Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus: Afarak Group Oyj:lle voitiin määrätä 1 450 000 euron seuraamusmaksu

Jaa
Tänään antamallaan päätöksellä Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Afarak Group Oyj:n valituksen rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskevassa asiassa.

Finanssivalvonta sai 18.1.2018 Helsingin pörssin markkinavalvonnalta tiedon Afarak Group Oyj:n suunnittelemasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta julkisesta ostotarjouksesta. Finanssivalvonta ryhtyi tämän johdosta selvittämään, onko yhtiössä ollut sisäpiiritietoa. Vuonna 2019 Finanssivalvonta määräsi Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksun muun ohella sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon laatimiseen ja pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä. Afarak Group Oyj valitti Finanssivalvonnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen kumoamista tai seuraamusmaksun kokonaismäärän alentamista.

Tänään antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus katsoi, että kyseistä hanketta koskeva sisäpiiritieto, joka yhtiön olisi tullut julkistaa yleisölle mahdollisimman pian tai jonka julkistamisen lykkäämisen edellytyksien arviointiin yhtiön olisi tullut ryhtyä, oli syntynyt viimeistään 20.12.2017. Yhtiön olisi tullut perustaa sisäpiiriluettelo mainittuna ajankohtana. Yhtiö oli perustanut sisäpiiriluettelon 26.1.2018 ja julkistanut sisäpiiritiedon 30.1.2018. Sisäpiiriluettelo ei kuitenkaan täyttänyt sisäpiiriluettelon muodolle ja sisällölle asetettuja edellytyksiä. Yhtiö ei myöskään ollut tammikuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana toimittanut Finanssivalvonnalle määräajassa ajan tasalle saatettua sisäpiiriluetteloa sekä sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseen liittyviä ilmoituksia ja lykkäämisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

Hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä oleva sisäpiiritieto on ollut luonteeltaan sellainen, jolla olisi saattanut julkistettuna olla sijoittajien päätöksentekoon erityisen merkittävä vaikutus. Yhtiö oli toimittanut Finanssivalvonnan pyytämän sisäpiiriluettelon vasta Finanssivalvonnan käynnistettyä kuulemismenettelyn uhkasakon asettamiseksi yhtiölle. Hallinto-oikeus katsoi asiaa kokonaisuutena arvioiden, että Finanssivalvonta oli yhtiön laiminlyöntien johdosta voinut määrätä asiassa yhteisen 1 450 000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Päätös 21/0011/3 / Diaari 06481/19

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde Finlands viltcentrals beslut om dispens för jakt på lodjur20.6.2024 10:00:05 EEST | Tiedote

Helsingfors förvaltningsdomstol har 19.6.2024 meddelat 16 beslut med vilka domstolen har upphävt Finlands viltcentrals beslut om dispens för stamvårdande jakt på lodjur. Förvaltningsdomstolen hade tidigare 22.11.2023 förbjudit verkställigheten av besluten. Enligt viltcentralens beslut var dispensernas syfte att ”engagera lokalsamhället i genomförandet av förvaltningsplanen för lodjursstammen genom att reglera lodjursstammens tillväxthastighet genom årliga ändringar i beskattningsnivån utifrån stammens utveckling”. Förvaltningsdomstolen ansåg med hänvisning till Europeiska unionens domstols förhandsavgörande C-674/17 och högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2022:48 att det ovan nämnda syftet inte kunde ligga till grund för att bevilja dispens. Av besluten om dispens framgick inte heller att lodjursstammens beteende eller storlek lokalt skulle ha orsakat sådana konkreta problem för acceptansen av lodjursstammen, utifrån vilka dispenser borde ha beviljats. Därför hade viltcentralen in

Helsingin hallinto-oikeus kumosi ilveksen metsästystä koskevat Suomen riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset20.6.2024 10:00:05 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on 19.6.2024 antamillaan 16 päätöksellä kumonnut Suomen riistakeskuksen tekemät ilveksen kannanhoidollista metsästystä koskevat päätökset. Hallinto-oikeus oli aiemmin 22.11.2023 antamillaan välipäätöksillä kieltänyt päätösten täytäntöönpanon. Riistakeskuksen päätöksissä poikkeusluvilla tavoitelluksi päämääräksi oli esitetty ”paikallisyhteisön sitouttaminen ilveskannan suotuisan suojelun tason säilyttämiseen toteuttamalla ilveskannan hoitosuunnitelmaa ilveskannan kasvunopeutta säätelemällä vuosittaisilla verotustason muutoksilla kannan kehityksen mukaan”. Hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon C-674/17 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2022:48 viitaten, että mainittu päämäärä ei ollut voinut olla perusteena poikkeuslupien myöntämiselle. Poikkeuslupapäätöksistä ei ilmennyt myöskään, että ilveksen suojelun hyväksyttävyydelle olisi aiheutunut paikallisesti kannan käyttäytymisestä tai suuruudesta sellaisia konkreettisia ongelmi

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut om utnämning av direktören för Nationella audiovisuella institutet10.6.2024 10:00:21 EEST | Tiedote

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut att utnämna Riitta Vanhatalo till direktör för Nationella audivisuella institutet (KAVI). Beslutet upphävdes på grund av besvär från tre andra personer som sökt tjänsten. I besvären hänvisades bland annat till att den som utsetts till tjänsten inte uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten, att meritjämförelsen hade gjorts felaktigt och att beslutet i strid med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män diskriminerat en man som var sökande. I statsrådets förordning om Nationella audiovisuella institutet omfattar direktörens behörighetskrav bland annat förtrogenhet med ämbetsverkets verksamhetsområde. Förvaltningsrättens majoritet ansåg att Vanhatalo inte hade någon förtrogenhet med KAVI:s verksamhetsområde och därmed kunde hon inte utnämnas till posten som KAVI:s direktör. Ministeriet hade överskridit sin prövningsrätt och beslutet stred därför mot lagen. Förvaltningsdomstolen bedömde också den me

Helsingin hallinto-oikeus kumosi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtajan nimityksestä10.6.2024 10:00:21 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus kumosi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen, jolla Riitta Vanhatalo oli nimitetty KAVI:n johtajaksi. Päätös kumottiin kolmen muun virkaa hakeneen henkilön valituksista. Valituksissa oli vedottu muun muassa siihen, ettei virkaan nimitetty täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia, ansiovertailu oli tehty virheellisesti ja päätöksellä oli naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaisesti syrjitty hakijana ollutta miestä. KAVI:a koskevassa valtioneuvoston asetuksessa on säädetty johtajan kelpoisuusvaatimukseksi muun muassa perehtyneisyys viraston toimialaan. Hallinto-oikeuden enemmistö katsoi, ettei Vanhatalolla ollut perehtyneisyyttä KAVI:n toimialaan, eikä häntä siten voitu nimittää KAVI:n johtajan virkaan. Ministeriö oli ylittänyt harkintavaltansa ja nimityspäätös oli siten lainvastainen. Hallinto-oikeus arvioi lisäksi asiassa tehtyä ansiovertailua ja katsoi, ettei päätös ole perustunut hakijoiden ansioiden tasapuoliseen ja objektiiviseen ver

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye