Aluehallintovirasto

12 miljoner euro för att stärka det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet vid läroanstalter som en del av stimulansen efter coronaläget

Dela

Regeringen har i den fjärde tilläggsbudgeten föreslagit ett anslag på 12 miljoner euro för att stärka ungdomsarbetet som en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset. Genom tilläggsbudgeten kompenseras konsekvenserna för barn och unga som undantagsförhållandena till följd av coronaviruset orsakat.

Anslaget är indelat i tre delar som stöder ungdomsarbete och uppsökande ungdomsarbete i skolor och läroanstalter:

1. Specialunderstöd för projekt inom ungdomsarbete som utförs i skolor och läroanstalter – ansökningstid 11.8–14.9.2020. Utlysningen publiceras i augusti på regionförvaltningsverkets webbplats https://aviavustukset.fi/.

Syftet med understödet är att

  • lindra de negativa effekterna av distansundervisning,
  • göra barns och ungas återgång till närundervisning smidigare och
  • göra det smidigare att eventuellt återgå till distansundervisning.

2. Specialunderstöd för anställning av en ny uppsökande ungdomsarbetare – ansökningstid 11.8–14.9.2020. Utlysningen publiceras i augusti på regionförvaltningsverkets webbplats https://aviavustukset.fi.

Syftet med understödet är att öka resurserna för det uppsökande ungdomsarbetet. Understöd beviljas för lönekostnader för nya uppsökande ungdomsarbetare.

3. Höjning av de understöd för uppsökande ungdomsarbete som fördelats 2020

Understödsandelen för de aktörer som fick understöd för uppsökande ungdomsarbete våren 2020 höjs. Det nya understödsbeloppet kommer att vara 30 000 €/årsverke. Ytterligare upplysningar om genomförandet av höjningen ges i början av augusti.

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken informerar närmare om ansökan om understöd i början av augusti 2020.

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum