Korkein oikeus / Högsta domstolen

Högsta domstolen förkastade åtalen i ärendena som gällde samernas fiskerättigheter

Dela
Högsta domstolen (HD) har förkastat åtalen i två ärenden som gällde lokala samers rätt att fiska i Utsjoki och Vetsijoki, som hör till Tana älvs vattendrag. HD ändrade alltså inte Lapplands tingsrätts avgöranden.

I det ena ärendet yrkade åklagaren på straff för fiskeförseelse för en man tillhörande den lokala samebefolkningen. Mannen hade fiskat lax med stående nät i Utsjoki älv utanför den tillåtna fiskesäsongen i augusti 2017. Fiske vid den aktuella tidpunkten i augusti stred mot statsrådets då gällande förordning som gällde fiske i Tana älvs biflöden.

HD ansåg att bestämmelsen om fiskesäsong i den förordning som gällde vid tidpunkten för gärningen stod i strid med de rättigheter som tryggats de lokala samerna i grundlagen. Med stöd av grundlagen tillämpades inte förordningens bestämmelse, och åtalet för fiskeförseelse förkastades.

I det andra ärendet yrkade åklagaren på straff för olovlig fångst för fyra samer tillhörande lokalbefolkningen. De hade fiskat med spö och konstgjort bete på statens vattenområde i Vetsijoki älv utan Forststyrelsens tillstånd.

HD ansåg att det separata fisketillstånd som krävdes för områden där lax och öring stiger enligt den fiskelag som gällde 2017 vid tidpunkten för gärningen och tillståndspraxisen i anslutning därtill medförde så betydande begränsningar för de lokala samerna att tillämpning av bestämmelsen skulle stå i uppenbar strid med deras i grundlagen tryggade rättigheter. Med stöd av grundlagen tillämpades inte heller fiskelagens bestämmelse och åtalet för olovlig fångst förkastades.

Ärendena behandlades i HD som prejudikatsbesvär, genom vilka åklagaren sökte ändring i tingsrättens avgöranden direkt hos högsta domstolen i stället för via hovrätten.

Nyckelord

Kontakter

HD Kommunikationstjänster, kko.viestinta(at)oikeus.fi, tfn 02956 40060, 02956 40052


Avgörandena HD 2022:25 och HD 2022:26 (R2019/424 och R2019/425, 13.4.2022) kan beställas från högsta domstolens kommunikationstjänster.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye