Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.

Tiedotteet
64
Valikko

YTN: Työaikalaissa hyviä avauksia, toteutumista valvottava nykyistä paremmin7.7.2017 13:22 | Tiedote

Tänään julkistetussa luonnoksessa uudeksi työaikalaiksi on hyviä avauksia: soveltamisala laajenisi hieman ja työntekijöille avautuisi uusia mahdollisuuksia vaikuttaa itse oman työaikansa sijoitteluun työaikapankin ja joustotyöajan avulla. Jatkovalmistelussa on huomioitava se, ettei lain soveltamisalan laajennusta vesitetä erilaisilla poikkeuksilla. Samoin työtehtävissä matkustamiseen käytetty aika on noteerattava selvästi työhön sidonnaiseksi ajaksi.

YTN: Muuntokoulutus ratkaisu suunnittelu- ja konsulttialan osaajapulaan15.6.2017 15:50 | Tiedote

Tänään julkistetun selvityksen mukaan suunnittelu- ja konsulttialalla on kasvava työvoiman tarve. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry arvioi alalle syntyvän osaamisvajeen olevan vähintään 9000 korkeakoulutetun verran vuosina 2017-2025. Ratkaisuksi esitetään alan koulutusmäärien merkittävää lisäystä. Ylemmät Toimihenkilöt YTN esittää tämän sijaan muuntokoulutusohjelmaa, mikä vastaisi nopeammin osaajapulaan.

YTN: Kaupan alan työnseisaus onnistui2.5.2017 10:17 | Tiedote

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden painostustoimet käynnistyivät keskiyöllä. Niiden tarkoituksena on vauhdittaa sopimusneuvottelujen aloittamista ja tehdä näkyväksi tämän avainryhmän tuloksellinen työ, jota työantaja ei arvosta. Arvostuksen puute näkyy konkreettisesti esimerkiksi asiantuntijoiden ja esimiesten kohtuuttomissa työkuormissa, korvauksettomissa ylitöissä sekä palkankorotusten maksamisessa. Alan ylemmät toimihenkilöt osallistuivat työnseisaukseen laajalla rintamalla.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.