Admicom Oyj

ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023: Kasvustrategian toteutus jatkui haastavassa markkinassa. Toistuvien tuottojen orgaaninen kasvu +11 % ja käyttökatemarginaali 37 % liikevaihdosta

19.1.2024 09:00:00 EET | Admicom Oyj | Yhtiötiedote

Admicom Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1. -31.12.2023

ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023: Kasvustrategian toteutus jatkui haastavassa markkinassa. Toistuvien tuottojen orgaaninen kasvu +11 % ja käyttökatemarginaali 37 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.1.2024 KLO 9:00

 

Loka-joulukuun 2023 (Q4) yhteenveto

 • Vertailukelpoinen toistuvien tuottojen orgaaninen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (7,0), kasvua 6,7 % vertailukaudesta
 • Liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa (8,0), kasvua 1,9 % vertailukaudesta. Kasvu oli kokonaan orgaanista.
 • Käyttökate (EBITDA) laski 17,2 % ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,9), eli 29,8 % liikevaihdosta (36,7 %).
 • Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) laski 16,1 % ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,9), eli 29,4 % liikevaihdosta (35,7 %).
 • Liikevoitto laski 59,7 % ollen 0,7 miljoonaa euroa (1,8) ja katsauskauden tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (1,2). Katsauskaudella kirjattiin 1,0 miljoonan euron ylimääräinen poisto Kotopron liikearvoon poistoajan muutoksesta johtuen.
 • Helena Marjokorpi (FM) nimitettiin Admicom Oyj:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2024 alkaen.

Tammi-joulukuun 2023 yhteenveto

 • Vertailukelpoinen toistuvien tuottojen orgaaninen liikevaihto oli 30,3 miljoonaa euroa (27,3), kasvua 10,8 % edellisvuodesta.
 • Liikevaihto oli 34,3 miljoonaa euroa (31,6), kasvua 8,6 % edellisvuodesta. Kasvusta 5,6 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 3,0 prosenttiyksikköä yritysostoihin liittyvää epäorgaanista kasvua.
 • Jatkuva vuosilaskutus (ARR)1) kasvoi 8,5 % ja oli 32,5 miljoonaa euroa (30,0).
 • Käyttökate (EBITDA) laski 9,3 % ja oli 12,8 miljoonaa euroa (14,1), eli 37,3 % liikevaihdosta (44,6 %).
 • Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) laski 7,7 % ja oli 12,7 miljoonaa euroa (13,7), eli 36,9 % liikevaihdosta (43,4 %).
 • Liikevoitto laski 18,4 % ollen 8,8 miljoonaa euroa (10,8). Tilikauden tulos laski 20,8 % ja oli 6,3 miljoonaa euroa (8,0). Tilikaudella kirjattiin 1,0 miljoonan euron ylimääräinen poisto Kotopron liikearvoon poistoajan muutoksesta johtuen.
 • Emoyhtiön hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkona 0,70 euroa / osake.

1) Jatkuva vuosilaskutus = jakson lopussa oleva kuukausittainen toistuva liikevaihto (MRR) x 12 lisättynä vuositasauslaskutuksen ja tilinpäätösveloitusten viimeisen 12 kuukauden aikana kertyneellä liikevaihdolla. 

 

Avainluvut 

 

ADMICOM KONSERNI

10-12/
2023

10-12/
2022

Muutos
%

7-12/
2023

7-12/
2022

Muutos
%

1-12/
2023

1-12/
2022

Muutos
%

Liikevaihto, 1 000 euroa

8 194

8 039

1,9 %

16 696

16 079

3,8 %

34 321

31 615

8,6 %

Vertailukelpoinen toistuvien tuottojen

orgaaninen liikevaihto, 1 000 euroa 1

7 458

6 990

6,7 %

15 301

14 160

8,1 %

30 293

27 348

10,8 %

% liikevaihdosta

91,0 %

86,9 %

 

91,6 %

88,1 %

 

88,3 %

86,5 %

 

Käyttökate (EBITDA),

1 000 euroa

2 443

2 948

-17,2 %

6 205

6 775

-8,1 %

12 800

14 115

-9,3 %

       % liikevaihdosta

29,8 %

36,7 %

 

37,2 %

42,0 %

 

37,3 %

44,6 %

Liikevoitto ennen liikearvon

poistoja (EBITA), 1 000 euroa 2

2 408

2 868

-16,1 %

6 135

6 594

-7,0 %

12 676

13 735

-7,7 %

       % liikevaihdosta

29,4 %

35,7 %

 

36,7 %

41,0 %

 

36,9 %

43,4 %

 

Liikevoitto, 1 000 euroa

721

1 790

-59,7 %

3 724

4 715

-21,0 %

8 823

10 811

-18,4 %

% liikevaihdosta

8,8 %

22,3 %

 

22,3 %

29,3 %

 

25,7 %

34,2 %

Katsauskauden tulos,

1 000 euroa

455

1 239

-63,3 %

2 649

3 378

-21,6 %

6 317

7 975

-20,8 %

% liikevaihdosta

5,5 %

15,4 %

 

