VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Undantagsförfarandena i skötseln av statsfinanserna var motiverade under coronatiden – de normala förfarandena bör återupptas snabbt22.9.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Enligt Statens revisionsverk har statens stimulans- och stödåtgärder varit viktiga för att trygga ekonomin, och försörjningsberedskapen har fungerat under undantagsförhållandena. Inriktningen av företagsstöden, som beviljades till följd av coronasituationen, fungerade däremot inte särskilt väl. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de mest väsentliga observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

Poikkeusmenettelyt valtion taloudenpidossa olivat perusteltuja korona-aikana – normaalimenettelyihin tulisi palata ripeästi22.9.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan valtion elvytys- ja tukitoimet ovat olleet tärkeä talouden turvaaja ja huoltovarmuus on toiminut poikkeusoloissa. Koronatilanteen perusteella myönnetyt yritystuet sen sijaan eivät kohdentuneet erityisen hyvin. VTV on julkaissut vuosikertomuksensa, joka kokoaa yhteen keskeisimmät huomiot valtiontaloudesta ja -hallinnosta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.