Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaalla edistettiin vuonna 2022 luonnon monimuotoisuutta usein eri toimin osana Helmi-ohjelmaa

Jaa
Pirkanmaalla edistettiin vuonna 2022 luonnon monimuotoisuutta useilla toimenpiteillä osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Pirkanmaan ELY-keskus mm. suojeli 80 hehtaaria suoalueita, kunnostutti ja hoiti 26 perinnebiotooppikohdetta ja kartoitti pienvesien tilaa 110 kohteella. Toimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.
Tämä Nokialla sijaitseva maakunnallisesti arvokas perinnemaisema kunnostettiin lammaslaitumeksi vuonna 2022 raivaamalla erityisesti kuusta ja aitaamalla alue. Laidunalueesta tehtiin itse perinnebiotooppeja isompi, jotta arvokas lajisto voi ajan myötä levitä suuremmalle alalle. Kuva: Suvi Järvenpää / Pirkanmaan ELY-keskus.
Tämä Nokialla sijaitseva maakunnallisesti arvokas perinnemaisema kunnostettiin lammaslaitumeksi vuonna 2022 raivaamalla erityisesti kuusta ja aitaamalla alue. Laidunalueesta tehtiin itse perinnebiotooppeja isompi, jotta arvokas lajisto voi ajan myötä levitä suuremmalle alalle. Kuva: Suvi Järvenpää / Pirkanmaan ELY-keskus.

Erilaiset kartoitukset, selvitykset ja kunnostukset toteutettiin osana valtakunnallista Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja soita perustetaan suojelualueiksi vapaaehtoisuuteen perustuen

Viime vuonna Pirkanmaalla perusteettiin Helmi-ohjelmalla 80 hehtaaria yksityisiä soidensuojelualueita. Näistä korvauksia maksettiin yksityisille metsänomistajille yhteensä noin 380 000 euroa.

Soidensuojelu on vapaaehtoista ja keskittyy luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokkaisiin soihin, jotka ympäristöministeriö on valinnut soidensuojelun täydennysehdotukseen. Pirkanmaalla tällaisia soita on yhteensä 62 ehdotetulla suoalueella noin 2900 hehtaaria. Suojeluun on mahdollista tarjota myös muita arvokkaita suokokonaisuuksia, esimerkiksi maakuntakaavassa suojelualueiksi osoitettuja soita, ja niitä voidaan suojella myös Helmi-rahoituksella.

- Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutus etenee suojelualueittain, jolloin alueen maanomistajia tiedotetaan etukäteen ja kysytään halukkuutta suojeluun.Tänä vuonna tavoitteena on saada suojeluun noin 200 hehtaaria soita, ennakoi ylitarkastaja Matti Räisänen.  

Kesällä 2022 Pirkanmaalla etsittiin myös lettokohteita potentiaalisilta alueilta. Lettoisuutta löytyi vajaalta neljältä hehtaarilta.   

Kunnostus- ja hoitotöitä tehtiin 26 uhanalaisella perinnebiotooppikohteella 

Perinnebiotoopit ovat monipuolisinta luontoamme ja ne ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille.Perinnebiotoopeilla kunnostettaviksi kohteiksi Pirkanmaalla valittiin vuonna 2022 erityisesti maakunnallisesti arvokkaita tai suojelualueilla sijaitsevia kohteita. Laitumiksi kunnostettiin kahdeksan kohdetta, ja täydennysraivauksia tehtiin kolmella niittokohteella. Lisäksi tehtiin talkoita tai hankittiin niittoa ja raivausta yhteensä 15 perinnebiotooppikohteelle.

Vuonna 2023 on tavoitteena kunnostaa seitsemän laidunkohdetta sekä lisätä ja jatkaa niitto- ja raivaushoitoa arvokkailla pienillä perinnebiotooppikohteilla.

- Kaikki perinnebiotoopit ovat uhanalaisia ja uhanalaiselle lajistolle ihmisen muokkaamat ympäristöt, kuten erityisesti avoimet perinnebiotopit, ovat metsien jälkeen tärkein elinympäristö. Kunnostaminen ja jatkohoito parantaa ja ylläpitää perinnebiotooppien ja niiden monimuotoisen lajiston säilymistä, painottaa projektisuunnittelija Suvi Järvenpää.

Niittyjen raivauksella edistettiin harvinaisen tummaverkkoperhosen elinolosuhteita

Kesällä 2022 kartoitettiin Pirkanmaan tummaverkkoperhosniittyverkosto, yli 150 niittyä. Hoitotoimenpiteitä tehtiin kuudella niityllä, yhteensä noin 7 hehtaarilla.

- Hoitotoimenpiteet ovat raivauksia ja joskus myös puiden poistoa. Tuoreella inventointiaineistolla pystytään ohjaaman hoitotoimenpiteitä paremmin yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja maanomistajien kanssa, kertoo projektisuunnittelija Veera Mäkitalo.

