Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.

Tiedotteet
4455
Valikko

UM: Utrikesministeriet ordnar i fortsättningen endast miljövänliga möten18.3.2019 15:20:00 EET | Tiedote

Utrikesministeriet har tillsammans med WWF Finland utvecklat och sammanställt anvisningar för hur man ordnar miljövänliga möten. Alla möten som utrikesministeriet arrangerar ska nu planeras på ett ansvarsfullt sätt som beaktar miljön. Utrikesministeriet uppmanar också Finlands ambassader och andra beskickningar att beakta anvisningarna i den utsträckning de lämpar sig för lokala förhållanden.

MFA: Foreign Ministry’s statement on the fifth anniversary of Crimea's illegal annexation17.3.2019 11:34:14 EET | Tiedote

Monday 18 March marks the fifth anniversary of the illegal annexation of Crimea by Russia. Finland condemns Russia's actions because they are contrary to international law and the UN Charter. Finland strongly supports Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity and does not recognise Crimea's annexation to Russia. Together with the European Union, Finland implements the non-recognition policy of the illegal annexation of Crimea and, due to the situation, supports the restrictive measures against Russia.

UM: Utrikesministeriets uttalande med anledning av den femte årsdagen av den olagliga annekteringen av Krim17.3.2019 11:32:38 EET | Tiedote

Måndagen den 18 mars har det gått fem år sedan Rysslands olagliga annektering av Krim. Finland fördömer Rysslands agerande, som strider mot internationell rätt och FN-stadgan. Finland uttrycker sitt starka stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet och erkänner inte Krim som en del av Ryssland. Finland genomför EU:s policy att inte erkänna den olagliga annekteringen och stöder de restriktiva åtgärder som på grund av situationen riktas mot Ryssland.

UM: Ulkoministeriön lausunto Krimin laittoman liittämisen viidentenä vuosipäivänä17.3.2019 11:31:22 EET | Tiedote

Krimin laittomasta liittämisestä Venäjään tulee maanantaina 18.3. kuluneeksi viisi vuotta. Suomi tuomitsee Venäjän toimet kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisina. Suomi antaa vahvan tuen Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, eikä tunnusta Krimiä osaksi Venäjää. Suomi toimeenpanee EU-linjan mukaista laittoman liittämisen tunnustamattomuuspolitiikkaa ja tukee tilanteen vuoksi Venäjään kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä.

MFA: According to the Chancellor of Justice, Foreign Ministry can continue processing pending appointments13.3.2019 14:50:37 EET | Tiedote

A number of ambassadorial appointments to be made during the regular annual round of appointments are under preparation in the Ministry for Foreign Affairs. On Monday 11 March, the Ministry consulted Chancellor of Justice Tuomas Pöysti to clarify the situation. According to the Chancellor of Justice, the Ministry for Foreign Affairs can continue processing of the pending appointments during the caretaker government's term of office.

UM: Enligt justitiekanslern kan utrikesministeriet gå vidare med de utnämningar som redan är under beredning13.3.2019 10:17:12 EET | Tiedote

Flera ambassadörsutnämningar bereds för närvarande vid utrikesministeriet som ett led i den normala årliga rotationen. Utrikesministeriet diskuterade utnämningsläget med justitiekansler Tuomas Pöysti måndagen den 11 mars. Justitiekanslern anser att utrikesministeriet kan gå vidare med de pågående utnämningarna också under expeditionsministären.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.