Helsingin yliopisto
Tiedotteet
3390
Valikko

Helsingin yliopisto osallistuu globaalien kestävyysongelmien ratkaisemiseen perustamalla Kestävyystieteen instituutin17.1.2018 10:10 | Tiedote

Ilmastonmuutos, köyhyys, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden ehtyminen ovat aikamme akuutteja kestävyysongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii ratkaisuhakuista ja tieteidenvälistä tutkimusta. Kestävyystieteen instituutti (HELSUS) vastaa haasteeseen palkkaamalla kymmenen uutta professoria ja yhdistämällä lähes 200 tutkijaa kuudesta eri tiedekunnasta.

Sormenjälkitutkimusten laatu ja asiantuntijuus tärkeä osa rikostutkinnan luotettavia tuloksia15.1.2018 09:09 | Tiedote

Asiantuntijapalveluiden tuottamiseen käytettävien eri tietojärjestelmien ja tutkimusprosessien digitalisointi, standardit ja laatujärjestelmät, alati kasvava tieteellisten tutkimusten ja niiden tuottamien tulosten soveltamispaineet sekä myös maailmanlaajuinen verkostoituminen ja tietojen vaihtoon liittyvät haasteet tuottavat jatkuvasti uusia osaamisvaatimuksia ja palveluita eri asiantuntija-aloille. Haasteet koskettavat myös Keskusrikospoliisin Rikosteknistä laboratoriota ja siellä työskenteleviä sormenjälkiasiantuntijoita. Rikostekninen laboratorio on jo vuosia kehittänyt toimintaansa kohti yhtenäisiä ja läpinäkyviä toimintamalleja, kriteereitä ja työprosesseja sekä osaamisen pätevyysvaatimuksia.

Helsingin yliopistolle yli 4 miljoonaa euroa Pohjoismaiden tutkimukseen3.1.2018 09:31 | Tiedote

Nordforsk on myöntänyt noin 4,3 miljoonaa euroa Reimagining Norden in an Evolving World –tutkimuskonsortiolle (ReNEW). Kuudesta yliopistosta koostuvaa konsortiota johtaa Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS. Konsortio tähtää strategiseen yhteistyöhön, jonka puitteissa syntyy uutta tietoa ja uusi tapa nähdä Pohjoismaat, sekä sisältä käsin että globaalista perspektiivistä.

Korkeakoulu-uudistukset edellyttävät yhteistyötä erikoistumisen sijaan3.1.2018 08:29 | Tiedote

Kiristyvä taloudellinen kilpailu on lisännyt korkeakoulujen pyrkimyksiä tehostaa toimintaansa organisaatiouudistuksilla. Suomessa esimerkkejä yliopistojen uudistustoimista ovat esimerkiksi taiteen, tekniikan ja kauppatieteen alojen yhteisen Aalto-yliopiston perustaminen 2010 sekä marraskuussa 2017 toimintansa aloittanut Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology).

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>