Springvest Oyj

Sijoittaja voi hyötyä epävarmasta taloustilanteesta – nyt kannattaa laittaa eurot säästötileiltä töihin

Jaa
Epävarmassa taloustilanteessa yksityissijoittajien kannattaa suunnata katse kovan tuottopotentiaalin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Springvestin tuhansien sijoittajien yhteisö sijoitti viime vuonna yli 36 miljoonaa euroa suomalaisiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Etenkin terveysteknologiayhtiöt kiinnostivat monia sijoittajia.
“Listaamattomien yhtiöiden osakkeiden arvo ei heilahtele yhtä nopeasti ja voimakkaasti kuin listautuneiden osakkeiden arvo,” Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Malinen muistuttaa.
“Listaamattomien yhtiöiden osakkeiden arvo ei heilahtele yhtä nopeasti ja voimakkaasti kuin listautuneiden osakkeiden arvo,” Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Malinen muistuttaa.

– Pääoma ei ole enää halpaa ja kasvuyhtiöiden valuaatioista on rutistettu viimeisetkin löysät pois, joten hyviin yhtiöihin pääsee nyt sijoittamaan kohtuuhinnalla. Hajauttaminen listaamattomiin kasvuyhtiöihin tuo myös turvaa sijoitusvarallisuudelle, koska listaamattomien yhtiöiden osakkeiden arvo ei heilahtele yhtä nopeasti ja voimakkaasti kuin listautuneiden osakkeiden arvo, kasvurahoitusyhtiö Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Malinen toteaa.

Epävarmassa taloustilanteessa yritysten rahoitus on Malisen mukaan aiempaa tiukemmassa, ja tämä kääntyy yksityissijoittajien eduksi. Rahoituskierroksille otettavat yhtiöt käyvät läpi tarkan arvioinnin ja yhtiöiltä odotetaan vahvaa näyttöä kasvupotentiaalista.

Springvest keräsi viime vuoden aikana yksityissijoittajien voimin yli 36 miljoonaa euroa rahoitusta suomalaisille kasvuyhtiöille. Springvestin kasvurahoituksen määrä vastasi kooltaan noin 80 % Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan listautumisanneissa vuonna 2022 kerätystä pääomasta. 

– Meillä on noin 6500 sijoittajan yhteisö, joka mahdollistaa isompienkin rahoituskierrosten nopean toteutumisen. Yksittäisten sijoitusten arvo vaihtelee tuhannesta eurosta miljoonaan, joten listaamattomiin yhtiöihin sijoittamisen voi aloittaa hyvin maltillisellakin sijoitusvarallisuudella, Malinen muistuttaa.

Suomalaisten säästötileiltä löytyy reilusti sijoituspotentiaalia

Springvest järjesti viime vuonna kahdeksan rahoituskierrosta, joista esimerkiksi terveysteknologiayritys Medixine Oy:n viiden miljoonan euron osakeanti merkittiin täyteen vain viikossa suomalaisten 655:n yksityissijoittajien voimin. Kuluvan vuoden alussa diagnostiikkayhtiö LS CancerDiag Oy:n 5,4 miljoonan euron rahoituskierros meni täyteen vielä nopeammin vain viidessä päivässä.

Malinen  muistuttaa, että sijoitukselle saa korkeamman tuottopotentiaalin tekemällä sijoituksen ennen yhtiön mahdollista  listautumista. 

– Kasvuyhtiöön sijoittaminen on myös yhteiskunnallinen teko – nämä ovat niitä yrityksiä, jotka tuovat Suomeen lisää työpaikkoja ja verotuloja sekä kehittävät uusia innovaatioita. Koko Suomi häviää, jos nämä valtavan potentiaalin omaavat yritykset jäisivät rahoituksen takia kasvussa pullonkaulaan kiinni tai jos vuosia kehitetyt innovaatiot myytäisiin pilkkahintaan ulkomaille.

Rahoitusalalla nousee säännöllisesti keskusteluun toive saada Suomeen enemmän sijoituksia ulkomailta. Yli 60 % suomalaisten yhtiöiden rahoituksesta on perinteisesti tullut ulkomaisilta sijoittajilta, mutta Ukrainan sodan takia etenkin EU:n ulkopuoliset sijoittajat karsastavat nyt suomalaisiin yhtiöihin sijoittamista. 

Malinen haluaa kääntää keskustelun suunnan ja korostaa suomalaisten sijoittajien merkitystä.

– Suomalaiset kasvuyhtiöt eivät tarvitse ulkomaisia sijoittajia pelastajiksi, sillä Suomen rajojen sisäpuoleltakin löytyy reilusti sijoituspotentiaalia. Esimerkiksi viime marraskuussa julkaistun sijoittajabarometrin mukaan yli 70 % yksityissijoittajista aikoo lisätä osakesijoituksia tulevan kuuden kuukauden aikana. Rahat on vain laitettava käyttö- ja säästötileiltä töihin.

Suomen Pankin tietojen mukaan yli 90 prosenttia kotitalouksien varoista on käyttötileillä, jonne talletetut rahat eivät juuri kasva korkoa.

Sijoitushalukkuus näkyy myös Springvest Oyj:n omistajamäärän kasvussa

Malisen mukaan etenkin kokeneet sijoittajat ovat huomanneet tämän ajan sijoitusmahdollisuudet. Sijoittajien kiinnostus on näkynyt myös Springvest Oyj:n omien osakkeiden myynnissä.

Springvestillä on takana ensimmäinen kokonainen tilikausi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä. Verrattuna muihin samalle markkinapaikalle listautuneisiin yhtiöihin Springvest onnistui kasvattamaan omistajamääräänsä listautumisen jälkeen prosentuaalisesti eniten. 

Osakkaat omistavat Springvestin kautta myös kymmenien kasvuyhtiöiden osakkeita sisältävää portfoliota.

– Springvest tulee jokaisen rahoituskierroksen yhteydessä itsekin kohdeyhtiön osakkaaksi ja osakesalkkumme on meidän olennainen arvon ajuri. Salkussamme on nyt 38 portfolioyhtiötä, joita seuraamme tarkasti ja avustamme yhtiöitä kasvusuunnitelmien saavuttamisessa aina exitiin asti, Malinen summaa.

Springvestin tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 80 % sekä yhtiön omasta liiketoiminnan tuloksesta että portfolioyhtiöiden irtautumisen tuotoista.

Springvestin portfolioyhtiöt kasvoivat keskimäärin 77 % viimeisimmässä tilinpäätöksessä

Miltä näyttää siis kasvuyhtiöiden tulevaisuus vuonna 2023, kun takana on pitkät koronavuodet ja markkinoilla on edelleen epävakautta? 

–Sodan aiheuttama epävarmuus ja taloudelliset vaikutukset, kuten pääoman kallistuminen, näkyivät erityisesti tilikauden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla monien kasvuyhtiöiden arvostusten laskuna. Muuttunut markkinatilanne aiheutti jonkin verran myös rahoituskierroksia koskevien neuvotteluaikataulujen pidentymistä, Malinen toteaa.

Kokonaisuutena Springvestin portfolioyhtiöomistukset kasvoivat vuoden 2021 lopun 13,6 miljoonasta eurosta 18,1 miljoonaan euroon tilikauden aikana.

Osa Springvestin kohdeyhtiöiden vuoden 2022 tilinpäätöksistä julkaistaan vasta myöhemmin kesällä, joten vertailimme vuoden 2021 tilinpäätösten tuloksia ja niiden antamia merkkejä yhtiöiden kasvusta.  

Springvestin 10 suurimman portfolioyhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2021 keskimäärin huimat 286 prosenttia. Suurimpiin kasvajiin kuuluvat mm. puupohjaisia pakkausmateriaaleja tuottava Paptic, verkkosivujen liidejä konvertoiva Leadoo Marketing Technologies, ortopedisiä implantteja valmistava listattu yhtiö Bioretec, työsuhdepyöräpalveluun erikoistunut Vapaus Bikes Finland sekä VPN-ratkaisuja tuottava Tosibox.

33 kohdeyhtiön liikevaihto kasvoi keskimäärin 77 prosenttia. 14 yhtiön liikevaihto kasvoi ja samalla luvulla 14 yhtiön liikevaihto laski tarkastelujakson aikana. Voimakkaassa kasvussa olevan yhtiön kannattaa yleensä myös investoida kasvuun ja tämä on hyvä huomioida kasvuyhtiöiden tulosta tarkasteltaessa. 

–Liikevaihdon kehitys ei ole ainut mittari, jota kannattaa tarkkailla. Usein esimerkiksi lääkekehitysyhtiöillä syntyy tuotekehitysvaiheessa pääasiassa kuluja, eikä vielä liikevaihtoa. Kehitystyöstä odotetaan myöhemmin huomattavaa palkkiota, Malinen muistuttaa.

Vuonna 2022 Springvestin kohdeyhtiöistä Biisafe, Multitaction ja MediSapiens asetettiin konkurssiin. Moni kasvuyhtiö on joutunut viime vuosien aikana myös uudistamaan toimintaansa ja miettimään kasvusuunnitelmansa uusiksi. Murrosaika on tuonut yhtiöille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomesta löytyy Malisen mukaan runsaasti vielä hyvän kasvupotentiaalin omaavia kasvuyhtiöitä, jotka onnistuneen rahoituksen avulla voisivat kasvaa vielä vauhdikkaammin.

– Meillä on erittäin hyvä käsitys suomalaisista kasvuyhtiöistä, koska käymme itse läpi vuosittain noin 200 yhtiötä. Suomessa on arviolta 100–200 sijoituskelpoista yritystä, jotka kykenisivät nopeampaan kasvuun ja kansainvälistymiseen, mikäli niillä olisi käytössä enemmän oman pääoman ehtoista rahoitusta ja tukena ulkopuolista osaamista. Siinä on meille tehtävää, että saamme nämä yhtiöt lentoon!

Springvest on 10 toimintavuotensa aikana järjestänyt 53 yritykselle yhteensä 83 rahoituskierrosta. Jokaisella kierroksella Springvest on tullut myös yhtiön omistajaksi.

Kasvuyhtiökatsaukseen on otettu mukaan yritykset, joilla oli vahvistettu tilinpäätös vuodelta 2021. Mikäli yhtiö kuuluu konserniin, liikevaihdoissa on käytetty konsernin lukuja, jos tilinpäätöstiedot olivat saatavilla. Katsaukseen on otettu mukaan kohdeyhtiöt, jotka olivat Springvestin salkussa vuonna 2021 sekä yhtiöt, joille Springvest on järjestänyt rahoituskierroksen vuonna 2022.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

“Listaamattomien yhtiöiden osakkeiden arvo ei heilahtele yhtä nopeasti ja voimakkaasti kuin listautuneiden osakkeiden arvo,” Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Malinen muistuttaa.
“Listaamattomien yhtiöiden osakkeiden arvo ei heilahtele yhtä nopeasti ja voimakkaasti kuin listautuneiden osakkeiden arvo,” Springvest Oyj:n toimitusjohtaja Päivi Malinen muistuttaa.
Lataa
Springvest Oyj:n portfolioyhtiöiden 10 nopeinta kasvajaa vuoden 2021 tilinpäätösten perusteella.
Springvest Oyj:n portfolioyhtiöiden 10 nopeinta kasvajaa vuoden 2021 tilinpäätösten perusteella.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Springvest Oyj
Springvest Oyj
Pohjoisesplanadi 21 B
00100 Helsinki

https://www.springvest.fi

Springvest Oyj on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Springvest tarjoaa kasvurahoitusta suomalaisille kasvuyhtiöille ja sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.

10 vuotisen historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 80 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 200 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Springvest Oyj

Perinteisen muovin käyttöä rajoitettava – Sulapac tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon13.6.2023 09:23:22 EEST | Tiedote

Muoviroskasta on tullut yksi aikamme suurimmista ympäristöongelmista, joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten terveyttä. Materiaaliteknologiayhtiö Sulapac auttaa yrityksiä ympäri maailman korvaamaan perinteisen muovin vastuullisella vaihtoehdolla. Kasvua vauhdittaakseen Sulapac Oy:llä on parhaillaan meneillään 6 miljoonan euron rahoituskierros kasvurahoitusyhtiö Springvest Oyj:n kautta.

Joka toinen kohonneesta verenpaineesta kärsivä ei tiedä siitä – suomalainen innovaatio e-Terveysasema seuloo sairauksia ja säästää terveysalan ammattilaisten työaikaa8.5.2023 08:22:00 EEST | Tiedote

Hoitamattomat sairaudet etenevät ja lisääntyvät, koska terveydenhuollon niukat resurssit eivät riitä ennaltaehkäisevään työhön ja sairauksien seulontaan. Terveysteknologiayhtiö Medicubexin kehittämä e-Terveysasema™ tekee sairaalatasoisia terveysmittauksia ammattilaisten puolesta, jolloin terveydenhuollon henkilöstö voi hoitaa enemmän potilaita ja keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme