Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Allt fler ungdomar tänker söka sommarjobb, en positiv attityd gentemot arbetslivet ökar på intresset för sommarjobb

Dela
Allt fler niondeklassare och studerande på andra stadiet tänker söka sommarjobb i år. Över 6000 unga har svarat på Ekonomi och ungdom TATs undersökning om sommarjobb. Av dessa ungdomar meddelar 71 % att de tänker söka sommarjobb inför denna sommar. År 2022 var motsvarande siffra 68 % och år 2021 meddelade 65 % av unga att de söker sommarjobb.

De allra aktivaste sommarjobbssökarna är flickor (74 %), gymnasiestuderande (79 %), unga med företagarintresse (79 %), unga med regelbunden hobbyverksamhet (74 %) samt de unga som ansåg att PRAO-perioden var mycket nyttig (81 %). Skolframgången är inte en betydande faktor när det gäller att söka sommarjobb, både de med medeltalet under 7 och över 9 söker sommarjobb lika aktivt.

Däremot visar undersökningen att unga som angiver ett annat kön än pojke eller flicka söker sommarjobb i betydligt mindre grad, bara 59 % söker sommarjobb. Av studerande i yrkesskola meddelar 70 % att de tänker söka sommarjobb. De unga som inte anser sig höra till det finländska samhället söker sommarjobb i avsevärt mindre grad än andra.

Positiva arbetslivsattityder och en tilltro på de egna styrkorna påverkar på intresset att söka sommarjobb

Av de unga som anger att de ser mycket fram emot arbetslivet säger uppemot 81 % att de tänker söka sommarjobb. Dessutom visar undersökningen att unga som svarat jakande på påståendena ”Jag tror att jag hittar min plats i arbetslivet” och ”Jag känner att jag har tillräckliga färdigheter att klara mig i arbetslivet” tänker aktivt söka sommarjobb.

Av de unga som i nuläget inte tror på att de hittar sin plats i framtidens arbetsliv tänker endast 44 % söka sommarjobb.

– Det finns ett klart samband mellan positiva arbetslivsattityder och ivern att söka sommarjobb, vilket understryker vikten av samarbetet mellan skolvärlden och arbetslivet. Unga vill ha mera information om arbetslivet, således kan positiva erfarenheter – såsom en lyckad PRAO-period eller sommarjobbserfarenhet – ha en otroligt stor påverkan på den enskilda ungas tankar om arbetslivet, säger Riikka Ahonvala, sakkunnig inom ungas arbetsliv på Ekonomi och ungdom TAT.

– Speciellt oroväckande är situationen för de unga som inte anser sig höra till det finländska samhället. Vi måste säkerställa att alla unga får positiva erfarenheter om arbetslivet genom exempelvis skolan och PRAO-perioden och på så sätt upplever, att arbetslivet välkomnar även dem.

6027 unga, varav hälften gick på högstadiet och hälften på andra stadiet, besvarade sommarjobbsundersökningen som skapats av Ekonomi och ungdom TAT och förverkligades av Taloustutkimus. Undersökningen har gjorts i samarbete med LokalTapiola. Svaren samlades in 4.2.–30.3.2023.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Eteläranta 10
00130 HELSINKI

https://nuortennyt.fi/

Ekonomi och ungdom TAT har som mål att erbjuda barn och unga inlärningshelheter och erfarenheter om arbetslivet, ekonomi och företagande. Uppemot 88 % av sjätteklassare och 84 % av niondeklassare deltar i TATs Företagsby-verksamhet, som innehåller en arbetsdag i miniatyrsamhället och en företagssimulering på en spelarena.

Ekonomi och ungdom TAT rf och Ung Företagsamhet rf slår samman sina verksamheter 1.6.2023 och verkar därefter under namnet Ung företagsamhet och ekonomi. (Nuorten yrittäjyys ja talous NYT)

Följ Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Enkät: Värderingar, kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar ungdomarnas intresse för olika branscher30.8.2023 01:00:00 EEST | Tiedote

Meddelande, fritt att publicera 30.8.2023 kl. 01.00. Enligt NYT Ungas framtidsrapport är de mest intressanta branscherna för ungdomar hälso- och sjukvård, turism- och restaurangbranschen, konst-, kultur- och handelsbranschen. Föräldrarnas utbildningsbakgrund, ungdomarnas kön och deras värderingar är starkt kopplade till intresset för olika branscher.

Två priser till Finland i Europas största entreprenörskapstävling för ungdomar14.7.2023 12:20:28 EEST | Tiedote

Entreprenörskapstävlingen Gen-E 2023 samlade över 800 unga entreprenörer, deras lärare, affärspartner och beslutsfattare från hela Europa för att utforska nya affärsidéer och innovationer. Tävlingen ägde rum den 11–14.7 i Istanbul. Finland representerades i tävlingen av ungdomsföretagen Vapu NY från Tavastehus och Toteuma NY från Jyväskylä. Toteuma vann första pris i kategorin för startup-företag och Joseph Munyandamutsa, verkställande direktör i Vapu NY-teamet, vann ett specialpris för sina ledaregenskaper och sin potential.

Suomeen kaksi palkintoa Euroopan suurimmassa nuorten yrittäjyyskilpailussa14.7.2023 10:28:01 EEST | Tiedote

Euroopan suurin nuorten yrittäjyyskilpailu Gen-E 2023 kokosi yli 800 nuorta yrittäjää, heidän opettajiaan, liikekumppaneitaan ja päätöksentekijöitä uusien liikeideoiden ja innovaatioiden äärelle. Kilpailu järjestettiin Istanbulissa 11.–14.7. Suomea kilpailussa edustivat nuorten yritykset Vapu NY Hämeenlinnasta ja Toteuma NY Jyväskylästä. Toteuman tiimin voitti pääpalkinnon startup-yritysten kategoriassa ja Vapu NY:n toimitusjohtaja Joseph Munyandamutsa voitti erityispalkinnon johtamistaidoista ja -potentiaalista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum