Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Yhtiön kommentti Jouni Hakalan selvitystyöhön:
Samanaikaisesti Vaken hallituksen toimeksiannon kanssa valtio-omistaja antoi Jouni Hakalalle tehtäväksi selvittää valtion sijoitusyhtiöiden tilannetta. Ilmeisesti kahden prosessin päällekkäisyydestä johtuen Hakalan raportti käsittelee Vakea lähinnä yhtiön aiemman vaiheen strategian ja toiminnan painotuksin. Hakalan selvityksessä on tunnistettu Vaken strategiatyön tavoin innovaatio- ja investointipanostusten lisätarve sekä megatrendeihin, kuten digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen, vastaamisen kiireellisyys. Vaken hallitus ehdottaakin uudessa strategiassaan omistajalle yhtiön pääoman suuntaamista juuri näiden tavoitteiden tueksi. Yhtiön pääomat ovat yhtiön strategian toimeenpanon sekä Vakea koskevien hallitusohjelmakirjausten toteuttamisen kannalta kriittisen tärkeät. Sekä Vaken hallituksen strategiaehdotus että Hakalan selvitys ovat omistajan päätöksenteon tausta-aineistoa ja päätöksenteko on nyt heidän käsissään.

Tiedotteet
3
Valikko

Yhtiön kommentti Jouni Hakalan selvitystyöhön:
Samanaikaisesti Vaken hallituksen toimeksiannon kanssa valtio-omistaja antoi Jouni Hakalalle tehtäväksi selvittää valtion sijoitusyhtiöiden tilannetta. Ilmeisesti kahden prosessin päällekkäisyydestä johtuen Hakalan raportti käsittelee Vakea lähinnä yhtiön aiemman vaiheen strategian ja toiminnan painotuksin. Hakalan selvityksessä on tunnistettu Vaken strategiatyön tavoin innovaatio- ja investointipanostusten lisätarve sekä megatrendeihin, kuten digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen, vastaamisen kiireellisyys. Vaken hallitus ehdottaakin uudessa strategiassaan omistajalle yhtiön pääoman suuntaamista juuri näiden tavoitteiden tueksi. Yhtiön pääomat ovat yhtiön strategian toimeenpanon sekä Vakea koskevien hallitusohjelmakirjausten toteuttamisen kannalta kriittisen tärkeät. Sekä Vaken hallituksen strategiaehdotus että Hakalan selvitys ovat omistajan päätöksenteon tausta-aineistoa ja päätöksenteko on nyt heidän käsissään.