Suomen Pankki

100 miljoner euro från Finlands Bank till staten

Dela

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut och på framställning av Finlands Banks direktion beslutat att 100 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov.

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2020 är 142 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i likhet med tidigare år mer än huvudregelns 50 % av vinsten ut till staten.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster, intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar samt den vinstandel som Europeiska centralbanken intäktsför till centralbankerna i euroområdet. Räntenettot för 2020 är 731 miljoner euro (2019: 755 mn euro). Det minskade räntenettot förklaras huvudsakligen av centralbankens kostnader för de riktade penningpolitiska transaktionerna (TLTRO III). Riktade penningpolitiska transaktioner har genomförts i syfte att bidra till lätta finansiella förhållanden under coronapandemin. Räntan på transaktionerna är lägre än ECB:s inlåningsränta.På grund av de räntor som betalats till bankerna i de riktade transaktionerna minskade Finlands Banks andel av Eurosystemets monetära inkomster till 79 miljoner euro (2019: 206 mn euro), vilket försämrade räkenskapsårets resultat.

För de risker som härrör från centralbanksverksamheten gjorde Finlands Bank en generell avsättning på 100 miljoner euro. ”De penningpolitiska transaktionerna under coronapandemin har utökat Finlands Banks balansräkning ytterligare. Den fortsatt låga räntenivån och inte minst de riktade refinansieringstransaktionerna med negativ ränta har minskat Finlands Banks finansiella resultat. Utsikterna för 2021 är också svaga”, sade vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna 2020 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och avgiften till pensionsfonden uppgår till 99 miljoner euro (2019: 99 mn euro).

Finlands Banks bokslut, som också innehåller Finansinspektionens intäkter och kostnader, har i dag den 26 mars 2021 publicerats på Finlands Banks webbplats.

Upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 2007.

Finlands Banks årsberättelse och bokslut 2020

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Ålands lyceum won the Generation €uro Students’ Award monetary policy competition14.4.2021 14:15:00 EEST | Press release

A team from Ålands lyceum has won the Finnish final of the Generation €uro Students’ Award.The other finalists came from Etelä-Tapiola lukio and Kuopion klassillinen lukio. The final was held as a remote event on 14 April 2021.The award-winning team was selected by a jury composed of Bank of Finland experts, chaired by Head of Research Esa Jokivuolle. The winning team Victor Byman, Alva Kahnberg Aaron Nordberd and Noel Rönnberg and the teacher Anders Casén who tutored the team will have the opportunity to meet European Central Bank management in a virtual event in May.The two other teams that qualified for the finals were awarded book gift vouchers. “Along with the elderly, young people have been among the biggest victims of the coronavirus pandemic.Your participation shows that you have not become prisoners of circumstances, rather you have raised the bar above what is normally required of anyone.Your active attitude is not only to be appreciated but is also a key to social influence

Laget från Ålands lyceum segrade i Generation €uro-tävlingen i penningpolitik14.4.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Laget från Ålands lyceum har vunnit den finländska finalen i tävlingen Generation €uro. De övriga finalisterna kom från Etelä-Tapiolan lukio från Esbo och Kuopion klassillinen lukio. Finalen hölls på distans den 14 april 2021. Vinnaren valdes av en jury bestående av experter från Finlands Bank med forskningschef Esa Jokivuolle som ordförande. Det vinnande laget Victor Byman, Alva Kahnberg, Aaron Nordberg och Noel Rönnberg samt deras lärare Anders Casén som ledde laget får möta Europeiska centralbankens ledning vid ett virtuellt evenemang i maj. De två övriga finallagen belönades med bokpresentkort. ”Vid sidan om de äldre hör de unga till dem som drabbats hårdast av coronapandemin. - Ert deltagande berättar att ni inte blivit omständigheternas fångar utan ni höjde ribban över vad som normalt kan krävas av någon. Er aktiva attityd är förutom värd uppskattning också nyckeln till samhälleligt inflytande under de kommande åren”, konstaterade chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal när han

Ålands lyceumin joukkue voitti Generation €uro -rahapolitiikkakilpailun14.4.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Ålands lyceumin joukkue on voittanut Generation €uro -kilpailun Suomen finaalin. Muut finalistijoukkueet tulivat Etelä-Tapiolan lukiosta ja Kuopion klassillisesta lukiosta. Loppukilpailu järjestettiin etätapahtumana 14.4.2021. Voittajan valitsi Suomen Pankin asiantuntijaraati, jonka puheenjohtajana toimi tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle. Voittajajoukkue Victor Byman, Alva Kahnberg Aaron Nordberd ja Noel Rönnberg sekä joukkuetta ohjannut opettaja Anders Casén pääsevät tapaamaan Euroopan keskuspankin johtoa virtuaaliseen tapahtumaan toukokuussa. Kaksi muuta loppukilpailuun selvinnyttä joukkuetta palkittiin kirjalahjakortein. ”Ikääntyneiden ohella nuoret ovat olleet suurimpien kärsijöiden joukossa koronapandemiassa. - Osallistumisenne kertoo, ettette ole jääneet olosuhteiden vangiksi vaan nostitte rimaa yli sen, mitä normaalisti keneltäkään vaaditaan. Aktiivinen asenteenne on paitsi arvostettavaa myös avain tulevien vuosien yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, totesi pääjohtaja Olli Rehn a

Final i tävlingen Generation €uro 14.4. – följ i direktsändning!9.4.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

Den nationella finalen i tävlingen i penningpolitik för elever på andra stadiet, Generation €uro, ordnas onsdagen den 14 april kl. 10.00–13.00. Allmänheten kan följa med den tvåspråkiga finalen i en direkt webbsändning. I finalen möts lag från Etelä-Tapiolan lukio i Esbo, Kuopion klassillinen lukio och Ålands lyceum i Mariehamn. Finalen inleds med ett öppningsanförande av chefdirektör Olli Rehn, varefter de deltagande lagen presenterar och motiverar sitt beslut till ECB-rådets räntebeslut och eventuella andra penningpolitiska åtgärder. Prestationerna bedöms av en jury bestående av experter från Finlands Bank under ledning av forskningschefen Esa Jokivuolle. Generation €uro är euroområdets gemensamma tävling i penningpolitik. Vinnarlagen i tävlingarna som ordnas av de nationella centralbankerna i Eurosystemet får i pris ett virtuellt besök i Frankfurt på Europeiska centralbanken, där de i maj träffar ledningen för ECB. Målsättningen med den årliga Generation €uro -tävlingen är att öka f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum