Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten-logo

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Liikenne- ja ympäristöasioita hoitaa alueellamme Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

NTM-centralen i Österbotten är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Trafik- och miljöärenden sköts på vårt område av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Pohjanmaan ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Liikenne- ja ympäristöasioita hoitaa alueellamme Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

NTM-centralen i Österbotten är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Trafik- och miljöärenden sköts på vårt område av NTM-centralen i Södra Österbotten.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye