Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för november månad: Minskningen i arbetslösheten avtar (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av november sammanlagt 6 333 arbetslösa arbetssökande. Det är 132 (- 2,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i november 159 fler än i oktober. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i november 224 (- 7,7 %) färre än för ett år sedan. Under november fanns det totalt 4 673 lediga arbetsplatser, vilket var 571 (- 10,9 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 382 personer jämfört med förra året (- 17,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.
Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %.
Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i två av fem ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Jämfört med året innan minskade arbetslösheten i Vasa ekonomiska region med 308 personer (- 10 %) och i Karleby ekonomiska region med 25 personer (- 1 %). Men antalet arbetslösa ökade i Sydösterbotten med 146 personer (+ 52 %), i Jakobstadsregionen med 43 personer (+ 5 %) och i Kaustby ekonomiska region med 12 personer (+ 3 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Jakobstadsregionen den lägsta arbetslöshetsgraden (4,1 %).   

- I Sydösterbotten syns utmaningar som de ökade energipriserna har orsakat växthusföretagen och detta har i sin tur lett till permitteringar, berättar Mika Palosaari från Österbottens arbets- och näringsbyrå. 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen 60–64 år (- 92 personer). I slutet av november fanns det 702 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 40 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år minskade med 24 personer jämfört med situationen året innan till 664 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 425 dvs. 125 färre än för ett år sedan (38 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60–64 år (964 personer). 

I slutet av november fanns det 1 864 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 382 färre än ett år tidigare och 23 färre än under oktober månad. Av de långtidsarbetslösa hade 1 058, dvs. 19 färre än i fjol, varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %.
Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april: Antalet arbetslösa arbetssökande ökar fortsättningsvis jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns i slutet av april sammanlagt 7 504 arbetslösa arbetssökande. Det är 721 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 351 färre än i mars. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,6 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,3 %. Jämfört med mars månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,4 procentenheter. Under april månad fanns det totalt 5 490 lediga arbetsplatser, vilket är 3 139 arbetsplatser (- 36,4 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 833 dvs. 140 fler (+ 20,2 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen vuotta aiempaan verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 7 504 työtöntä työnhakijaa. Se on 721 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 351 vähemmän kuin maaliskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen Manner-­Suomen alhaisin (6,6 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,3 %. Maaliskuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä. Huhtikuun aikana oli avoinna yhteensä 5 490 työpaikkaa, mikä on 3 139 työpaikkaa (- 36,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 833 eli 140 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 20,2 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: småningom förväntas tillväxt inom näringslivet och arbetsmarknaden i Österbotten och Mellersta Österbotten2.5.2024 09:05:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. Inom Österbottens NTM-centrals område dämpas stämningen inom näringslivet av det rådande ekonomiska läget, vilket också återspeglar sig i arbetsmarknaden. Situationen väntas ändå vända till det bättre inom ett år. I Österbotten och Mellersta Österbotten väntar man hoppfullt på att de massiva investeringarna i omställningen till ren energi ska förverkligas.

Alueelliset kehitysnäkymät: elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden odotetaan kääntyvän hiljalleen kasvuun Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla2.5.2024 09:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jossa tarkastellaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä. Pohjanmaan ELY-keskusalueella elinkeinoelämän tunnelmia hillitsee vallitseva taloustilanne, mikä heijastuu myös työmarkkinoihin. Tilanteen odotetaan kuitenkin piristyvän vuoden kuluessa. Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle odotetaan toiveikkaina massiivisten puhtaan siirtymän investointien toteutumista.

Sysselsättningsöversikt för mars: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns i slutet av mars sammanlagt 7 855 arbetslösa arbetssökande. Det är 835 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i mars 179 färre än i februari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,9 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med februari månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet. Under mars månad fanns det totalt 7 879 lediga arbetsplatser, vilket är 3 869 arbetsplatser (- 32,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 103 dvs. 251 fler (+ 29,5 %). än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye