Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Astma hos äldre är ofta underbehandlad

Dela

Astma hos äldre är ofta underdiagnostiserad och underbehandlad. Genom att satsa på identifiering av astma i tidigt skede samt en bra och heltäckande behandling förbättras äldre astmatikers funktionsförmåga och sänker vårdkostnaderna för sjukdomen, betonar Allergi-, hud- och astmaförbundet under Astmainfoveckan den 1–7 maj.

Satu Karmavalo

Astma är en vanlig sjukdom i ålderdomen. 16,6 procent av kvinnor och 10 procent av män över 60 år lider av astma. Astmasymtomen hos äldre är ofta otypiska, så det är svårare att identifiera den. Äldre kan också ha andra sjukdomar som kan göra det svårt att identifiera astma eller som orsakar liknande symtom. Om man inte identifierar astma, förblir den obehandlad.

– Ju tidigare man identifierar astma och inleder behandlingen, desto bättre förblir funktionsförmågan och livskvaliteten hos den äldre personen. Samhället gynnas också av att vårdkostnaderna minskar, säger Katariina Ijäs, specialist inom allergi, hud och astma.

Som en lösning för bättre identifiering och behandling av astma föreslår förbundet utbildning av astmaskötare för välfärdsområdena, vilka specialiserat sig på astma samt effektivare användning av hälso- och vårdplaner. Vården för en långtidssjuk person ska vara systematisk och en hälso- och vårdplan ska upprättas för var och en som stöd för egenvården. Förbundet stöder också utveckling av verksamhet i seniorrådgivning.

Yrkesverksamma önskar tid och utbildning i behandling av astma

Enligt en enkät av Allergi-, hud- och astmaförbundet behöver yrkesverksamma som arbetar med astmatiker mer tid och utbildning för att handleda och behandla astmatiker. Dessutom bedömer de att en hälso- och behandlingsplan inte så ofta har upprättats för personer med astma. Enkäten genomfördes i början av år 2023 och 139 yrkesverksamma personer svarade på den.

44 % av de svarande bedömde att de behöver tilläggsutbildning om olika behandlingsalternativ för astma. En tredjedel av respondenterna upplevde att de inte har tillräckligt med tid för handledning och rådgivning till en person som har astma. Endast en knapp tredjedel bedömde att en hälso- och vårdplan hade upprättats för astmatiker.

Enligt respondenterna bör man reservera tillräckligt med tid för handledning av äldre och anvisningarna ska vara tydliga och enkla. En äldre persons fysiska och kognitiva begränsningar kan försämra tekniken för intagning av läkemedel. Och om hen är van vid en viss teknik, kan det vara svårt att ändra den. För en äldre astmatiker är det inte nödvändigtvis tydligt för vilket ändamål läkemedlet har ordinerats och hur det verkar. Om personen dessutom har flera sjukdomar, kan astma hamna i skymundan.

Under Astmainfoveckan 1–7.5.2023 fäster vi uppmärksamhet vid bra behandling av astma hos äldre. Syre i kropp och humöret på topp. Under kampanjveckan ordnar Allergi-, hud- och astmaförbundet och dess medlemsföreningar evenemang på olika håll i Finland, ger information, rådgivning och kamratstöd.

Nyckelord

Kontakter

Specialist, allergi, hud och astma, Katariina Ijäs, Allergi-, hud- och astmaförbundet, tfn 040 188 1540, katariina.ijas@allergia.fi

Länkar

Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.

Följ Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum