Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Flera miljoner i finansiering finns att sökas för utvecklande av företag och främjande av den gröna omställningen i Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela
De första utlysningarna av företagsfinansiering ur fonden för en rättvis omställning (JTF, på svenska FRO) öppnas den 7 april i Österbotten och den 20 april i Mellersta Österbotten. Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter. Finansieringen riktas på ett mångsidigt sätt till utvecklingsåtgärder och investeringar vid små och medelstora företag i olika branscher. Med åtgärderna främjas den gröna omställningen genom att stöda förnyelse av affärsverksamhet och näringslivsbaserad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.
Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter.
Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter.

Hurdana projekt finansieras?

JTF (FRO) är ett nytt finansieringsinstrument som beviljas i form av understöd för utvecklande av företag.I år uppgår mängden finansiering som finns att sökas till ca 8,5 miljoner euro i Österbotten och 7,6 miljoner euro i Mellersta Österbotten.

Exempel på projekt som kan stödas:

 • Modernisering av produktionslokaler, t.ex.
  • åtgärder för högre materialeffektivitet; optimering av användningen av råvaror och återvinning av avfallsflöden
  • åtgärder för att ersätta användningen av skadliga kemikalier och minska mängden växthusgaser och utsläpp av giftiga ämnen i miljön
 • Utredning, utveckling och ibruktagande av energieffektiva lösningar
 • Industrins fasta investeringar inom området, t.ex. nya moderna produktionslinjer
  • Projekt som gäller robotik och automatisering
  • Byggprojekt
 • Utveckling av miljövänliga produkter, anordningar och tjänster samt investering i anskaffning av dessa
 • Förberedande projekt i fråga om förnybar energi
 • Utveckling av ny affärsverksamhet (affärsverksamhet som förnyas)
 • Internationaliserings- och/eller digiprojekt som främjar den gröna omställningen
 • Utveckling av lösningar för att ersätta torv som bl.a. växtunderlag inom jordbruket
 • Bioekonomiprojekt
  • T.ex. utveckling av biobaserade produkter och förädling av naturprodukter
 • Projekt inom cirkulär ekonomi
  • Utnyttjande av avfallsflöden som råvara; fast avfall och avloppsvatten

Finansiering från fonden för en rättvis omställning kan inte användas för att stöda projekt inom energiproduktion, eftersom dylika projekt kan ansöka om energistöd (Energistöd - Business Finland).

Fråga våra sakkunniga om råd

Ansökan ska lämnas in innan projektet påbörjas.Om projektåtgärderna påbörjas innan beslutet på finansieringsansökan har fattats, gör sökanden det på egen risk.Finansieringen söks i EURA21-systemet.

Finansieringsrådgivningen för små och medelstora företag erbjuder rådgivning vid ansökan om EU-finansiering för programperioden 2021–2027.Rådgivningstjänstens finansieringsexperter hjälper dig att utreda företagets finansieringsbehov samt ger företagen råd om EU-programperiodens finansieringsmöjligheter och om hur det går till att ansöka om finansiering i EURA2021-systemet.Finansieringsrådgivningen betjänar per telefon på numret 0295 024 800 må-fre kl. 9–15 och per e-post pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi.

I Österbotten och Mellersta Österbotten kan sökande få råd om finansieringsansökan av:

Företagsanalytiker Henrik Broman (Österbotten) tfn 0295 028 545
Företagsanalytiker Henrik Granqvist (Österbotten) tfn 0295 028 551
Företagsexpert Irma Liedes (Mellersta Österbotten) tfn 0295 024 530
Finansieringsexpert Marika Suomalainen (Västra Finland) tfn 0295 028 630
Team Finland-koordinator Tom Saksa (Österbotten, Mellersta Österbotten), tfn 0295 028 614
Företagsexpert Henna Henriksson (Österbotten, Mellersta Österbotten), tfn 0295 056 224

e-post:fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Nyckelord

Bilder

Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter.
Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för januari: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 8 150 arbetslösa arbetssökande. Det är 935 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 471 fler än under december 2023. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock den lägsta i Fastlandsfinland (7,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,9 %. Jämfört med december månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och med 0,3 procentenheter i hela landet. Under januari fanns det totalt 7 660 lediga arbetsplatser, vilket är 3 229 arbetsplatser (- 29,7 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 217 dvs. 366 fler (+ 43 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömyys jatkaa kasvuaan edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 8 150 työtöntä työnhakijaa. Se on 935 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli tammikuussa 471 enemmän kuin joulukuussa 2023. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen Manner-­Suomen alhaisin (7,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,9 %. Joulukuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja 0,3 prosenttiyksikköä koko maassa. Tammikuun aikana oli avoinna yhteensä 7 660 työpaikkaa, mikä on 3 229 työpaikkaa (- 29,7 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 217 eli 366 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 43,0 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit dystrare i Österbotten och i Mellersta Österbotten13.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. I SMF-företagsbarometern våren 2024 har de allmänna konjunkturutsikterna för Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) sjunkit ganska långt under nollstrecket. Saldotalet var -16, vilket är en aning dystrare än i hela landet. Vyerna har blivit betydligt sämre än de var i mätningen förra hösten.

Pk-yritysten suhdannenäkymät synkentyneet Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla13.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Kevään 2024 Pk-yritysbarometrissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) yleiset suhdannenäkymät ovat painuneet reippaasti pakkasen puolelle. Saldoluvuksi muodostui -16, mikä on hieman koko maan arvoa synkempi. Näkymät ovat heikentyneet viime syksyn mittauksesta merkittävästi.

NTM-centralen beviljade Österbotten och Mellersta Österbotten över 73 miljoner euro i finansiering och stöd år 2023 för utveckling av livskraft, företag, arbetskraft och kunnande i regionen7.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Sysselsättningen i NTM-centralens område i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) tillhör landets toppnivå: nya företag grundas i snabb takt och befintliga företag gör satsningar med tro på framtiden. Båda landskapen har dragit nytta av de möjligheter som den gröna omställningen öppnar och de lockar fortsättningsvis företag att utveckla sin verksamhet, investera och satsa på produktutveckling trots det osäkra ekonomiska läget. NTM-centralen beviljade regionen över 73 miljoner euro i stöd och finansiering för utveckling av livskraft, företag, arbetskraft, tillväxt och internationalisering samt kunnande i regionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye