Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapsövningen Kaakko22 pågår 30.11-1.12, kommuner och säkerhetsmyndigheter i Södra Karelen och Kymmenedalen deltar

Dela
Beredskapsövningen Kaakko22 som ordnas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland pågår 30.11-1.12.2022. Kommuner och säkerhetsmyndigheter i regionerna Södra Karelen och Kymmenedalen deltar i övningen.

I beredskapsövningen Kaakko22 som ordnas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland övar kommunerna och säkerhetsmyndigheterna i Södra Karelen och Kymmenedalen att samarbeta vid allvarliga störningar och under undantagsförhållanden. Sammanlagt deltar ungefär 40 organisationer och upp till 600–700 personer i övningen.

Kaakko22-övningens aktiva skede är den 30 november och den 1 december. Övningen syns inte i gatubilden eftersom den helt och hållet genomförs på en virtuell webbplattform. Teman för övningen är omfattande påverkan, evakuering och mottagning av människor i olika situationer, elbrist och befolkningsskydd, som myndigheterna enligt lag är skyldiga att förbereda sig på. Dessutom utmanas deltagarna i övningen av störningar i samhällets grundläggande infrastruktur, såsom vägnät, byggnader och eldistribution. Scenariot för den andra övningsdagen 1.12 omfattas också av Loviisa22, en övning som simulerar faro- och olyckssituationer vid kärnkraftverket och som ordnas vart tredje år. 

Målet med övningen är att träna samverkan och samarbete mellan myndigheterna och i synnerhet att utveckla en gemensam lägesbildsprocess. Dessutom erbjuds kommunerna och myndigheterna en chans att testa hur de egna beredskapsplanerna fungerar.

Ett feedbackmöte för deltagarna ordnas i januari 2023. Målet är att vidareutveckla beredskapsövningarna utgående från responsen och på det sättet främja en så effektiv regional myndighetsberedskap som möjligt.

Beredskapsövningarna som ordnas av regionförvaltningsverket är en del av främjandet av den övergripande säkerheten i samhället. Beredskapen säkerställer samhällets verksamhetsförutsättningar vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Att ordna beredskapsövningar hör till regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter inom samordningen av den regionala beredskapen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar årligen motsvarande regionala övningar inom sitt verksamhetsområde (Södra Karelen, Kymmenedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland). Befolkningsskyddet var ett tema i fjolårets beredskapsövning Häme21 och kommer också att vara det i nästa års övning Uusimaa23, där också övriga teman tas med enligt övervägande.

Läs mer i pressmeddelandet publicerat 3.11.2022: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69956188

Mer information:

räddningsöverinspektör Sampsa Lintunen

tfn 0295 016 649

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ”kesäkirje” antoi virheellisen kuvan kotihoidosta kesällä – aluehallintoviraston valvontapäätös17.7.2024 10:38:24 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon asiakkaille ja heidän läheisilleen lähettämän kirjeen sanamuodot antoivat virheellisen kuvan siitä, mitä asiakkaiden läheisiltä odotettiin. Läheisten ei ole saadun selvityksen mukaan odotettu ottavan kokonaisvastuuta asiakkaiden hoidosta. Kirjeen sisältö olisi tullut laatia kuvaamaan paremmin sitä, mitä läheisiltä todellisuudessa odotettiin ja pyydettiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye