Veronmaksajain Keskusliitto
Veronmaksajain Keskusliitto

Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 235 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.

Tiedotteet
172
Valikko

Kuntaverovertailu 2018: Helsinki kevein ja Kokkola kirein maakuntakeskus23.1.2018 06:00 | Tiedote

Maakuntakeskuksista kevein verottaja on kunnallisveroprosenttiaan tänä vuonna puoli prosenttiyksikköä alentanut Helsinki. Esimerkkilaskelmassa keskituloiset palkansaajapuolisot maksavat Helsingissä kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöveroa yhteensä 14 066 euroa. Maakuntakeskuksista kireimmin verottavassa Kokkolassa kyseisiä veroja maksetaan 3 071 euroa enemmän. Kokkolan jälkeen maakuntakeskuksista kirein kunnallinen verotus on Seinäjoella ja Kajaanissa. Keveimmin verottavaa Helsinkiä seuraavat Turku ja Tampere, joista kummankin ero pääkaupunkiin on yli tuhat euroa. Nämä tiedot ilmenevät Veronmaksajain Keskusliiton selvityksestä, jossa on vertailtu kunnallisia veroja Manner-Suomen kunnissa. Selvityksen on laatinut Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluinen. ”Helsingin päätös kunnallisen tuloveroprosentin puolen prosenttiyksikön alentamisesta lisää mukavasti helsinkiläisten veronmaksajien vuotuisia käytettävissä olevia tuloja. Päätöksellä on myös suuri vaikutus koko maan keskimääräiseen k

Mihin veroeurosi käytetään? Veronmaksajien Verotin vastaa18.1.2018 07:24 | Tiedote

Veronmaksajien uusi verkkolaskuri Verotin kertoo jokaiselle käyttäjälle erikseen, miten hänen maksamansa verot ohjautuvat eri julkisten palvelujen ja tulonsiirtojen rahoittamiseen. Laskuri perustuu kuluvan vuoden (2018) tuloverotukseen sekä tilastotietoihin kulutusveroista ja julkisyhteisöjen menoista. Veronmaksajien pääekonomistin Mikael Kirkko-Jaakkolan mukaan Verottimen tavoitteena on parantaa kansalaisten verotietoutta. – Halusimme luoda laskurin, joka auttaa hahmottamaan julkisen sektorin rahoituksen ja tehtävien kokonaiskuvaa yksittäisen veronmaksajan näkökulmasta, Kirkko-Jaakkola sanoo. Laskuri kertoo, miten paljon palkansaaja kartuttaa julkisyhteisöjen kassaa, mutta myös sen, mitä kaikkea sillä summalla saadaan – esimerkiksi maanpuolustuksen tai terveyspalvelujen sektoreilla. Verotin laskee yhteen veronmaksajaan kohdistuvat verot ja veroluonteiset maksut palkkatulojen perusteella. Verotus käsittää valtion tuloverot, kunnallisveron sekä julkisyhteisöihin sisältyvien sosiaaliturv

Veronmaksajat vahvassa kasvussa - jäseniä 235 0002.1.2018 10:05 | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton jäsenmäärä on vuoden 2018 alkaessa 234 727. Jäsenistä on kotitalouksia 190 713 ja yrityksiä 44 014. Vuoden 2017 aikana jäsenmäärä kasvoi 5 425 jäsenellä. ”Suuri jäsenmäärä ja sen vahva kasvu kertovat kansalaisten laajasta luottamuksesta liittoa kohtaan. Samalla se osoittaa, että liiton jäsenilleen tarjoamalle käytännönläheiselle hyötytiedolle on lisääntyvää tarvetta”, toteaa Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Veronmaksajain Keskusliitto on riippumaton kansalaisjärjestö, joka auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa. Veronmaksajien toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, eikä järjestö ota vastaan julkisia avustuksia. Henkilöjäsenen vuosimaksu on 26 euroa ja liittymismaksu kahdeksan euroa. Yritysjäsenmaksu on porrastettu yrityksen työntekijämäärän mukaan. Veronmaksajien jäsen saa jäsenetuna muun muassa henkilökohtaista veroneuvontaa puhelimitse, Taloustaito-lehden ja pääsyn verkkopalvelun veronmaksajat.fi tietopa

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2017: Suomessa kireä progressio12.12.2017 06:00 | Tiedote

Pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireämmäksi, kertoo Veronmaksajien uusi kansainvälinen palkkaverovertailu. Esimerkiksi suomalaista keskipalkkaa eli 42 500 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Verotus iskee ankarasti palkansaajan uralla etenemisen ja lisäansioiden kannustimiin. Keskituloisen palkansaajan sadan euron palkankorotuksesta 47 euroa menee veroihin. Marginaaliveroprosentti on Suomessa 42 500 euron palkkatasolla Pohjoismaiden korkein ja siten vähiten kannustava. Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna hyvin progressiivista. Vertailun suurituloisinta, 138 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa peräti seitsemän prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Suurituloisen veroprosentti on neljänneksi korkein Belgian, Italian ja Ruotsin jälkeen. Kuluvan vuosikymm

Veronmaksajien Lehtinen hallituksen kiinteistöverolinjauksesta: Pakkokiristyksen peruminen oli ainoa oikea ratkaisu17.10.2017 15:22 | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on tyytyväinen hallituksen päätökseen peruuttaa esityksensä kiinteistöveroprosenttien alarajojen korottamisesta. - Hallituksen päätös peruuttaa esitetty kohtuuton kiinteistöverojen pakkokiristys on ainoa oikea ratkaisu, kiittää Lehtinen. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa olisi vuonna 2018 korotettu 0,93 prosentista 1,03 prosenttiin. Tämä olisi pakottanut 170 kuntaa kiristämään kiinteistöverotusta. Euromääräisesti peräti 65 prosenttia pakkokiristyksestä olisi kohdistunut vain kahteen kuntaan eli Helsinkiin ja Espooseen. - Hyvä, että hallitus osasi tehdä tässä tilanteessa oikeat johtopäätökset ja tarkistaa linjaustaan. Lehtinen muistuttaa, että kunnat päättävät vapaasti ansiotuloihin kohdistuvan kunnallisveron tasosta. Kiinteistöverosta kunnat sen sijaan päättävät vain lain sallimien rajojen sisällä. - Myös kiinteistöveron olisi jatkossa oltava aidosti kunnallinen vero, joka tulee

Veronmaksajat listasi: Kiinteistöverojen pakkokiristykset 2018 – Valtaosa kiristyksestä osuu Helsinkiin ja Espooseen6.9.2017 09:00 | Tiedote

Hallituksen aikomus korottaa yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa pakottaa 170 kuntaa kiristämään kiinteistöverotusta ensi vuonna. Lausuntokierrokselle lähetetyn esitysluonnoksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,93 prosentista 1,03 prosenttiin vuonna 2018. Kiinteistövero kiristyy 48 miljoonalla eurolla. Euromääräisesti 65 prosenttia kiristyksestä kohdistuu kahteen kuntaan eli Helsinkiin ja Espooseen. Lisäksi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron alarajan korottaminen pakottaa korotukseen 89 kunnassa vuonna 2018. Tämä kiristää kiinteistöverotusta noin miljoona euroa. - Kuntien tulisi voida päättää mahdollisimman itsenäisesti kiinteistöveron tasosta. Alarajojen nosto pakottaa kiinteistöveron korotuksiin myös sellaiset kunnat, joilla ei ole siihen tarvetta tai halua, muistuttaa Veronmaksajien pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola. Luonnoksessa esitetään kiristystä myös vuodelle 2019, jolloin on tarkoitus korottaa vakituisten asuinrakennust

Veronmaksajat budjettiriihestä: Palkkaverotusta uhanneiden kiristysten purkaminen myönteistä31.8.2017 14:10 | Tiedote

Budjettiriihen verolinjaukset merkitsevät palkkaverotuksen pysymistä suunnilleen ennallaan vuonna 2018. Keskituloisen 3 312 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee 0,1 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,5 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima pysyy käytännössä ennallaan. Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on budjettiriihen veroratkaisujen ja odotettujen sosiaalivakuutusmaksujen muutosten lisäksi huomioitu arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia ja hintatason 1,3 prosenttia vuonna 2018. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen päättämää 300 miljoonan euron kevennyspakettia hyvänä ja tilanteeseen sopivana vastaantulona, joka purkaa pääosan palkkaverotusta ensi vuonna uhanneista kiristyksistä. Solidaarisuusveron alarajan pitäminen ennallaan puolestaan kiristää veroperusteita 30 miljoonaa euroa aiemmin päätettyyn verrattuna,

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus: Hallituksen budjettiriiheen jäi 400 miljoonan euron kevennystarve9.8.2017 17:31 | Tiedote

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus uhkaisi toteutuessaan kiristää palkansaajien verotusta selvästi vuonna 2018. Keskituloisen 3 312 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousisi 0,4 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima alenisi 0,7 prosenttia. Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ja työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksen vero- ja maksumuutosten lisäksi huomioitu arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,2 prosenttia ja hintatason 1,3 prosenttia vuonna 2018. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen odottaa, että palkkaverotusta nyt uhkaavat kiristykset puretaan kokonaan hallituksen budjettiriihessä elokuun lopulla. Näin saadaan turvallinen pohja myös syksyn liittokierrokselle työmarkkinoilla. - Liittokierrokselta laajasti toivottu palkkamaltti ei synny itsekseen, vaan se ede

13.6. on veronmaksajan juhlapäivä: Tiistaista lähtien aletaan tienata itselle12.6.2017 14:46 | Tiedote

Tiistaina 13. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi. Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 43,6 prosenttia suhteessa kansantuotteeseen, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2017 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 13.6. *). Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa. Viime vuosina taksvärkkipäivä on veroasteen nousun vuoksi siirtynyt juhannusviikon läheisyyteen. Suomen veroaste on ollut viime vuosina no

Kolmannes veroista kulutusveroja – Alkoholivero voi nousta1.6.2017 00:05 | Tiedote

Suomen kulutusverotuotot ovat kasvaneet viime vuosina maltillisesti. Suomen arvonlisäverokannat ovat säilyneet ennallaan vuodesta 2013, mutta joidenkin valmisteverojen verotasoja on nostettu. Esimerkiksi tupakka-askin hinnasta verojen osuus on jo 87 prosenttia. Kulutusveroilla kerättiin vuonna 2016 noin 31 miljardia euroa. Tämä ilmenee Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluisen selvityksestä ”Kulutusverotuksen trendit meillä ja muualla”. Selvityksessä on tarkasteltu kulutusverotusta EU- ja OECD-maissa. - Kulutusverotus on Suomessa kireää useilla mittareilla. Kulutusverojen määrä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen on 14,5 prosenttia, joka on kansainvälisessä vertailussa korkea osuus. Kaikista julkisyhteisöjen verotuloista kulutusverot kattavat noin kolmanneksen, Kalluinen toteaa. Kulutusverotasot kiristyivät Euroopassa yleisesti vuosikymmenen alussa, mutta tilanne on tasapainottunut vuoden 2015 jälkeen. Suomen kulutusverotuksessa on tapahtunut merkittävä muutos autoilun verorakenteess

Veronmaksajien Lehtinen kannustinloukuista: Päivähoitomaksujen alennus positiivista, triplaprogressio kuitenkin säilyy25.4.2017 23:25 | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen esittämää päivähoitomaksujen alennusta positiivisena askeleena kannustinloukkujen purkamisessa. - Varsinkin sisaruksista menevän päivähoitomaksun alentaminen kaikilla tulotasoilla on hyvä askel, joka lieventää monilapsisissa perheissä tuloharkintaisista päivähoitomaksuista nyt aiheutuvia ongelmia, Lehtinen kiittää. - Ensimmäisen lapsen osalta maksujen alentamisen rajaaminen vain pieni- ja keskituloisille ei ole sen sijaan yhtä onnistunut ratkaisu. Se lähinnä siirtää kannustinongelmia paikasta toiseen, mutta ei ratkaise perusongelmaa. Lehtinen muistuttaa, että päivähoitomaksujen tulosidonnaisuus tulee perusteettomana ”triplaprogressiona” tulonsiirtojen ja progressiivisen tuloverotuksen päälle. Tästä kolminkertaisesta progressiosta aiheutuu aina kannustinongelmia pienten lasten vanhemmille. Maksukykyä tasataan tuntuvasti jo verotuksen ja tulonsiirtojen kautta, joten sitä ei lähtökohtaisesti pitäisi tehdä enää pa

Veronmaksajien Kaari: Muista vaatia työmatkakulujen vähentämistä veroilmoituksessa6.4.2017 09:03 | Tiedote

”Verotus ei ole vielä niin automaattista, että kaikki verovähennykset saisi vaatimatta niitä itse”, Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies Päivi Kaari muistuttaa. ”Esimerkiksi matkakulut eivät siirry vuoden vaihteessa saapuvalta perusverokortilta esitäytetylle veroilmoitukselle. Ne näkyvät ilmoituksessa vain, jos olet ilmoittanut ne hankkiessasi uuden verokortin eli niin sanotun muutosverokortin”, Kaari ohjeistaa. ”Älä vähennä itse omavastuuosuutta, vaan merkitse matkakulut kokonaan esitäytetylle veroilmoitukselle.” ”Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten yläraja on 7 000 euroa. Omavastuu on 750 euroa, joten saat täyden vähennyksen, jos matkakulusi ovat olleet vähintään 7 750 euroa viime vuonna”, Kaari kertoo. ”Jos olet kuitenkin ollut osan vuotta työttömänä, omavastuu on alempi kuin 750 euroa, eli siinä tapauksessa alle 750 euron matkakulutkin kannattaa ilmoittaa”, hän jatkaa. Myös kotitalousvähennystä pitää itse hakea. Jos olet viime vuonna esimerkiksi remontoinut koti

Antti Oksanen Veronmaksajien viestintäjohtajaksi28.3.2017 11:38 | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton viestintäjohtajaksi on nimitetty valtiotieteiden maisteri Antti Oksanen, 48. Hän aloittaa tehtävässä 1. kesäkuuta. Oksanen siirtyy Veronmaksajiin Yleisradiosta taloustoimituksen esimiehen tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut pitkällä mediaurallaan muun muassa Talentumin lehtien digijulkaisujen sisältöjohtajana sekä Tietoviikko- ja MikroPC-lehtien päätoimittajana. Hänellä on kokemusta myös yritysviestinnästä sekä edunvalvontatehtävistä Amerikkalaisen kauppakamarin johtajana. Oksanen tulee vastaamaan Veronmaksajien viestinnästä ja hänen tärkein tehtävänsä on toimia pohjoismaiden suurimman talousaikakauslehden Taloustaidon päätoimittajana. Taloustaidon nykyinen päätoimittaja Antti Marttinen on jäämässä loppukesästä eläkkeelle. - Olen todella tyytyväinen, että saamme Antti Oksasen kaltaisen kokeneen ja monipuolisen osaajan kehittämään Taloustaitoa, verkkopalveluitamme ja viestintäämme, jotta pystymme jatkossakin parhaiten hyödyntämään alati digitalisoituvan media

Veronmaksajien Lehtinen yritysverotustyöryhmästä: Osinkoverotuksen kiristäminen perusteetonta - muuten linjakas esitys9.2.2017 10:44 | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ei pidä yritysverotustyöryhmän esittämää osinkoverotuksen kiristämistä perusteltuna. - Sijoituksia työllistävään yritystoimintaan on syytä kannustaa, eikä yritysten vahvojen taseiden merkitystä suhdannepuskurina pidä kevytmielisesti vähätellä. Listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotuksen selvä kiristäminen olisi askel väärään suuntaan. - Työryhmän esityksiä huojennettujen osinkojen veronalaisen osuuden huomattavasta korottamisesta ja tuottoprosentin leikkaamisesta puoleen ei tule toteuttaa. Yritysverotuksessa ja ansiotulojen verotuksessa työryhmän esitykset ovat sen sijan Lehtisen mielestä linjakkaita ja kannatettavia. - On hyvä, että työryhmä on pidättyväinen yritysverotuksen rakenteellisessa muuttamisessa ja korostaa kohtuullisen ja kilpailukykyisen verokannan merkitystä selkeän ja laajan veropohjan vastapainona. - Yritysverotuksessa on erityisen tärkeää, että veropolitiikka on ennustettavaa, johdonmukaista ja pitk

Veronmaksajien Lehtinen: Uusia tiemaksuja ei tarvita – autoveron alentaminen olisi myönteistä19.1.2017 11:58 | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää liikenne- ja viestintäministeriön esittämää uutta aikaan sidottua tiemaksua tarpeettomana ja nykyisten verojen kanssa päällekkäisenä lisäyksenä verojärjestelmään. - Nykyisin jo käytössä oleva ajoneuvovero on aikaan perustuva tienkäyttömaksu. Ministeriön nyt esittämä uusi pakollinen tiemaksu olisi sen kanssa päällekkäinen tarpeeton lisäys verojärjestelmään. - Uudesta tiemaksusta aiheutuisi perusteetonta vaivaa ja ylimääräisiä kustannuksia niin autoilijoille kuin veroja ja maksuja hallinnoiville viranomaisillekin. Positiivista ministeriön ehdotuksissa on rohkea aloite autoveron poistamisesta. Tällä vaalikaudella hallitus on jo aiemmin päättänyt vuosittain alentaa autoveroa. Verotuksen asteittainen siirtäminen auton hankinnasta sen käyttöaikaan on pitkään noudatettu järkevä linja, jota on hyvä jatkaa edelleen. - Autoveron poistaminen kertaheitolla kokonaan on radikaali ajatus, joka synnyttäisi helposti kohtuuttomia tilanteit

Kuntaverovertailu 2017: Kokkola maakuntakeskusten kovin verottaja18.1.2017 04:00 | Tiedote

Veronmaksajat selvitti, millä tasolla ovat kuntien verot ennen kevään kunnallisvaaleja ja lähestyviä soteratkaisuja. Kokkolassa maksetaan vuonna 2017 maakuntakeskusten korkeimpia kunnallisia veroja. Keskituloinen palkansaajaperhe maksaa Kokkolassa 2 697 euroa enemmän kunnallisia veroja kuin Helsingissä, jossa verotus on Manner-Suomen maakuntakeskusten keveintä. Kokkolassa keskituloinen palkansaajaperhe maksaa kunnittain määräytyviä veroja yhteensä 17 036 euroa vuonna 2017. Summaan sisältyvät kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöverot. Kokkolan jälkeen kireimpiä verottajia maakuntakeskuksista ovat Seinäjoki ja Kajaani. Kevyimpiin verottajiin lukeutuvat Helsingin ohella Turku ja Tampere. Veronmaksajain Keskusliiton selvityksessä on vertailtu kunnallisia veroja Manner-Suomen kunnissa. Selvityksen on laatinut Veronmaksajien ekonomisti Leena Savolainen. Kunnallisveroprosentti on tärkein syy kaupunkien verorasituksen eroihin. Kokkola nosti tänä vuonna kunnallisveroprosenttiaan 0,25 prosenttiy

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016: Suomen jyrkkä progressio heikentää kannustimia30.11.2016 04:00 | Tiedote

Pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireämmäksi. Esimerkiksi suomalaista keskipalkkaa eli 42 200 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Tällä tulotasolla verotus on vertailumaiden viidenneksi kireintä. Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Vertailun suurituloisinta, 137 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa peräti 7,8 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Suurituloisen veroprosentti on kolmanneksi korkein Belgian ja Italian jälkeen. Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa* neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola. Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suome

Veronmaksajat listasi budjetin vaikutukset: Kiinteistöveroa pakko kiristää 125 kunnassa26.9.2016 09:57 | Tiedote

Hallituksen päätös korottaa kiinteistöveron alarajoja pakottaa 125 kuntaa kiristämään kiinteistöverotusta vuonna 2017. Vakinaisen asunnon kiinteistöveron alarajan korottaminen 0,37 prosentista 0,41 prosenttiin pakottaa 53 kuntaa korottamaan veroprosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korotus 0,80 prosentista 0,93 prosenttiin pakottaa puolestaan korotukseen 90 kunnassa. Lisäksi korotetaan muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin alarajoja. Euromääräisesti yli 60 prosenttia kiristyksistä kohdistuu kahteen kuntaan eli Helsinkiin ja Espooseen. - Kuntien tulisi voida päättää mahdollisimman itsenäisesti kiinteistöveron tasosta. Alarajojen nosto pakottaa kiinteistöveron korotuksiin myös sellaiset kunnat, joilla ei ole siihen tarvetta tai halua, muistuttaa Veronmaksajien ekonomisti Leena Savolainen. Lisätiedot: Ekonomisti Leena Savolainen, Veronmaksajat, puh. 09 6188 7327, 045 6711 900 www.veronmak

Veronmaksajat budjettiriihestä: Päivähoitomaksuissa hyvä ratkaisu; palkkavero kevenee 0,6 %-yksikköä1.9.2016 20:48 | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää myönteisenä hallituksen päätöstä luopua päivähoitomaksujen rajusta korottamisesta työssäkäyviin vanhempiin tähdätyllä mallilla. - Työnteon kannustimia rajusti heikentävä päivähoitomaksujen korotus olisi ollut selvässä ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa. Äitien patisteleminen maksukorotuksilla pois työelämästä ei olisi todellakaan auttanut nostamaan työllisyysastetta. - Hyvä, että hallituksessa nyt järki voitti ja työssäkäyvien vanhempien päivähoitomaksuja ei korotetakaan. Budjettiriihen verolinjaukset keventävät palkansaajien verotusta vuonna 2017. Keskituloisen 3 305 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,6 prosenttiyksikköä 31,1 prosentista 30,5 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima paranee 0,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa keskituloisen palkansaajan ostovoiman kohentumista noin 200 eurolla ensi vuonna. Lehtinen pitää budjettiriihen linjauksia ansiotulojen verotuksessa kokonaisuute

Kikyn kattavuus yli 90 prosentin: Keskituloisen verotus kevenee 0,6 %-yksikköä, ostovoima paranee 200 euroa29.8.2016 11:18 | Tiedote

Kilpailukykysopimuksen kattavuuden nouseminen yli 90 prosentin keventää lisää palkansaajien verotusta vuonna 2017. Nyt laukeava sadan miljoonan euron lisäkevennys mukaan luettuna keskituloisen 3 305 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,6 prosenttiyksikköä 31,1 prosentista 30,5 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima paranee 0,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa keskituloisen palkansaajan ostovoiman kohentumista noin 200 eurolla ensi vuonna. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen lupaaman lisäporkkanan laukeamista hyvänä lisänä jo alunperinkin myönteiseen kevennyslinjaan. - Hyvästä kevennyksestä tulee vielä vähän parempi. Nyt palkansaajien ostovoimanäkymä ensi vuodelle on jo aika lupaava äärimaltillisen palkkalinjan jatkumisesta huolimatta. - Hallituksen veroporkkana on kantanut hyvää hedelmää, kun kikyn kattavuus on saatu nousemaan jo yli 90 prosenttin. - Oletamme myös luvatun lisäkevennyksen kohdistuvan hallituksen kiky-linjauksen ja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 235 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.