15,9 %

21,0 %

 

18,4 %

25,2 %

Oman pääoman tuotto, %

6,4 %

17,3 %

 

19,1 %

24,4 %

 

21,7 %

26,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

5,8 %

17,0 %

 

15,3 %

15,1 %

 

23,2 %

29,2 %

Omavaraisuusaste, %

72,7 %

59,9 %

 

72,7 %

59,9 %

 

72,7 %

59,9 %

Nettovelkaantumisaste, %

-19,9 %

-8,3 %

 

-19,9 %

-8,3 %

 

-19,9 %

-8,3 %

Osakekohtainen tulos, EPS €

0,09

0,25

-63,3 %

0,53

0,68

-21,6 %

1,27

1,60

-20,8 %

Taseen loppusumma,

1 000 euroa

40 584

49 611

 

40 584

49 611

 

40 584

49 611

Henkilöstömäärä jakson lopussa

271

241

 

271

241

 

271

241

ARR  jakson lopussa,

miljoonaa euroa

32,5

30,0

8,5 %

32,5

30,0

8,5 %

32,5

30,0

8,5 %

Osakkeiden lukumäärä

jakson lopussa, 1 000 kpl

4 986

4 986

 

4 986

4 986

 

4 986

4 986

 1) Vertailukelpoiseen toistuvien tuottojen orgaaniseen liikevaihtoon lasketaan mukaan toistuvat ohjelmistotuotot sekä toistuvien tilitoimistopalveluiden liikevaihto. PlanMan Oy on sulautunut osaksi Tocoman Oy:tä 31.12.2022 ja on raportoitu 1.1.2023 alkaen osana orgaanista liikevaihtoa. Teollisuus-vertikaalin ja Lakeus-liiketoiminnan ei-strategisten asiakkuuksien liikevaihto on oikaistu pois vertailukelpoisista toistuvien tuottojen liikevaihdosta raportointi- ja vertailukaudelta.

2) Liikevoitto ennen konserniliikearvon ja liikearvon poistoja sekä arvonalentumisia.

 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

”Aloitimme päivitetyn kasvustrategiamme toteutuksen vuoden 2023 alussa. Vuoden aikana olemme uusiutuneet monitoimialaisesta ERP-toimittajasta rakennus- ja kiinteistöalaan keskittyneeksi vertikaali-SaaS toimittajaksi, jonka yhteen nivoutuvilla ratkaisuilla toimialan yritykset pystyvät merkittävästi parantamaan tuottavuuttaan. Tämä strategiamatkamme ensimmäinen vaihe muuttui myös asiakkaillemme näkyvämmäksi siirryttyämme vuoden 2024 alussa yhteen Admicom-brändiin ja uudistettuamme samalla tuoteperheemme nimistön yhdenmukaiseksi.

Rakennusalan taantuma on koetellut asiakkaitamme vuoden aikana ja Suomen rakennusalan kokonaisvolyymin arvioidaan pienentyneen 10 %. Admicomin vahvuus haastavana aikana on tuotteidemme jatkuva liikevaihtomalli ja se, että kaikkia tuotteitamme tarvitaan myös vaikeina aikoina. Tämä näkyi läpi vuoden suhdanteeseen nähden hyvänä uusmyyntinä. Ilahduttavasti myös viimeisen vuosineljänneksen uusmyynti oli suunnitellulla tasolla. Myynnillisesti isoin onnistuminen oli yli 100 MEUR liikevaihtoluokan asiakkaan kanssa kesällä solmittu toiminnanohjaussopimus asiakkaan perusteellisen hankintaprosessin jälkeen. Tämä ja toisaalta erityisesti syksyllä piristynyt kauppa pienten yritysten segmentissä osoittaa tuotteidemme kilpailukyvyn. Orgaaninen jatkuvien tuottojen liikevaihtomme kasvoi noin 11 % vuoden aikana. Ultima (aiemmin Adminet) -tuotteen volyymipohjainen hinnoittelu toi tasauslaskutuksen kautta ennätyserän tuottoja (2,3 miljoonaa euroa).

Kasvua hidastivat puolestaan tuotteiden kasvanut poistuma sekä käyttäjien vähentyminen erityisesti projektinhallinnan ja dokumentoinnin tuotteissa. Asiakkaiden konkurssit tai maksukyvyttömyydestä johtuneet käytön sulkemiset näyttelivät myös suurta osaa tuotekohtaisessa poistumassa. Euroissa mitattuna konkurssien osuus poistumasta kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna ja edusti yli neljännestä kokonaispoistumasta. Arvioimme rakennusalan vaikeuksien jatkuvan edelleen vuonna 2024 ja konkurssipoistuman pysyvän korkealla myös keväällä, mutta tilanteen helpottuvan loppuvuotta kohden. Uskomme taantuman myös osaltaan vauhdittavan rakennusalan digitalisaatiota tuottavuuden noustessa entistä tärkeämpään rooliin nollakorkojen ajan jäädessä taakse.

Kasvuinvestointien osalta jatkoimme kesän jälkeen noudatettua varovaista linjaa. Aiemmin tehdyt investointipäätökset ja rekrytoinnit painoivat kuitenkin kannattavuutta, joka vuoden viimeisellä neljänneksellä on muutenkin kausiluonteisesti heikoin. Koko vuoden kannattavuus (EBITA) oli kuitenkin ohjeistuksemme mukaisesti vahvalla noin 37 %:n tasolla liikevaihdosta.

Strategiset kehityskohteemme tuotteiden modernisointiin, uusiin tuotteisiin, sekä myynti- ja markkinointitiimin kehittämiseen ja parempaan asiakaspalveluun ovat edenneet hyvin. Uskomme näiden investointien kantavan hedelmää vuoden 2024 aikana vahvistuvana uusmyyntinä sekä toisella vuosipuoliskolla pienenevänä poistumana. Vuonna 2023 tapahtuneesta volyymien pienenemisestä johtuva tasauslaskuerän pieneneminen kuitenkin painaa kasvua vuonna 2024. Kun asiakkaidemme liiketoiminta elpyy, tasauslaskutus kasvaa jälleen. Tehtyjen investointien ansiosta ja vuoden loppua kohden nopeammin kasvavan ARR-salkun johdosta meillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet aloittaa strategiamme mukainen kiihtyvän kasvun vaihe taantuman jälkeen vuonna 2025.

Kansainvälistymisstrategian osalta etenimme loppuvuonna markkinakartoituksiin ja ostokohteiden analysointiin. Tulemme kansainvälistymisessä etenemään toistaiseksi varovaisesti. Pääsääntöisenä tapana kansainvälistyä näemme tarkoin harkitut yritysostot sopivassa markkinassa. Yritysostojen osalta olemme parantaneet valmiuttamme ja aiomme toteuttaa tuotesalkkuamme tukevia tai markkinaa laajentavia ostoja vuoden 2024 aikana. Tähän varaudumme myös ehdottamalla yhtiökokoukselle osinkopolitiikkamme (yli 50 % tuloksesta osinkoina) mukaista osinkoa 70 senttiä/osake.

Lähdemme uuteen vuoteen monella tapaa uusiutuneena Admicomina. Henkilöstöllemme tämä näkyy yhtenäisempänä kulttuurina ja tekemisen tapana, mutta myös lukuisina muutoksina. Kiitänkin koko Admicommunityä innosta ja kärsivällisyydestä yhteisellä kasvumatkallamme. Asiakkaillemme tekemisemme muutokset alkavat vuonna 2024 näkyä selkeämmin tuotteiden välisinä jatkuvasti parantuvina integraatioina, tuoteperheemme tuotteita yhdistävänä uutena ja modernina lennonjohtonäkymänä, tekoälyä hyödyntävinä ratkaisuina sekä tietysti yhtenäisenä tapana lähestyä ja palvella asiakkaitamme. Haluamme Admicomilla olla oppivan rakentamisen mahdollistaja, jonka ratkaisut antavat asiakkaillemme erinomaisen alustan kehittää toimintaansa entistä tuottavammaksi ja vastuullisemmaksi.

Tulevaisuuden näkymät

Taloudellinen ohjeistus 2024

Yhtiö arvioi vuonna 2024 jatkuvan vuosilaskutuksen (ARR) kasvavan 5-10 %. Jatkuva vuosilaskutus vuonna 2023 oli 32,5 miljoonaa euroa.

Kokonaisliikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2023. Kokonaisliikevaihto vuonna 2023 oli 34,3 miljoonaa euroa.

Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan 32-37 % liikevaihdosta.

Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat asiat

Yhtiö näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia konsernin ohjelmistoratkaisuissa sekä nykyasiakkaille suunnatussa lisä- ja ristiinmyynnissä, mutta rakennusalan taloudellinen taantuma aiheuttaa epävarmuutta vuoden 2024 uusmyynnin kehitykseen ja pitää asiakaspoistuman koholla erityisesti konkursseista johtuen. Yhtiö jatkaa ohjelmistokehitysresurssien siirtämistä sisäiseen käyttöön, mikä myös alentaa liikevaihtoa.

Admicom Ultima-tuotteen (aiemmin Adminet) ja kirjanpitopalveluiden hinnoittelu perustuu asiakkaan liikevaihdon mukaan määräytyvään kuukausimaksuun. Laskutusta tarkastetaan asiakkaan todellisen vuosiliikevaihdon poiketessa ennustetusta. Tämä tasauslaskutuserä laskutetaan tyypillisesti viisi kuukautta asiakkaan tilikauden päättymisestä. Asiakkaiden pienentyneiden liikevaihtojen johdosta tasauslaskutus tulee arviomme mukaan olemaan vuonna 2024 noin 1,5 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2023). Tämä muutos heikentää yhtiön kasvua ja suhteellista kannattavuutta.

Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) laskennassa tehtävät oikaisut ovat olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä esimerkiksi yrityshankintoihin tai muihin kertaluonteisiin transaktioihin liittyen.

Liiketoiminnan kehitys

Loka-joulukuu 2023 (Q4)

Viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 8,2 miljoonaa euroa (8,0). Toistuvien tuottojen kasvu oli 6,7 % ja johtui pääasiassa toiminnanohjausliiketoiminnasta. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista.

Käyttökate (EBITDA) laski 17,2 % ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,9). Suhteellinen käyttökate oli 29,8 % liikevaihdosta (36,7 %). Suhteellinen käyttökate laski odotetusti vertailukauden vahvalta tasolta, mihin vaikutti muun muassa yritysostojen myötä muuttunut katerakenne sekä tilikauden aikana tehdyt strategiset panostukset konsernin asiakaskokemus- ja tuotekehitysyksiköihin ja tilitoimistoon sekä konsernin johtoryhmän vahvistaminen.

Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,8) ja katsauskauden tulos 0,4 miljoonaa euroa (1,2). Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti katsauskauden lopussa kirjattu 1,0 miljoonan euron ylimääräinen poisto Kotopron liikearvoon poistoajan muutoksesta johtuen.

Tammi-joulukuu 2023

Konsernin liikevaihto tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 oli 34,3 miljoonaa euroa (31,6). Liikevaihto kasvoi 8,6 % edellisvuodesta. Kasvusta 5,6 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 3,0 prosenttiyksikköä yritysostoihin liittyvää epäorgaanista kasvua. Orgaaniseen kasvuun vaikuttivat erityisesti Ultiman (aiemmin Adminet) ja projektinhallintaohjelmistojen jatkuvan liikevaihdon kasvu sekä Ultiman vuositasauslaskutus. Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla epäorgaaninen kasvu syntyi Kotopron yrityshankinnasta.

Vuositasauslaskutuksen vaikutus konsernin liikevaihdon kasvuun oli +2,4 prosenttiyksikköä ja tilikauden liikevaihtoon sisältyi asiakkailta laskutettuja tasausveloituksia yhteensä 2,3 miljoonaa euroa (1,6). SaaS-laskutuksen osuus vuoden 2023 liikevaihdosta oli 76 % (71 %), pääosin toistuvista tuotoista koostuvien tilitoimistopalveluiden osuus 18 % (20 %), sekä koulutus- ja konsultointituottojen ja muiden tuottojen 6 % (9 %).  Liiketoiminnoittain vuoden 2023 liikevaihto jakautui seuraavasti: Toiminnanohjausratkaisut 77 %, projektinhallintaratkaisut 13 %, dokumentointiratkaisut 8 %, ohjelmistokehityspalvelut 2 %.

Käyttökate (EBITDA) laski 9,3 % ja oli 12,8 miljoonaa euroa (14,1), eli 37,3 % liikevaihdosta (44,6 %). Käyttökatteen alentumiseen vaikuttivat erityisesti tilikauden aikana tehdyt panostukset konsernin asiakaskokemukseen, tuotekehitykseen ja tilitoimistoon sekä konsernin johtoryhmän vahvistaminen.

Liikevoitto laski 18,4 % ja oli 8,8 miljoonaa euroa (10,8). Tilikauden poistot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa ja olivat 4,0 miljoonaa euroa (3,3). Tilikauden lopussa Kotopron liikearvoon kirjattiin 1,0 miljoonan euron ylimääräinen poisto poistoajan muutoksesta johtuen. Konserniliikearvon ja liikearvon poistot olivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.  Tilikauden tulos oli 6,3 miljoonaa euroa (8,0).

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2023 oli 40,6 miljoonaa euroa (49,6). Taseen merkittävimmät muutokset johtuivat konserniliikearvon poistoista sekä kesällä tehdystä ylimääräisestä lainanlyhennyksestä.

Konsernin oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 29,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 72,7 % (59,9 %). Osinkoa jaettiin osakkeenomistajille tarkastelukaudella 6,5 miljoonaa euroa.

Konserni nosti edellisellä tilikaudella Kotopron yritysoston rahoittamiseksi vaihtuvakorkoisen 13,0 miljoonan euron rahoituslaitoslainan, joka erääntyy maksettavaksi kesäkuussa 2025. Lainan pääoma lyhennettiin ennenaikaisesti 9,0 miljoonaa euroa kesäkuussa 2023. Lainan ehtoihin sisältyy nettovelan ja käyttökatteen suhdelukua mittaava kovenanttiehto, joka on täyttynyt tilinpäätöshetkellä.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 13,0 miljoonaa euroa (15,4).  Rahavirtaa heikensivät tilikauden aikana tehdyt strategiset panostukset. Liiketoiminnan rahavirta oli 10,3 miljoonaa euroa (11,2). Investointien rahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (-16,7). Vertailukaudella investointien rahavirtaan sisältyy yrityskauppojen vaikutuksia. Rahoituksen rahavirta oli -15,6 miljoonaa euroa johtuen lainojen takaisinmaksusta (-9,0 miljoonaa euroa) ja maksetuista osingoista (-6,6 miljoonaa euroa). Rahavarojen muutos tilikaudella oli -5,6 miljoonaa euroa (-2,5).

Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana ja konsernin likvidit rahavarat olivat 31.12.2023 9,9 miljoonaa euroa (15,5). Konsernin nettovelka oli 31.12.2023 -5,8 miljoona euroa (-2,4) ja nettovelkaantuneisuusaste -19,9 % (-8,3 %). Kotopro-yrityskaupan rahoittamiseksi nostettua lainaa lyhennettiin kesäkuussa ennenaikaisesti 9 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja poistot 

Tilikauden investoinnit koostuivat projektinhallintayksikön uusien tuotteiden kehitystyöstä, jota aktivoitiin tilikaudella taseeseen 0,3 miljoonaa euroa. Tilikauden poistot olivat 4,0 miljoonaa euroa, josta konserniliikearvon ja liikearvon poistot olivat 3,8 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa Kotopron liikearvoon kirjattiin 1,0 miljoonan euron ylimääräinen poisto, kun poistoaikaa lyhennettiin 20 vuodesta 10 vuoteen.

Henkilöstö ja johto

Konsernilla oli tilikauden lopussa 271 työntekijää, joista 32 % työskenteli tilitoimistossa, 26 % tuotekehityksessä ja tuotehallinnossa, 15 % myynnissä ja markkinoinnissa, 21 % asiakaskokemusyksikössä ja 6 % hallinnossa.

Konsernin johtoryhmään ovat tilikaudella 2023 kuuluneet

 • Petri Kairinen, toimitusjohtaja 
 • Petri Aho, varatoimitusjohtaja, kehitysjohtaja, M&A ja strategia (talousjohtaja 6.7.2023 asti)
 • Katariina Lähdesniemi, väliaikainen talousjohtaja (7.7.-8.10.2023)
 • Satu Helamo, talousjohtaja (9.10.2023 alkaen)
 • Pekka Pulkkinen, kasvujohtaja (2.5.2023 alkaen)
 • Anna-Maija Ijäs, liiketoimintajohtaja, toiminnanohjausratkaisut 
 • Thomas Raehalme, tuotekehitysjohtaja ja liiketoimintajohtaja ohjelmistokehityspalvelut 
 • Mikko Järvi, liiketoimintajohtaja, dokumentointiratkaisut 
 • Jari Kangassalo, liiketoimintajohtaja, projektinhallintaratkaisut

Helena Marjokorpi on nimitetty konsernin henkilöstöjohtajaksi 1.1.2024 alkaen.

Admicom Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2023 Petri Niemi, sekä varsinaisina jäseninä Pasi Aaltola, Henna Mäkinen, Marko Somerma, Olli Nokso-Koivisto, Camilla Skoog (21.3. alkaen) ja Tomi Lod (21.3. alkaen).

Admicom Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin 21.3.2023 Henna Mäkinen (puheenjohtaja), Marko Somerma ja Petri Niemi.

Emoyhtiön tilintarkastusyhteisö on KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Riikka Maunula, KHT.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Admicom Oyj:n osakemäärä 31.12.2023 oli 4 988 985 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli joulukuun 2023 lopussa 106 000 euroa. Tilikauden päättyessä Admicom Finland Oy:n hallussa oli 2 520 Admicom Oyj:n osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj:n osakkeen arvo vuoden lopussa oli 43,25 euroa ja yhtiön markkina-arvo noin 216 miljoonaa euroa.

Admicom Oyj:n osakkeen kehitys

Osakevaihto kpl

Arvo yht., eur

Korkein, eur

Alin, eur

Keskih., eur

Viimeisin, eur

2023

2 023 059

79 101 946

51,10

31,45

40,31

43,25

2022

2 033 942

118 575 346

85,10

41,50

56,78

46,50

2021

1 485 037

141 050 883

158,00

75,20

94,59

84,50

2020

2 104 247

174 686 398

139,00

48,40

83,02

135,00

Osakkeenomistajat

Admicom Oyj:llä oli 31.12.2023 yhteensä 6 967 osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkeenomistajat:

2023

- SEB AB (publ.), Helsingin sivukonttori (hallintarek.)

40,4 % (2 017 857)

- Matti Häll

21,9 % (1 090 794)

- Danske Invest Finnish Equity Fund

5,3 % (262 834)

Hallintarekisteröidyt omistajat yhteensä

45,0 % (2 244 066)

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset yhteensä olivat 67 345 osaketta (1,35 % osakekannasta).

Varsinainen yhtiökokous ja hallinto

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 21.3.2023. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajille vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkona 1,30 eur/osake, joka maksettiin omistajille 30.3.2023.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille maksetaan palkkiona 26 000 euroa ja 58 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 5 000 euroa ja kullekin muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 500 euroa palkkiota toimikaudelta.

Camilla Skoog ja Tomi Lod nimettiin yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen uusiksi jäseniksi. Petri Niemi, Henna Mäkinen, Marko Somerma, Olli Nokso-Koivisto ja Pasi Aaltola jatkoivat hallituksessa vanhoina jäseninä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen päätöksellä Petri Niemi.

Yhtiökokous päätti 25.2.2022 nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta tekee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. 4 suurinta osakkeenomistajaa, jotka halusivat osallistua nimitystoimikuntatyöskentelyyn, nimesivät 31.8.2023 osakerekisterin mukaisesti kukin yhden jäsenen toimikuntaan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan jäsenenä. Yhtiö tiedotti vuoden 2023 nimitystoimikunnan kokoonpanosta 13.10.2023.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi käyttää valtuutusta henkilöstön ja johdon kannustamiseen ja sitouttamiseen liittyviin osakeanteihin ja osakepalkkiojärjestelyihin. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet voi olla yhteensä enintään 249 449 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- tai liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 498 898 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 498 898 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Optio-ohjelmat

Admicom Oyj:n hallitus päätti 8.12.2023 avainhenkilöiden optio-ohjelmasta 21.3.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen nojalla. Optio-oikeudet tarjotaan Admicom-konsernin valituille avainhenkilöille osana konsernin kannustus- ja sitouttamis­järjestelmää, ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 164 000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 164 000 Admicom Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksista enintään 82 000 on merkitty tunnuksella 2023A ja enintään 82 000 tunnuksella 2023B. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 164 000 osaketta, muodostaa noin 3,29 prosenttia yhtiön täysin dilutoidusta osakemäärästä.

Joulukuussa 2023 optio-oikeuksia tunnuksella 2023A allokoitiin 70 000 kappaletta. Optioiden merkintäaika on 1.7.2026-1.1.2029. 

Optio-ohjelma

Kokonaismäärä

Merkitsemättä

Merkintähinta, eur/osake

Merkintäaika

2023A

70 000

70 000

36,30

1.7.2026-1.1.2029

Optio-ohjelmasta 2023B ei ole tilinpäätöshetkellä tehty allokaatioita.

Optio-oikeuksilla 2023B merkintähinta on yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä, pyöristettynä lähimpään senttiin, Yhtiön vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon puolivuotiskatsauksen julkistamispäivää (kyseinen päivä pois lukien) seuraavina neljänäkymmenenä kaupankäyntipäivänä. Merkintäaika on 1.7.2027 – 1.1.2030.

Riskit ja epävarmuustekijät

Admicomin liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä ja epävarmuustekijöinä nähdään:

 • Rakennusalan vaikea markkinatilanne voi hidastaa kasvua ja lisätä asiakaspoistumaa konkurssien ja maksuvaikeuksien lisääntyessä. Asiakasyritysten liikevaihdon lasku voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon erityisesti Admicom Ultiman (ent. Adminet) tasauslaskun pienentymisen kautta. Riskiä pienentää Admicomin ohjelmistojen tarpeellisuus vaikeassakin markkinatilanteessa sekä ohjelmistojen hyvä skaalautuvuus. Riskiä pyritään pienentämään lisäksi tukemalla asiakkaiden liiketoimintaa koulutuksella ja asiakaspalvelua kehittämällä sekä tarjoamalla asiakkaille tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja.
 • Teknologia- ja tietoturvariskit ovat pilvipalveluja tarjoaville yhtiölle kriittinen alue. Admicom-konsernissa tehdään jatkuvasti toimenpiteitä teknologia- ja tietoturvauhkien havainnoimiseksi ja estämiseksi.
 • Tietosuoja- ja tietoturvariskeihin sekä palveluvirheiden riskeihin kytkeytyy olennaisesti myös maineriski. Riskin hallitsemiseksi yhtiö kehittää jatkuvasti ohjelmistojaan sekä organisaation tietosuoja- ja tietoturvaprosesseja, perehdyttää henkilöstöä tietosuoja- ja tietoturva-asioissa sekä seuraa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.
 • Yhtiön henkilöstö on merkittävässä roolissa yhtiön liiketoiminnan menestymisen kannalta. Yhtiö rekrytoi ja kasvattaa uusia osaajia varautuakseen kriittisiin poistumiin. Admicomissa on myös panostettu uusien palkitsemisjärjestelmien ja johtamisen kehittämiseen.
 • Kilpailijakentässä tapahtuvat muutokset voivat lisätä yhtiön liiketoiminnan riskejä. Yritysjärjestelyjen määrä ja ulkomaisten pääomasijoittajien ja yhtiöiden intressit suomalaisissa ohjelmistoyhtiöissä ovat kasvaneet, mikä voi muokata kilpailijakenttää. Lisäksi toimialalle on syntynyt pieniä, fokusoituneita ohjelmistotaloja. Admicom seuraa aktiivisesti kilpailukentän muutoksia ja huomioi niissä tapahtuvia muutoksia strategiatyössä ja liiketoiminnassa.
 • Admicomin toteuttamiin yritysjärjestelyihin voi liittyä riskejä, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa. Konsernissa pyritään hallitsemaan riskejä yhdistämällä toimintoja sekä laajentamalla yritysjärjestelyihin liittyvää osaamista.

Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 26 878 560 euroa ja tilikauden tulos 8 511 835 euroa. Emoyhtiön hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkona 0,70 euroa / rekisteröity osake eli yhteensä 3 492 289,50 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2023 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja ja ne on laadittu kansallisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024 ja varsinainen yhtiökokous

Vuonna 2024 Admicom julkaisee Q1 neljännesvuositulostiedotteen 10.4.2024, puolivuosikatsauksen 9.7.2024 ja Q3 neljännesvuositulostiedotteen 9.10.2024.

Admicomin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 19.3.2024. Yhtiön hallitus kutsuu erikseen yhtiökokouksen koolle.

Yhtiö julkaisee konsernin vuoden 2023 vuosi- ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen 19.1.2024 klo 9:00 ja ne ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä luettavissa myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.admicom.fi/.  Lisäksi sijoittajille järjestetään 19.1.2024 klo 12:00 tulosjulkistukseen liittyen verkossa infotilaisuus, johon voi ilmoittautua osoitteessa https://admicom.videosync.fi/q4-2023/register.

 

Admicom Oyj

HALLITUS

 

Lisätietoja antaa:

Petri Kairinen
Toimitusjohtaja
petri.kairinen@admicom.com
+358 50 303 4275

Satu Helamo
Talousjohtaja
satu.helamo@admicom.com
+358 45 633 7710

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
+358 9 6129 670

 

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu pk-yritysten järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani.

Palvelukokonaisuutemme ytimessä on Admicom Ultima -toiminnanohjausjärjestelmä (aiemmin Adminet), joka kattaa laajasti ratkaisut asiakasyritysten toimintojen hallintaan työmaan mobiilityökaluista aina reaaliaikaiseen talousseurantaan ja projektien hallintaan. Pitkälle automatisoitu SaaS-ratkaisu auttaa pk-yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja kannattavuuttaan sekä säästää merkittävästi aikaa työmaalla ja toimistossa. Tarjoamme asiakkaillemme myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Ohjelmistoperheeseemme kuuluvat myös pienyritysten kustannustehokas ohjelmisto- ja palvelupaketti Ultima Lite (aiemmin Adminet Lite), liikkuvan työn ohjauksen täsmäratkaisu Admicom Flex (aiemmin Hillava), nykyaikaisia ratkaisuja laadukkaampaan dokumentointiin tarjoava Admicom Vision (aiemmin Kotopro) sekä projektinhallintayksikkö, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat ratkaisut määrä- ja kustannuslaskentaan (Estima ja Estima Pro), kustannusraportointiin (Insite, aiemmin Tocoman Raportointi), aikataulutukseen (Tempo ja Planner, aiemmin Tocoman Aikataulu) sekä BIM3-ratkaisut tietomallien hyödyntämiseen.

Työskentelemme jatkuvasti ohjelmistoperheemme toimintojen yhteensovittamiseksi, jotta voimme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaisen käyttökokemuksen järjestelmien välillä ja poistaa ylimääräisiä työvaiheita mahdollistaen asiakkaillemme kannattavamman liiketoiminnan nykyaikaisia ohjelmistoratkaisuja hyödyntäen.

Jatkuvasti kasvava Admicommunity työllistää yli 270 henkilöä Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.com.

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

1 000 EUR

1-12/2023

1-12/2022

7-12/2023

7-12/2022

LIIKEVAIHTO

34 321

31 615

16 696

16 079

Liiketoiminnan muut tuotot

18

11

3

0

Materiaalit ja palvelut

-1 563

-1 491

-791

-738

Henkilöstökulut

-14 943

-12 178

-7 287

-6 290

Poistot ja arvonalentumiset

-3 976

-3 304

-2 480

-2 040

Liiketoiminnan muut kulut

-5 034

-3 842

-2 416

-2 296

LIIKEVOITTO

8 823

10 811

3 724

4 715

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

 

 

 

 

Muut korko- ja rahoitustuotot    

19

6

18

3

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-214

-195

-99

-122

TULOS ENNEN VEROJA

8 629

10 622

3 643

4 596

 

 

 

 

 

Tuloverot

-2 255

-2 594

-971

-1 194

Vähemmistöosuudet

-57

-53

-23

-24

TILIKAUDEN TULOS

6 317

7 975

2 649

3 378

 

KONSERNITASE

 

 

 

1 000 EUR

12/2023

12/2022

VASTAAVAA

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

Kehittämismenot

451

171

Aineettomat oikeudet

5

11

Liikearvo

25

60

Konserniliikearvo

26 773

30 595

Ennakkomaksut

16

 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

27 271

30 837

 

 

 

Aineelliset hyödykkeet

 

 

Koneet ja kalusto

144

192

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

144

192

 

 

 

Sijoitukset

 

 

Muut osakkeet ja osuudet

3

3

Sijoitukset yhteensä

3

3

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

27 417

31 031

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

Vaihto-omaisuus

 

 

Aineet ja tarvikkeet

15

15

Vaihto-omaisuus yhteensä

15

15

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

 

21

21

 

21

21

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Myyntisaamiset

2 726

2 692

Muut saamiset

115

121

Siirtosaamiset

368

200

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

3 209

3 013

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

9 922

15 532

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

13 167

18 580

 

 

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ

40 584

49 611

 

 

 

KONSERNITASE

 

 

 

1 000 EUR

12/2023

12/2022

VASTATTAVAA

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

Osake- ja muu vastaava pääoma

106

106

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

15 308

15 308

Edellisten tilikausien tulos

7 501

6 008

Tilikauden tulos

6 317

7 975

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

29 232

29 398

 

 

 

Vähemmistöosuudet

89 

147

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

4 073

13 081

Muut velat

500

500

Pitkäaikainen vieras pääoma yht.

4 573

13 581

 

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

8

8

Saadut ennakot

242

260

Ostovelat

574

323

Muut velat

1 306

1 189

Siirtovelat

4 560

4 706

Lyhytaikainen vieras pääoma yht.

6 690

6 485

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

11 263

20 066

 

 

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

40 584

49 611

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1 000 EUR

1-12/2023

1-12/2022

SIDOTTU OMA PÄÄOMA

 

 

Osakepääoma

106

106

SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT.

106

106

 

 

 

VAPAA OMA PÄÄOMA

 

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa

15 308

17 802

Varojen jako SVOP-rahastosta

 

-2 493

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden lopussa

15 308

15 308

 

 

 

Edellisten tilikausien tulos
tilikauden alussa

13 984

13 488

Osingonjako

-6 482

-7 480

Edellisten tilikausien tulos
tilikauden lopussa

7 501

6 008

 

 

 

Tilikauden tulos

6 317

7 975

VAPAA OMA PÄÄOMA YHT.

29 126

29 292

 

 

 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

29 232

29 398

 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  

 

1 000 EUR

1-12/2023

1-12/2022

7-12/2023

7-12/2022

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

 

 

Tulos ennen veroja

8 629

10 622

3 643 

4 596 

Oikaisut:

 

 

 

 

Suunnitelman mukaiset poistot

3 976

3 304

2 480 

2 040 

Rahoitustuotot ja -kulut

195

189

81 

119 

Muut Oikaisut

5

 

Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta

12 800

14 120

6 205 

6 760 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

Lyhytaikaisten korottomien liike-
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)

-195

283

424 

-2 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
/ vähennys (+)

0

0

-1 

Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)

436

990

-543 

124 

Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja

13 041

15 392

6 084 

6 885 

Maksetut korot ja rahoituskulut

-223

-136

-49 

-73 

Saadut korot liiketoiminnasta

16

6

15 

Maksetut välittömät verot

-2 483

-4 064

-1 129 

-1 362 

Liiketoiminnan rahavirta (A)

10 350

11 197

4 922 

5 453 

 

 

 

 

 

Investointien rahavirta

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin

-366

-8

-192 

 

Tytäryrityksen hankinta vähennettynä

sen hankintahetken rahavaroilla

-1

-16 777

 -377

Myydyt liiketoiminnat

 

37

 

37

Investointien rahavirta (B)

-368

-16 748

-192

-339

Rahoituksen rahavirta:

Pitkäaikaisten lainojen nostot

13 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-9 000

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-6 593 -9 973 -55 

Rahoituksen rahavirta (C )

-15 593 3 027

-55 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)

-5 610

-2 524

4 675

5 114

 

Rahavarat tilikauden alussa

15 532

18 055

5 247

10 418

Rahavarat tilikauden lopussa

9 922

15 532

9 922

15 532

Rahavarojen muutos

-5 610

-2 524

4 675

5 114

 

KONSERNIN VASTUUT

1 000 EUR

12/2023

12/2022

Toimitilojen vuokravastuut

Vuokravastuut

2 352

2 696

Vuokravakuustilit

61

66

Vuokratakaukset

55

55

Yhteensä

2 468

2 817

 

1 000 EUR

12/2023

12/2022

Leasingvastuut

Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat

28

20

Myöhemmin maksettavat

38

42

Yhteensä

66

62

 

1 000 EUR

12/2023

12/2022

Esineoikeudelliset vakuudet

 

 

Ajoneuvokiinnitykset

8

15

Yhteensä

8

15

1 000 EUR 12/2023 12/2022

Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys

Rahalaitoslainat

4 000

13 000

Yrityskiinnitykset 19 500 19 500

 

Laskentakaavat

Liikevoitto, % liikevaihdosta =

Liikevoitto

x 100

Liikevaihto

EBITDA, % liikevaihdosta =

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

x 100

Liikevaihto

EBITA, % liikevaihdosta =

Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + liikearvon arvonalentumiset

x 100

Liikevaihto

Oman pääoman tuotto, % =

Tulos ennen veroja - tuloverot

x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin)

Sijoitetun pääoman tuotto, % =

Tulos ennen veroja + nettorahoituskulut

x 100

Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin

Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma + vähemmistöosuus

x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, % =

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Osakekohtainen tulos (EPS), € =

Tilikauden tulos

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä

 

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye