VR-Yhtymä Oyj

VR Groupin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 – Matkustajat palasivat raiteille, Venäjän hyökkäyssodan vuoksi päätettiin idänliikenteen alasajosta

30.8.2022 13:00:01 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Puolivuosikatsaus

VR-Yhtymä Oyj, puolivuosikatsaus, 30.8.2022 klo 13.00

VR Groupin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 – Matkustajat palasivat raiteille, Venäjän hyökkäyssodan vuoksi päätettiin idänliikenteen alasajosta

VR-Yhtymä Oyj (”VR Group”) raportoi puolivuosikatsauksessaan, että suomalaiset ovat palanneet joukolla raiteille. Pandemian hellitettyä junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti maaliskuusta lähtien. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi päätettiin idänliikenteen alasajosta, minkä seurauksena VR Groupin kokonaistulos painui tappiolle. Lähivuosien investointien rahoittamiseksi yhtiö laski liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainansa.

Huhti-kesäkuu 2022 (Q2):

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19,0 % ja oli 240,6 (202,2) miljoonaa euroa.  

 • Liikevoitto oli –39,9 (–8,3) miljoonaa euroa tappiollinen eli –16,6 % (–4,1 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 (–10,3) miljoonaa euroa eli 2,3 % (–5,1 %) liikevaihdosta.   

 • Konserni alaskirjasi kokonaisuudessaan idän Allegro-liikennöintiin liittyvän kaluston ja varaosat, yhteensä 45,4 miljoonaa euroa.  

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 56,2 (48,7) miljoonaa euroa.  

 • Matkamäärät kasvoivat huhti-kesäkuussa 99,2 % kaukoliikenteen junissa, joissa tehtiin 3,4 (1,7) miljoonaa matkaa.  

 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit pienenivät –26,5 % idänliikenteen alasajon seurauksena ja olivat 7,1 (9,7) miljoonaa tonnia.  

 • Konsernin emoyhtiön yhtiömuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi.  

 • Lähivuosien investointien rahoittamiseksi konserni laski liikkeelle 300 miljoonan euron suuruisen vihreän joukkovelkakirjalainan, joka listattiin Helsingin pörssiin. 

Tammi-kesäkuu 2022 (H1): 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 13,6 % ja oli 442,7 (389,7) miljoonaa euroa.   

 • Liikevoitto oli –64,8 (–23,0) miljoonaa euroa tappiollinen eli –14,6 % (–5,9 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli –19,5 (–25,0) miljoona euroa eli –4,4 % (–6,4 %) liikevaihdosta.  

 • Konserni alaskirjasi kokonaisuudessaan idän Allegro-liikennöintiin liittyvän kaluston ja varaosat, yhteensä 45,4 miljoonaa euroa.  

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 59,3 (56,1) miljoonaa euroa. 

 • Konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja Lauri Sipponen irtisanottiin tehtävästään 4.4.2022. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin matkustajaliikennejohtaja Topi Simola. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Elisa Markula. Hän aloittaa tehtävässään 30.8.2022. 

 • Kaukoliikenteessä tehtiin 5,6 (3,0) miljoonaa matkaa, ja määrä oli 88,0 % korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.   

 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit olivat katsauskaudella –19,7 % alhaisemmat kuin edellisenä vuonna idänliikenteen alasajon seurauksena ja olivat 14,9 (18,5) miljoonaa tonnia. 

VR Groupin tunnusluvut  

4-6/2022  

4-6/2021  

1-6/2022  

1-6/2021  

1-12/2021  

Liikevaihto, M€  

240,6  

202,2  

442,7  

389,7  

838,3  

Liikevoitto, M€  

-39,9  

-8,3  

-64,8  

-23,0  

-22,7  

% liikevaihdosta  

-16,6  

-4,1  

-14,6  

-5,9  

-2,7  

Vertailukelpoinen liikevoitto, M€  

5,4  

-10,3  

-19,5  

-25,0  

-14,1  

% liikevaihdosta  

2,3  

-5,1  

-4,4  

-6,4  

-1,7  

Tilikauden voitto, M€  

-22,5  

-3,2  

-37,5  

-14,4  

-13,7  

  

  

  

  

  

  

Liiketoiminnan rahavirta, M€  

56,2  

48,7  

59,3  

56,1  

138,1  

Investoinnit, M€  

44,6  

36,7  

74,8  

79,6  

168,8  

  

  

  

  

  

  

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€  

1 873,3  

1 530,1  

1 873,3  

1 530,1  

1 583,1  

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %  

-4,8  

-1,3  

-4,0  

-1,9  

-0,5  

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %  

5,6  

-1,9  

1,2  

-2,2  

0,0  

  

  

  

  

  

  

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€  

274,1  

200,1  

274,1  

200,1  

238,1  

Nettovelkaantumisaste, %  

21,4  

16,0  

21,4  

16,0  

18,6  

  

  

  

  

  

  

Henkilöstö keskimäärin  

5 737  

5 625  

5 681  

5 647  

5 620  

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2021 vuosikertomuksessa.  

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Vt. toimitusjohtaja (29.8.2022 saakka) Topi Simola:  

  “VR Groupissa olemme tyytyväisiä siihen, että suomalaiset ovat palanneet joukolla raiteille. Junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti maaliskuusta lähtien – heinäkuussa teimme kaukoliikenteen matkamäärissä kaikkien aikojen ennätyksen, kun kuljetimme yhden kuukauden aikana 1,4 miljoonaa matkustajaa.

Matkamäärien nousu on ollut pandemian hellitettyä voimakasta. Olemme VR Groupissa tehneet jatkuvaa ja tuloksellista työtä junamatkailun houkuttelevuuden lisäämiseksi. Olemme pitäneet lippujen hinnat alhaisina kustannusten noususta huolimatta, lisänneet tarjontaa ja uudistaneet palveluitamme. Myös polttoaineiden hinnan nousu keväällä vähensi yksityisautoilun suosiota.

Kokonaisuutena puolivuotisjakson luonne oli jyrkän kahtiajakautunut. Samaan aikaan kun pandemia hellitti ja matkustus palautui henkilöliikenteessä, Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa aiheutti kansainvälisen kriisin. Venäjän hyökkäyssodan ja länsimaiden pakotteiden seurauksena VR Group on päättänyt Venäjään liittyvien toimintojensa keskeyttämisestä. Tämän seurauksena konsernin kokonaistulos painui tappiolle.

VR Group on tehnyt päätöksen idän tavaraliikenteen lopettamisesta vuoden loppuun mennessä. Allegro-matkustajaliikenne keskeytettiin maaliskuussa. VR Group on käynnistänyt neuvottelut, joissa konserni luopuu idän tavaraliikenteeseen liittyvistä osakkuus- ja tytäryhtiöistään.

Kriisin aikana VR Group on pyrkinyt monin tavoin osoittamaan tukeaan Ukrainalle. Muun muassa maaliskuussa VR Groupin täyttäessä 160 vuotta konserni lahjoitti 160 000 euroa Ukrainaan humanitääriseen apuun. Ukrainalaiset pääsevät Suomessa VR:n kauko- ja lähiliikenteen junien kyytiin maksutta näyttämällä Ukrainan passia.

Koronapandemia hiljensi junamatkustusta voimakkaasti vielä alkuvuodesta 2022. Omikron-virusmuunnos ja viranomaisrajoitukset vaikuttivat matkamääriin erityisesti tammi-helmikuussa. Maaliskuussa matkamäärät kääntyivät lupaavaan kasvuun, ja tämän jälkeen suunta on ollut pelkästään ylöspäin. Touko- ja kesäkuussa matkamäärät ylsivät jo lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle. Puolivuotisjakson jälkeen heinäkuussa saavutimme kaikkien aikojen ennätyksen. Katsauskaudella Väyläviraston suorittamat ratatyöt haittasivat junaliikennettä ja vaikuttivat negatiivisesti junien täsmällisyyteen. 

Lähivuosina VR Group suunnittelee investoivansa uuteen ympäristöystävälliseen kalustoon noin miljardi euroa. Investoimme vuosina 2022–2026 muun muassa uusiin sähkövetureihin, lähi- ja yöjunakalustoon sekä nykyisen kaluston kunnossapitoon ja elinkaaren jatkoon. Investointien rahoittamiseksi laskimme liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme. 

Vihreän rahoituksen investointiohjelma tehostaa VR Groupin ympäristötavoitteiden toteutumista. VR Group on asettanut vuosille 2021–2025 koko konsernia koskevat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, jotka koostuvat päästöjen vähentämisestä, energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämisestä sekä kemikaaliturvallisuudesta. Olemme myös sitoutuneet Suomen valtion asettamiin ilmastotavoitteisiin, joiden mukaan Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. 

Maaliskuussa julkistimme merkittävän uutisen toimintamme laajentumisesta Ruotsiin. Ostimme ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattori Arriva Sverigen. Yrityskauppa toteutui 1.7.2022. Arriva Sverige liitettiin konserniin osaksi VR Matkustajaliikennettä. Yhtiössä työskentelee 3 400 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa vuosittain. Tähtäämme kaupalla strategiamme mukaiseen kasvuun pohjoismaisilla joukkoliikennemarkkinoilla ja vahvistamme kaupunki- ja lähiliikenteen osaamistamme.”

VR-Yhtymä Oyj 

Hallitus

Lisätietoja: 

VR Groupin mediadeski, puh. 029 434 7123

 

Liitteet: VR Groupin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 (pdf) 

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Olemme matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka luo edelläkävijänä liikkumisen tulevaisuutta Suomessa ja Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista vankalla 160 vuoden kokemuksella. Samalla kun pidämme yhteiskunnan liikkeessä, kasvatamme sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Näin lisäämme hyvinvointia ja kuljetamme kohti hiilineutraalia huomista. 

Yrityksemme on Suomen valtion omistama. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 838,3 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 5 620 rautaista ammattilaista. Kyydissämme tehtiin 83,9 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 42,7 miljoonaa tonnia tavaraa. Lisäksi laajennuimme 1.7.2022 Ruotsiin, jossa tytäryhtiömme VR Sverigen liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja matkamäärä noin 110 miljoonaa vuosittain. Samalla saimme 3 200 uutta kollegaa.  

Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme kaikessa toiminnassamme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye