Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Grundstenen för Aurum i Åbo muras under festliga former

Dela
I dag muras grundstenen för Aurum, som byggs av Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) på Henriksgatan i Åbo.

Vid tillställningen muras en traditionell tidskapsel med minnen från vår tid in i grundstenen. I tidskapseln läggs bland annat dagens Turun Sanomat och Åbo Underrättelser, mynt, stadgarna och byggnadens huvudritningar. Som ett överraskningsnummer lägger man också ner halarmärken av årsmodell 2019 av Åbo Akademis och Åbo universitets studentkårer.

Aurum byggs i enlighet med SYK:s principer för miljöansvar. Byggnaden får också del av SYK:s gröna finansiering. För uppvärmning och kylning av byggnaden används bland annat jordenergi. SYK eftersträvar en BREEAM-klassificering på nivån Excellent för Aurum. BREEAM-systemet används för att planera och bygga byggnader med så låg miljöpåverkan som möjligt. För närvarande finns bara några få byggnader i Finland med BREEAM-klassificeringen Excellent.

– Aurum blir ett bra exempel på SYK:s ansvarsfulla och miljövänliga byggande. Jag tror att användarna kommer att trivas i denna landmärkesbyggnad, som förenar två universitet och campus, säger SYK:s verkställande direktör Mauno Sievänen.

Aurum kommer att användas av fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, institutionen för kemi vid Åbo universitet samt bland annat Åbo universitets bibliotek och enhet för biodiversitet.

– Aurum är en viktig byggnad, inte bara arkitektoniskt utan också med tanke på samarbetet mellan universiteten. När Aurum står klart kommer universitetsbacken att ha ett av Finlands viktigaste centra för naturvetenskaplig forskning och utbildning, konstaterar Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen.

– Med nya, ändamålsenliga utrymmen som stöder samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet kan vi bidra till att stärka regionen och leda utvecklingen inte bara nationellt, utan också internationellt. Innovationer inom de kemiska och tekniska områdena är en absolut nödvändighet för att vi ska klara av stora utmaningar som klimatförändringen, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

− ÅAS och TYY ser fram emot att utveckla samarbetet mellan universiteten och studentkårerna genom det gemensamma campusområdet som blir en mötesplats för studerande, forskare och personal över språkgränserna, säger ÅAS:s ordförande Anna Oksanen och TYY:s ordförande Sini Saarinen.

Byggnaden kommer att omfatta utrymmen för undervisning och forskning inklusive laboratorier, gym och restauranglokaler samt lokaler för företag. De mångsidiga och flexibla utrymmeslösningarna stödjer positiva synergier samt gemensam verksamhet och gemensamma tjänster. På så sätt försäkrar man sig om en hög användningsgrad och ekonomisk utrymmesanvändning.

Enligt planen kommer Aurum att stå klart hösten 2021. Byggnadens bruttokvadratantal är 23 000 kvadratmeter. Byggnaden har planerats av Aihio Arkkitehdit Oy, och Skanska Talonrakennus Oy är ledande entreprenör för projektet.

Nyckelord

Kontakter

Finlands Universitetsfastigheter Ab, verkställande direktör Mauno Sievänen, mauno.sievanen@sykoy.fi, 040 063 0733


Åbo Akademi, rektor Mikko Hupa, mikko.hupa@abo.fi, 0400 630 801


Åbo universitet, vice rektor Kalle-Antti Suominen, kalle-antti.suominen@utu.fi, 040 537 3263

Bilder

Om

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
PL 310
33101 Tampere

http://www.sykoy.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2018 liikevaihto oli 159,5 miljoonaa euroa.
www.sykoy.fi

Följ Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi Sanna Sianoja25.9.2019 09:06:32 EEST | Tiedote

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri, MBA Sanna Sianoja, 49. Sianoja aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta 2019. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mauno Sievänen siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa. SYK:n hallitus teki valinnan suuresta, noin 80 hakijan joukosta. Hallitus painotti valinnassa kiinteistö- ja rakennusalan kokemusta sekä laaja-alaista strategista ja operatiivista kokemusta niin johtamisesta kuin liiketoiminnastakin. Sanna Sianoja erottui joukosta myös vahvojen vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojensa ansiosta. – Sanna Sianoja on kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistökehityksen ammattilainen. Hänellä on hyvät valmiudet lähteä kehittämään yliopistokampuksia yhdessä yhtiön muiden ammattilaisten sekä kampuksilla toimivien vuokralaisten kanssa. Sannan tavoitteellinen työskentelyote, hyvät vuorovaikutustaidot ja kansainvälinen kokemus tekivät meihin suuren vaikutuksen, toteaa SYK:n hallituksen puheenjohtaja, Päivi Mikkola. – Odo

Oamk Linnanmaa -rakennushankkeen harjannostajaiset5.6.2019 13:06:43 EEST | Tiedote

Oamk Linnanmaa -rakennushanke on keväällä 2019 saavuttanut ajankohdan, jossa kaikki hankkeeseen sisältyvät toteutusvaiheet ovat käynnistyneet. Keskiviikkona 5.6.2019 pidettävät harjannostajaiset juhlistavat hankeosapuolten yhteistyötä, ja juhlalla kiitetään rakennustyöhön osallistuneita monivuotisesta projektista. Projekti päättyy syksyllä 2020, kun Oamkin toiminta käynnistyy uusissa tiloissa. Oamk Linnanmaa -rakennushanke kokoaa pääosan Oulun ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnoista yhteen rakennukseen Linnanmaan kampukselle. Vaiheistetussa hankkeessa peruskorjattavat uudet, modernit ja monikäyttöiset tilat mahdollistavat tehokkaan yhteistyön Oulun yliopiston kanssa, niin tilojen kuin toiminnankin osalta. Linnanmaan kampus muodostaa pohjoisosaan sijoittuvien ammattikorkeakoulun ja eteläosaan sijoittuvien yliopiston tilojen sekä palveluiden kanssa vetovoimaisen kokonaisuuden, jossa yritystoiminta, tutkimus ja ainutlaatuinen oppimisympäristö kohtaavat. Kasvavaa opis

Kutsu Aurumin peruskivenmuurausjuhlaan 8.5.2.5.2019 13:02:23 EEST | Kutsu

Tervetuloa Aurum-uudisrakennuksen peruskivenmuurausjuhlaan keskiviikkona 8.5.2019 klo 13 osoitteessa Henrikinkatu 2, Turku. Aurumin pääkäyttäjät ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos. Muita käyttäjiä ovat muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja kirjasto. Uudisrakennus on osa Åbo Akademin ja Turun yliopiston välistä Scientia Aboensis -yhteistyötä. Rakennukseen tulee opetukseen ja tutkimukseen tarkoitetut tilat laboratorioineen, kuntosali- ja ravintolatilat sekä tiloja yrityksille. Tilaratkaisut ovat monikäyttöisiä ja joustavia, ja ne tukevat positiivista synergiaa. Ratkaisut tukevat yhteistä toimintaa ja yhteisiä palveluja. Näin varmistetaan korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018, ja rakennuksen on määrä valmistua syksyllä 2021. Rakennuksen bruttoneliömäärä on 23 000 neliötä. Aurumin on suunnitellut Aihio Arkkitehdit Oy, ja pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Piia Viit

Inbjudan till Aurums grundstensläggning 8.52.5.2019 12:53:53 EEST | Kutsu

Välkommen till grundstensläggning för den nya universitetsbyggnaden Aurum onsdagen den 8.5.2019 kl. 13 på adressen Henriksgatan 2, Åbo. Huvudanvändare av Aurum är Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt Åbo universitets institution för kemi. Övriga användare är bland annat Åbo universitets biodiversitetsenhet och bibliotek. Nybyggnaden är en del av Scientia Aboensis-samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet. I byggnaden kommer det att finnas utrymmen som är avsedda för undervisning och forskning med laboratorier, samt ett gym, restauranglokaler och lokaler för företag. Planlösningarna är multifunktionella och flexibla, och stöder positiv synergi. Lösningarna stöder gemensam verksamhet och gemensamma tjänster. På så sätt säkrar man en hög användningsgrad och att utrymmena används ekonomiskt. Byggnadsarbetena startade hösten 2018 och det är tänkt att byggnaden ska stå färdig hösten 2021. Byggnadens bruttokvadratantal är 23 000 kvadratmeter. Aurum är planerad av