Lehtojen hoito suojaa metsien uhanalaisia lajeja

Inventointikautena vuonna 2022 kartoitettiin lehtojen hoitotarpeita noin 27 hehtaarilla. Hoitotoimenpiteitä myös suunniteltiin ja jo toteutettiin kahdella kohteella, molemmat yksityisiä suojelualueita. Hoitoa toteutettiin kummankin kohteen osalta maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena toisella kohteella oli yleisesti lehtokasvilajiston hoito, toisella pääasiallisena tavoitteena oli jalopuiden elinolosuhteiden ja uusiutumiskyvyn turvaaminen. Molempien lehtojen kuusettumista ehkäistiin kuusia poistamalla, jolloin lehtojen lehtipuille ja putkilokasvilajistolle saatiin lisää kasvutilaa ja valoa.

- Lehdoissa elää lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista, ja lehtoja elinympäristötyyppinä hoitamalla hoidetaan samalla uhanalaista ja muutenkin arvokasta lajistoa, kertoo projektisuunnittelija Anni Mäkelä.

Lintuvesien kunnostaminen suojelee uhanalaisia ranta- ja vesilintuja

Lintuvesikunnostuksia tehtiin vuoden 2022 aikana kohteilla, jotka on liitetty Natura-alueverkostoon lintudirektiivin perusteella. Valkeakoskella ja Pälkäneellä sijaitsevalla Tykölänjärvellä sekä Sastamalan Kuorsumaanjärvellä toteutettiin hoitokalastusta. Tykölänjärvelle rakennettiin myös vesilinnuille kaksi pesimäsaareketta. Valkeakosken Uskilanlahdella niitettiin vesikasvillisuutta ja Hämeenkyrön Sarkkilanjärvellä raivattiin pensaikkoja. Linnustoa selvitettiin Kirkkojärven alueella Kangasalla ja Saarioisjärvellä Valkeakoskella. Natura-lintuvesien rantalaidunnuksen mahdollisuuksia selvitettiin kaikilla Natura-lintuvesillä, ja potentiaalisia rantalaitumia löytyi 14 pirkanmaalaisen järven rannoilta.

- Lintuvesikohteiden kunnostaminen edistää kymmenien uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelua. Pääasiassa kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena puolet Suomen vesi- ja rantalintulajeista on uhanalaisia, toteaa lintuvesikoordinaattori Maria Yli-Renko.

Pienvesien tilaa kartoitettiin 110 kohteella

Kesällä 2022 kartoitettiin pienvesien tilaa ja ennallistamistarpeita 20 eri Pirkanmaan kunnassa yhteensä 110 kohteella. Näistä 78 oli lähteitä, 27 kpl puroja ja viisi noroja. Lisäksi pienvesien tilaa parantavia toimenpiteitä suunniteltiin kolmella kohteella ja toteutettiin yhdellä kohteella.

- Pienvesien luonnontila on monin paikoin heikentynyt, joka uhkaa muun muassa pienvesien viileään pienilmastoon sopeutunutta uhanalaista lajistoa, toteaa projektisuunnittelija Miia Mäkilouko.

Jokihelmisimpukka-hankkeessa tehtiin tutkimuksia elinolosuhteiden selvittämiseksi

Vuonna 2021 käynnistyneessä Life Revives- hankkeessa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun elinolosuhteita. Viime vuonna hankkeessa aloitettiin virtaaman ja veden laadun seuranta Ruonanjoella ja Pinsiön-Matalusjoella. Turkimusjoella selvitettiin suojeluperusteena olevan raakun nykytilaa. Kaikilla kohteilla mitattiin myös uomien pohjan happipitoisuuksia.

- Kohteiden nykytilan selvittäminen ennen hoito- ja kunnostustoimien aloittamista on tärkeää tulevien toimenpiteiden vaikuttavuuden selvittämiseksi. Kaikki hoito- ja kunnostustoimet tullaan toteuttamaan maanomistajien suostumuksiin pohjautuen, painottaa yksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus: (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Avainsanat

Kuvat

Tämä Nokialla sijaitseva maakunnallisesti arvokas perinnemaisema kunnostettiin lammaslaitumeksi vuonna 2022 raivaamalla erityisesti kuusta ja aitaamalla alue. Laidunalueesta tehtiin itse perinnebiotooppeja isompi, jotta arvokas lajisto voi ajan myötä levitä suuremmalle alalle. Kuva: Suvi Järvenpää / Pirkanmaan ELY-keskus.
Tämä Nokialla sijaitseva maakunnallisesti arvokas perinnemaisema kunnostettiin lammaslaitumeksi vuonna 2022 raivaamalla erityisesti kuusta ja aitaamalla alue. Laidunalueesta tehtiin itse perinnebiotooppeja isompi, jotta arvokas lajisto voi ajan myötä levitä suuremmalle alalle. Kuva: Suvi Järvenpää / Pirkanmaan ELY-keskus.
Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38, PL 297
33101 Tampere

https://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus

Rantatunneliin puolivuotishuolto ja pesu – yösulkuja arkisin kahden viikon ajan5.9.2023 10:45:00 EEST | Tiedote

Tampereen Rantatunnelissa tehdään yötyönä viikoilla 37 ja 38 tunnelin puolivuotishuolto. Työt suoritetaan tunneliputki kerrallaan neljänä perättäisenä yönä maanantai-illoista varhaisiin perjantaiaamuihin. Pirkanmaan ELY-keskus pesee ja puhdistaa silloin tunnelin perusteellisesti. Samanaikaisesti Fintraffic Tie Oy huoltaa ja testaa tunnelin teknisiä järjestelmiä. Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan varareitille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme