Vaasan kaupunki - Vasa stad

Gösta Diehls omfattande och mångsidiga produktion på Kuntsi museum för modern konst 20.11.2021–20.3.2022

Dela
I Vasa hålls en omfattande utställning, där den ansedda finländska modernisten Gösta Diehls (1899-1964) hela produktion presenteras. Konstnärens mest centrala verk samt rariteter från privata samlingar har samlats ihop för första gången efter år 1966. Utställningen baserar sig på en omfattande forskning och en biografi som ges ut i anslutning till utställningen.
Gösta Diehl: Mannen med måsarna, 1957. Foto: Markku Kedrin.
Gösta Diehl: Mannen med måsarna, 1957. Foto: Markku Kedrin.

Kuntsi museum för modern konst visas den ansedda modernisten Gösta Diehls retrospektiva utställning, där den kända koloristkonstnärens hela produktion presenteras allt från tidiga arbeten från 1920-talet till verk från 1950- och 60-talen med den redan erkända konstnärens mästerliga kubistiska målningar.

Förutom anslående oljemålningar finns även akvareller och teckningar utställda. Helheten på mer än hundra verk visas på båda våningarna på Kuntsi museum för modern konst.

Mer än en kubist

Gösta Diehl är mest känd för den kubistiska kolorismen, men hans uttryck innehöll mycket mera: klassiska landskap, porträtt, expressiva experiment och informalism i den sena produktionen. Den konstnärliga karriären, som sträcker sig över fem olika årtionden, och dess olika skeden presenteras på utställningen.

-För utställningen gjordes en omfattande kartläggning av verken och med hjälp av den spårade vi verken och samlade in värdefull information om konstnärens totala produktion. Vi blev kontaktade under våren, sommaren och hösten och några verk som finns med på utställningen har valts ut genom det här, berättar tf amanuens Sonja Koivisto.

Diehl bodde i Paris på 1920- och 1930-talen i sammanlagt tolv år, där han fick franska influenser i sina arbeten och han bidrog även i stor omfattning till andra finländska konstnärers möjligheter att arbeta, påverka och influeras på fransk mark. Förutom att Diehl var känd som en stark förespråkare för fransk konst, hade han även en viktig roll i främjande av den nordiska konsten. Han var ordförande för Konstnärsgillet i Finland under åren 1944-48 och valdes till första ordförande i den år 1946 grundade Finlands sektion av Nordiska konstförbundet.

Diehls tidiga senimpressionistiska och nyklassicistiska uttryck utvecklades småningom efter kriget via expressionismen till den säregna färgstarka kubism som han idag är mest känd för. På utställningen visas Bomber över byn (1950), som hör till Ateneums samlingar och är en av Diehls mest kända målningar. Den koloristiska kubismen utkristalliseras i verket Mannen med måsarna (1957), där det finns influenser också från franska Jacques Villons bildspråk.

Konstnärsgruppen Prisma finns också med

Diehl hörde fr.o.m. år 1956 till konstnärsgruppen Prisma, som var företrädare för den internationella modernismen i Finland. En av konstnärsgruppen Prismas utställningar ordnades i Vasa år 1957 på Österbottens museum.

På Kuntsis museum för modern konst visas i en utställningssal konstnärer som hörde till gruppen, vilka utöver Diehl var Yngve Bäck, Ragnar Ekelund, Torger Enckell, Unto Pusa, Sigrid Schauman och Sam Vanni.

Finländsk modernism presenteras

I och med Gösta Diehl-utställningen vill man på Kuntsi museum för modern konst lyfta fram också finländsk modernism, i enlighet med museets namn. I fortsättningen är det meningen att modernismen ska presenteras i form av olika utställningar. Gösta Diehl har äran att vara den första finländska modernisten som förs fram som en representant för en omfattande brytningstid inom bildkonsten. Senast har Diehls verk varit utställda i sådan här omfattning på hans minnesutställning, som ordnades i Helsingfors konsthall år 1966. Utställningen är en storsatsning som Vasa stads museer har gjort som egen produktion.

-En så här omfattande retrospektiv utställning har inte setts på över femtio år. En viktigt grund för den är ett omfattande forskningsarbete och en biografi som gjorts om Gösta Diehl av Camilla Granbacka, berättar utställningschef Maaria Salo på Vasa stads museer.

- Jag vill också speciellt tacka tf amanuens Sonja Koivisto, vars roll i utställningsarbetsgruppen utvidgades från koordinering till kuratering, tillägger Maaria Salo.

Konsthistoriker och faktalitterära författare Camilla Granbackas forskning och biografin som ges ut, är den första omfattande levnadsteckningen om Gösta Diehl (Gösta Diehl: kubist, kolorist och kosmopolit 2021, Parvs Publishing).

Utställningen har producerats av Vasa stads museer och den visas på Kuntsis museum för modern konst 20.11.2021–20.3.2022.

Vi tackar utlånarna för samarbetet
Kansallisgalleria, Ateneumin taidemuseo / Finlands Nationalgalleri, Konstmuseet Ateneum / Finnish National Gallery, Ateneum Art Museum | Aineen kuvataidesäätiö / Aines Bildkonststiftelse / Aine Pictorial Art Foundation | Amos Rex | HAM, Helsingin taidemuseo / HAM, Helsingfors konstmuseum / HAM, Helsinki Art Museum | EMMA – Espoon modernin taiteen museo / EMMA – Esbo moderna konstmuseum / EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Sotamuseo / Krigsmuseet / Military Museum / Lahden taidemuseo / Lahtis konstmuseum / Lahti Art Museum | Taidesäätiö Merita sr / Konststiftelsen Merita sr / Art Foundation Merita fr | Pro Artibus –säätiö / Stiftelsen Pro Artibus / Pro Artibus Foundation | Didrichsenin taidemuseo / Didrichsens konstmuseum / Didrichsen Art Museum | Lappeenrannan taidemuseo / Villmanstrandens konstmuseum / Lappeenranta Art Museum | Yksityiskokoelmat / Privata samlingar / Private collections

Infobilderhttps://kuvapankki.vaasa.fi/s/e2WDmNV8IJ6X4kMs/fo

Nyckelord

Kontakter

Utställningschef Maaria Salo, Vasa stads museer, tfn 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi


Tf amanuens Sonja Koivisto, Vasa stads museer, tfn 040 482 4253, sonja.koivisto@vaasa.fi

Bilder

Gösta Diehl: Mannen med måsarna, 1957. Foto: Markku Kedrin.
Gösta Diehl: Mannen med måsarna, 1957. Foto: Markku Kedrin.
Ladda ned bild

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Aina aurinkoinen Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa yhdistyvät innovatiivisuus, teknologia, laadukkaat palvelut, monipuolinen koulutus- ja kulttuuritarjonta sekä energinen meininki.

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum