HUS

Praktiska utmaningar och underdimensionering försvårar skyddsarbetet

Dela
Under den första strejkhelgen kunde man undvika allvarliga risksituationer. Det förs fortfarande förhandlingar om skyddsarbetets omfattning och man har även stött på praktiska utmaningar.

Patientvårdens förlopp på HUS sjukhus under vårdarorganisationernas strejk varierade under veckoslutet. ”Jag har inte fått kännedom om några allvarliga hot mot patientvården men det har förekommit kritiska lägen. Situationen har underlättats av att färre patienter än normalt har sökt sig till jourerna under veckoslutet, vilket också var läget i början av coronavirusepidemin”, berättar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

Läget har varit svårast när det gäller att ordna jouroperationer och postoperativ avdelningsvård samt tillgången till laboratorie- och bilddiagnostiktjänster. På många vårdavdelningar är de resurser som är avsatta för skyddsarbete de samma som under nattskiften före strejken. ”Det borde vara klart för alla att man med nattskiftets resurser inte klarar av verksamheten under dagtid när patienterna är vakna, har undersökningar, en del patienter blir hemförlovade och läkarna gör ronder på avdelningarna”, berättar Mäkijärvi.

Praktiska utmaningar i skyddsarbetets genomförande

I samband med strejkvarningen meddelade Tehy och SuPer att skyddsarbete ordnas för brådskande vård i syfte att trygga patienternas liv eller förhindra bestående allvarlig skada. Förhandlingarna om skyddsarbetet inleddes på HUS 16.3 och fortsätter ännu.

”Emellanåt har vi förhandlat flera gånger om dagen. Under de senaste dagarna har vi fått mer resurser för skyddsarbete, men mängden är fortfarande inte på den nivån som våra medicinska experter och chefer inom vårdarbete anser vara nödvändig”, berättar förvaltningsöverskötare Marja Renholm. ”Då förhandlingarna inleddes kom det som en överraskning hur mycket våra åsikter skiljde sig från varandra”.

Hanteringen av den övergripande situationen försvåras av att arbetsgivarna inte vet vilka arbetstagare som kommer in till arbetsskiftet. ”De som inte strejkar har rätt att normalt komma till arbetet enligt arbetsskiftslistan. Arbetsgivaren har inte rätt att fråga vem som strejkar, vem som inte gör det, och då har det kommit in mer personal till vissa arbetsskift och mindre till vissa än vad som utlovats”, beskriver Renholm. ”De här situationerna har utretts tillsammans med organisationerna. ”Arbetstagarnas utbildningsbakgrund och kompetens har inte heller alltid beaktats. Arbetsuppgifterna för olika yrkesutbildade personer är olika.”

”HUS har 1 500 vårdenheter, inklusive 150 vårdavdelningar, 125 operationssalar och stora akutmottagningar. Det finns många som behöver brådskande vård och akutsjukvård. Fördelningen av vårdarresurserna som säkerställer verksamheten i dessa enheter ligger nu i händerna på de vårdarorganisationer som ansvarar för skyddsarbetet”, säger Mäkijärvi.

Mer information om HUS tjänster under strejken på adressen hus.fi/sv/strejk.

Merainformationför media:  

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst  

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye