Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Vake Oy on valtion sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka tukee toiminnallaan Suomen kilpailukykyä ja elinkeinorakenteen uudistamista. Vake sijoittaa suomalaisen yhteiskunnan tulevan kehityksen kannalta tärkeisiin, uusia ratkaisuja luoviin teknologiayrityksiin. Keskitymme vain tarkoin ja perustellusti valittuihin teknologioihin ja ilmiöihin. Yksittäisten asiakasyritysten liiketoiminnan lisäksi Vake tarkastelee sijoituspäätöksissään aina myös työllistämistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaken toimintamalleihin kuuluu omistusten ja suorien sijoitusten lisäksi uusien yritysten perustaminen sekä verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen.

Tiedotteet
2
Valikko

Vake Oy on valtion sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka tukee toiminnallaan Suomen kilpailukykyä ja elinkeinorakenteen uudistamista. Vake sijoittaa suomalaisen yhteiskunnan tulevan kehityksen kannalta tärkeisiin, uusia ratkaisuja luoviin teknologiayrityksiin. Keskitymme vain tarkoin ja perustellusti valittuihin teknologioihin ja ilmiöihin. Yksittäisten asiakasyritysten liiketoiminnan lisäksi Vake tarkastelee sijoituspäätöksissään aina myös työllistämistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaken toimintamalleihin kuuluu omistusten ja suorien sijoitusten lisäksi uusien yritysten perustaminen sekä verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen.