ligger i Finlands och i hela EU:s intresse.

MFA: Minister Haavisto in Iraq: “Finland supports Iraq’s stabilisation”23.7.2020 21:02:22 EEST | Press release

Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto visited Iraq on 22–23 July at the invitation of Iraq’s Minister of Foreign Affairs Fuad Hussein. The central purpose of the visit was to establish relations with Iraq’s new Government, to express support for Iraq’s stabilisation efforts, and to exchange views on topical bilateral and regional questions. Iraq is located in Europe’s neighbouring region and is an important country geopolitically. Its stability and the start of reconstruction are strongly in the interest of Finland and the whole European Union.

UM: Ministeri Haavisto Irakissa: ”Suomi tukee Irakin vakautta”23.7.2020 21:01:31 EEST | Tiedote

Ulkoministeri Pekka Haavisto vieraili Irakissa 22.–23. heinäkuuta Irakin ulkoministeri Fuad Husseinin kutsusta. Vierailun keskeisenä tarkoituksena oli luoda suhteet Irakin uuteen hallitukseen, ilmaista tuki Irakin vakauspyrkimyksille sekä vaihtaa ajatuksia ajankohtaisista kahdenvälisistä ja alueellisista kysymyksistä. Irak on Euroopan naapurustoa ja geopoliittisesti tärkeä maa, jonka vakaus ja jälleenrakennuksen käynnistyminen ovat vahvasti Suomen ja koko EU:n intressissä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.